Uusi tierumpu ja kunnostustyöt Pölkkyojalla Jyväskylässä mahdollistavat aiempaa paremman kasvuympäristön uhanalaisille taimenille

Jyväskylässä kunnostetaan Pölkkyojaa torstaina 13.8. K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyönä.  Uponorin yhteistyössä Onnisen kanssa lahjoittama tierumpu korvaa vanhan rummun, mikä parantaa vaelluskalojen kulkua. Lisäksi purouoman kunnostukset mahdollistavat paremman elinympäristön uhanalaisille taimenille.

K-ryhmä ja WWF kunnostavat yhteistyökumppaneiden kanssa Jyväskylän Pölkkyojaa, missä vanha tierumpu on haitannut kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumista uomassa. Pölkkyoja laskee ensin Vispiläjokeen ja yhdistyy lopulta Päijänteeseen.

Pölkkyoja saa alkunsa pohjavesialueella, ja sen vuoksi puro voi tarjota hyvän kasvuympäristön taimenille etenkin kesäisin.

”Lohikalat suosivat viileää vettä, ja viime vuosina hyvin lämpimät jaksot ovat paikoin aiheuttaneet haittaa taimenkannoille. Jos vedet lämpenevät kesällä, niin kalat voivat hakeutua pääuomasta puroon viileämpään veteen”, WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen kertoo.

Pienet purot ja joet ovat täynnä kalojen vaellusta ja kutemista haittaavia esteitä, kuten tierumpuja. Pölkkyojalla taimenten liikkumisen estänyt rumpu vaihdetaan uuteen ja isompaan, joka mahdollistaa entistä rumpua paremmin kalojen kulun. Rumpu myös asennetaan syvemmälle uomaan. Uuden tierummun Pölkkyojalle lahjoittaa Uponor yhteistyössä Onnisen kanssa.

”Lähdimme mielellämme mukaan tähän yhteistyöhön korjaamaan uhanalaisten vaelluskalojen kulkuestettä, kun tilaisuus tarjoutui”, toteaa Uponor Infraa edustava tuotepäällikkö Tomi Kurhinen.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan tuotelinjajohtaja Jani Kakko jatkaa: ”Meillä on kaksi esimerkkiä tierummuilla tehdyistä kalapolkuratkaisuista, nyt Jyväskylässä ja viime kesänä Hollolassa. Me Onnisella haluamme jatkossakin saattaa yhteen tierumpuja valmistavat tavarantoimittajamme niin K-Kalapolut-yhteistyön tekijöiden kuin paikallisten tienhoito- ja vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Pienillä teoilla ja valinnoilla saadaan aikaan isoin vaikutus.”

Myös WWF:n asiakkuuspäällikkö Juuso Lautiainen iloitsee yhteistyömahdollisuudesta.

”On erittäin hienoa, että yritykset näkevät tuotteidensa mahdollisuudet parantaa ympäristön tilaa konkreettisin tavoin. Pölkkyojan uuden rummun lahjoituksella vaelluskalojen liikkumismahdollisuudet vesistössä laajenevat ja taimenellekin avautuu lupaava elinympäristö. Yhteistyöllä saamme aina enemmän aikaan”, Lautiainen sanoo.

 

Kunnostukset voivat edistää esteiden poistoa Pölkkyojan alapuolella

Jokien perkaaminen on vaikuttanut Suomessa taimenkantojen tilaan. Siksi rummun yläpuolisilla alueilla palautetaan vanhoja perkuukiviä uomaan. Taimenet laskevat mätimunansa soraikkoon, jossa poikaset voivat kehittyä. Pölkkyojalla lisätään uomaan myös soraa kohentamaan kalojen lisääntymisalueita. Mikäli taimenkannan tila paranee, voi vaellukselle lähtevien taimenten määrä myös kasvaa. Pölkkyoja sijaitsee luonnonsuojelualueella, ja kunnostustyöt tukevatkin osin myös suojelualueen hoitotoimenpiteitä.

