Jopa 300-vuotiasta puustoa hakataan valtion mailla – WWF vaatii valtion luonnonmetsien suojelemista lailla

Harvinaisia luonnontilassa olevia metsäkohteita hakataan parhaillaan valtion mailla. WWF vaatii viimeisten valtion mailla sijaitsevien luonnonmetsien suojelemista ja jo käynnissä olevien hakkuiden välitöntä lopettamista.

Metsähallitus on hakannut suojelemattomissa luonnonmetsissä jopa 300-vuotiasta puustoa. Lisäksi WWF:n tiedossa on kohteita, joissa luonnonmetsistä on poistettu myrskyjen kaatamaa puustoa.

“Luonnonmetsät ovat metsiä, jotka ovat luonnontilassa tai joissa on piirteitä luonnonmetsistä. Tällaisissa metsissä kuuluu olla paljon kuollutta puuta niin pystyssä kuin maassa. Sen vuoksi on tärkeää, ettei myrskyn kaatamia puita korjata pois ja metsät tulee säästää toimenpiteiltä”, sanoo WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen.

WWF:n tiedossa olevissa lajistollisesti arvokkaiksi todetuissa kohteissa puita on jo korjattu pois, ja lukuisissa vastaavissa kohteissa ja lukuisissa vastaavissa kohteissa hakkuita suunnitellaan.

“Nämä luonnonmetsät tulisi nyt siirtää suojelun piiriin. Tällöin metsätuholaki, jossa kaatuneita puita velvoitetaan poistettavaksi, ei enää koskisi näitä metsiä”, Suominen sanoo.

Laki metsätuhojen torjunnasta velvoittaa korjaamaan kaatuneet puut, mikäli niitä on enemmän kuin 10 kuutiota hehtaarilla. Metsähallitus on nyt korjannut puustoa metsästä tavalla, joka ylittää reilusti metsätuholain vaatimuksen. Esimerkiksi lehtipuuta on korjattu pois ja kohteilta on poistettu kaikki tuoreet myrskynkaadot.

WWF:n tiedossa on myös metsiä, joissa Metsähallitus on poistanut aiemmissa hakkuissa jätettyjä todella vanhoja säästöpuita.

Suomen viimeisten luonnonmetsien hakkuut jatkuvat

Luonnonmetsien osuus on kaksi prosenttia kaikista Suomen metsistä, kun vielä 10 vuotta sitten niiden osuus oli noin tuplasti enemmän. Lukema tulee pienenemään entisestään, jos näiden metsien hakkuita jatketaan.

”Suomen viimeisten luonnonmetsien hakkuut jatkuvat edelleen. Kaikkien jäljellä olevien luonnonmetsien turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Valtion mailla kaikki luonnonmetsät tulee suojella lailla pysyvästi”, Suominen sanoo.

Suomen jäljellä olevien luonnonmetsien suojelu ja säilyttäminen olisi EU:n tuoreen biodiversiteettistrategian tavoitteiden mukaista. Yhtenä biodiversiteettistrategian tavoitteena on suojella kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät. Suomi onkin jo ottanut askeleen tähän suuntaan: Helmi-ohjelmassa on tavoitteena selvittää valtion omistamien maiden metsiensuojelun tehostamistarpeet ja mahdollisuudet. Lisäksi ammattikartoittajat paikantavat parhaillaan luonnonmetsiä Koneen Säätiön apurahalla.

“On erittäin tärkeää pidättäytyä hakkuista potentiaalisilla arvokohteilla selvitysten toteuttamisen ajaksi. Nyt käynnissä olevat hakkuut luonnonmetsissä on lopetettava välittömästi”, Suominen vaatii.

WWF on vedonnut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppään ja ympäristöministeri Krista Mikkoseen valtion luonnonmetsien suojelemiseksi. Kirje on laitettu tiedoksi myös Metsähallituksen hallituksen jäsenille sekä Metsähallituksen pääjohtaja Juha S Niemelälle ja toimitusjohtaja Jussi Kumpulalle.

WWF Suomi kannustaa ministeriöitä yhteistyöhön luonnonmetsien suojelua koskevan epäkohdan ratkaisemiseksi.

Linkki Luonnonmetsä-tilin Twitterissä julkaistuihin kuviin: https://twitter.com/LTyoryhma/status/1424947237851910147

Linkki ministereille ja Metsähallitukselle osoitettuun kirjeeseen: https://wwf.fi/app/uploads/n/s/q/qu130lifp67chyqjbsx1o/kirje_ministereille_luonnonmetsat-10-8-2021-valmis.pdf

Lisätietoja:

Mai Suominen, johtava metsäasiantuntija, WWF Suomi, 050 322 4363, [email protected]