WWF:n Panda-palkinto saaristoluonnon vieraslajien torjuntaan sekä luontokatoa konkreettisesti ilmentävään päiväperhosseurantaan

50 vuotta täyttävä WWF Suomi jakaa juhlavuotensa kunniaksi kaksi Panda-palkintoa. Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys saa 20 000 euron pääpalkinnon ja Valtakunnallinen päiväperhosseuranta 5 000 euron palkinnon. Panda-palkinto myönnetään vuosittain erillisestä Anderssonin rahastosta.

WWF:n Panda-palkinto myönnetään tänä vuonna kahdelle luonnon monimuotoisuutta eri tavoin tukevalle taholle. Panda-palkinnon avulla ympäristöjärjestö WWF haluaa tukea ja kannustaa hankkeita, jotka toimivat konkreettisesti luonnon- ja ympäristönsuojelun puolesta.

”Haluamme palkinnolla turvata hankkeiden erinomaisen työn jatkumisen ja toivomme, että myös viranomaistahot tukevat toimintaa tulevina vuosina. Toivomme palkinnon kannustavan myös muita tekemään töitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys (SLHSY) on perustettu vuonna 2018, mutta sen toiminnan juuret ulottuvat vuoteen 2006, jolloin minkin poistotyötä alettiin laajentaa Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla Saaristomerellä.

Saaristossa erityisesti minkki ja supikoira aiheuttavat erittäin suurta vahinkoa vesilintujen pesinnälle syömällä hautovien emojen munat ja joskus emotkin pesästä. Minkin ja supikoiran poisto saaristoluonnosta onkin luonnonsuojelijoiden ja riistahallinnon yhteinen tavoite, jolle tarvitaan sitoutuneita, ammattitaitoisia ja arvostettuja toteuttajia myös kentällä. Erityisen tärkeää vieraslajien poistaminen on herkästä saaristoluonnosta, jossa vieraslajit uhkaavat niin alkuperäistä monimuotoista kasvillisuutta kuin linnustoakin.

“Palkintorahat käytämme kalustehankintoihin, kuten uuteen työveneeseen. Toimialueemme ulottuu Loviisasta Ahvenanmaalle ja keväinen hoitoaika on lyhyt. Venekalusto, jossa on mahdollista myös yöpyä, lisää kustannustehokkuutta sekä toimintamme ympäristöystävällisyyttä”, kommentoi Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Tommy Arfman.

Valtakunnallinen päiväperhosseuranta (NAFI) on Suomen pitkäaikaisin ja kaikille avoin hyönteisluonnon monimuotoisuutta seuraava hanke. Melkein joka toinen Suomen päiväperhoslajeista on arvioitu joko silmälläpidettäväksi tai uhanalaiseksi ja luontokato näkyy konkreettisesti myös päiväperhosseurannassa.

Vuodesta 1991 alkaen valtakunnalliseen päiväperhosseurantaan on osallistunut yli 1 100 vapaaehtoista luontoharrastajaa, joiden havainnoista Lajitietokeskukseen on kertynyt yli kuuden miljoonan perhosen tietovaranto. Sitä on hyödynnetty monipuolisesti Suomen uhanalaisten lajien arvioinnissa ja luonnontilan seurannassa sekä tutkimuksissa, opinnäytetöissä ja kirjahankkeissa.

”Rahallista arvoa vapaaehtoisten tekemälle työlle on vaikea edes arvioida, mutta se noussee hyvinkin miljooniin euroihin. Olennaisempaa on 6,6 miljoonan päiväperhosen tietovarasto, jota kolmen vuosikymmenen aikana on ehditty hyödyntää monin tavoin – uhanalaisarviointien ohella niin tieteellisissä tutkimuksissa kuin Suomen luonnon monimuotoisuuden seurantaan liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä velvoitteissa”, kertoo seurannasta vastaava Kimmo Saarinen.

Panda-palkinnolla tuetaan luonnonsuojelua kansalaistoimintana. On tärkeää palkita innovatiivisuutta, rohkeutta ja aitoa rakkautta luontoon, sanoo WWF Suomen hallituksen varapuheenjohtaja ja Panda-palkinnon raadin puheenjohtaja Heidi Andersson.

”Vieraslajien poistaminen on välttämätöntä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys tekee vaativaa ja raskasta työtä poistaessaan supikoiria ja minkkejä saaristoluonnosta. Päiväperhosseuranta taas on esimerkki kaikille sopivasta luonnonsuojelusta. Työ on kuitenkin erittäin tärkeää, sillä päiväperhoset ilmentävät konkreettisesti luontokatoa monien perhoslajien ollessa uhanalaisia.”

WWF Suomi on jakanut Panda-palkinnon vuodesta 1999 lähtien, ja se on yksi Suomen suurimmista ympäristöpalkinnoista. Palkinnolla halutaan edistää aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Viime vuonna Panda-palkinto jaettiin Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiölle.

Lisätietoja: 

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020, [email protected]
Tommy Arfman, Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys, 040 589 1799, [email protected]
Kimmo Saarinen, Valtakunnallinen päiväperhosseuranta, 040 721 4108, [email protected]