Pölkkyojan alapuolista Vispilänjokea on kunnostettu aiemmin. Pölkkyojan kunnostukset voivat aiempien kunnostusten ohella edistää alapuolisten esteiden poistoa esimerkiksi Myllyjoella, jossa tierumpu ja säännöstelypato estävät vielä tällä hetkellä kalojen kulun Päijänteestä Pölkkyojalle.

Myös paikalliset K-kauppiaat osallistuvat kunnostustöihin.

’’K-kauppiaina vastuullisuus on meille tärkeä arvo ja haluamme olla osaltamme edistämässä villikalojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Tämä kyseinen kunnostuskohde on hieno esimerkki siitä, kuinka voimme korjata infrastruktuuria luonnolle sopivaksi sekä ehkäistä haittoja eläinten luontaiselle liikkumiselle ja elinolosuhteille’’, kertovat kunnostuksiin mukaan lähtevät K-Supermarket Länsiväylän kauppiaat Miia ja Mika Sarestie.

K-Kalapolut-yhteistyön neljäs kausi uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi käynnistyi kesäkuussa, kun aiemmilla kausilla kunnostetuissa kohteissa tehtiin pienpoikastarkkailua.

K-Kalapolut-yhteistyön aikana avataan nousuesteitä ja tehdään kutupaikkoja uhanalaisille vaelluskaloille yhdessä maa- ja vesialueiden omistajien, paikallisten toimijoiden, K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

K-Kalapolut-kausien 2017–2019 aikana on avattu yli 80 kilometriä uutta elin- ja kutuympäristöä vaelluskaloille, purettu 19 nousuestettä ja tehty yli 200 kutusoraikkoa. Talkoita on järjestetty yli 20 kohteessa ympäri Suomea.

 

Lisätietoja:

WWF Suomen suojeluasiantuntija Olli Sivonen, [email protected], puh. 050 3055 714
K-Kalapolut-kohdekoordinaattori Inka Karjalainen, [email protected], puh. 050 3208 473
Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan tuotelinjajohtaja Jani Kakko, [email protected], puh. 040 1874 232
Uponorin myyntijohtaja Seppo Rautiainen, [email protected], puh. 020 1292 544

K-Kalapolut
K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyössä kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä. Avaamme nousuesteitä ja teemme kutusoraikkoja yhdessä maa- ja vesialueiden omistajien, paikallisten toimijoiden, K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista. Seuraa työn tuloksia ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta https://kesko.fi/kalapolut #kuteminenkuuluukaikille #kalapolut

WWF:n virtavesityö
Virtavesien eli jokien, purojen ja norojen, patoamisen ja perkaamisen seurauksena kaikki vaelluskalalajimme ovat tätä nykyä uhanalaisia: jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty viimeisen 50 vuoden aikana ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Virtavesien kunnostaminen ja vaellusesteiden poistaminen on konkreettista työtä, joka auttaa vaelluskaloja pääsemään jälleen kutupaikoilleen. Lisäksi WWF pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. Lue lisää WWF:n virtavesityöstä www.wwf.fi/virtavedet

Onninen
Onninen tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita ja palvelukokonaisuuksia urakoitsijoille, teollisuudelle, infra-alan toimijoille ja jälleenmyyntiasiakkaille. Olemme vahva kumppani yritysasiakkaille ja tavarantoimittajille koko maan kattavan myyntiverkoston, tehokkaan logistiikan ja monikanavaisen asiakaskokemuksen kautta. Työllistämme Suomessa noin 1 200 henkilöä ja toimipaikkaverkostomme käsittää 53 Onninen Express -myymälää. Onninen ja K-Rauta ovat osa K-ryhmän kansainvälistä rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaa. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii kahdeksassa maassa ja se työllistää yhdessä K-kauppiaiden kanssa kansainvälisesti noin 17 000 alan ammattilaista. Toimialan vähittäismyynti oli 4,9 miljardia euroa vuonna 2019. www.onninen.fi

Uponor
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2019 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi