WWF ja K-ryhmä rakentavat taimenille lisääntymis- ja poikasalueita Keuruun Varispurolla

WWF ja K-ryhmä jatkavat K-Kalapolut yhteistyötään tekemällä taimenelle Keuruun Varispuroon uusia lisääntymis- ja poikasalueita. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda alueelle pysyvä, luontaisesti lisääntyvä taimenkanta.

Varispuro on pieni, noin puolentoista kilometrin mittainen puro, joka laskee Iso Korpijärvestä Keuruun Pihlajaveteen. Paikallinen osakaskunta on aiemmin istuttanut alueelle taimenia ja tehnyt pienimuotoisia kunnostuksia. Maanantain 24.8. talkoissa uomaan lisätään pieniä puunrunkoja ja muuta puumateriaalia monipuolistamaan uomaa ja virtausta ja luomaan lisää suojapaikkoja kaloille. Lisäksi luodaan ja parannetaan kutusoraikkoja.

”Tavoitteena on luoda vesistöön luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Pihlajavesi pystyy tarjoamaan ravintoa Varispurosta mahdollisesti järvivaellukselle lähteville taimenille, joiden määrä kannan tilan parantuessa toivottavasti kasvaa”, sanoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

”Jokainen joki ja puro, johon saadaan lisääntyvä taimenkanta, auttaa uhanalaista taimenta. Siksi tämäkin kunnostustyö on tärkeä”, Olli Sivonen painottaa.

K-Kalapolut-kunnostuksissa Keuruulla ovat mukana K-Rauta Keuruun kauppiaat Marko ja Pauliina Kuoppala. K-Supermarket Järvituulen kauppiaat Toni ja Outi Mulari tukevat talkoita tarjoamalla talkooväelle eväät.

’’Vaelluskalat ovat tärkeä osa Suomen ainutlaatuisia vesistöjä. Myös tulevien sukupolvien tulisi saada nauttia hyvinvoivasta ja monimuotoisesta luonnosta, siksi lähdinkin mielelläni mukaan K-Kalapolut-yhteistyöhön’’, sanoo Marko Kuoppala.

K-Kalapolut-yhteistyön neljäs kausi uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi käynnistyi kesäkuussa pienpoikastarkkailuilla kohteissa, joita on kunnostettu aiemmilla kausilla. Pienpoikastarkkailulla selvitettiin taimenen lisääntymisen onnistumista.

K-Kalapolut-yhteistyön aikana avataan nousuesteitä ja tehdään kutupaikkoja uhanalaisille vaelluskaloille yhdessä maa- ja vesialueiden omistajien, paikallisten toimijoiden, K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

K-Kalapolut-kausien 2017–2019 aikana on avattu yli 80 kilometriä uutta elin- ja kutuympäristöä vaelluskaloille, purettu 19 nousuestettä ja tehty yli 200 kutusoraikkoa. Talkoita on järjestetty yli 20 kohteessa ympäri Suomea.

Lisätietoja:

WWF Suomen suojeluasiantuntija Olli Sivonen,  [email protected], puh. 050 305 5714
K-Kalapolut-kohdekoordinaattori Inka Karjalainen, [email protected], puh. 050 3208 473

K-Kalapolut

K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyössä kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä. Avaamme nousuesteitä ja teemme kutusoraikkoja yhdessä maa- ja vesialueiden omistajien, paikallisten toimijoiden, K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista. Seuraa työn tuloksia ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta https://kesko.fi/kalapolut #kuteminenkuuluukaikille #kalapolut

 WWF:n virtavesityö

Virtavesien eli jokien, purojen ja norojen, patoamisen ja perkaamisen seurauksena kaikki vaelluskalalajimme ovat tätä nykyä uhanalaisia: jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty viimeisen 50 vuoden aikana ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Virtavesien kunnostaminen ja vaellusesteiden poistaminen on konkreettista työtä, joka auttaa vaelluskaloja pääsemään jälleen kutupaikoilleen. Lisäksi WWF pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon.

Lue lisää WWF:n virtavesityöstä www.wwf.fi/virtavedet