Uusia jäseniä WWF:n hallintoneuvostoon

WWF Suomen hallintoneuvostoon on valittu viisi uutta jäsentä. Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila, toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth, lääkäri Hanna Haveri ja Amanda Rejström aloittavat hallintoneuvostossa uuden toimintavuoden alkaessa heinäkuun alussa. S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa aloittaa samaan aikaan WWF Suomen hallituksessa.

”Haluamme pysäyttää luonnon köyhtymisen ja rakentaa tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tähän tavoitteeseen pääsemme vain yhteistyön voimin ja innostamalla ihmiset, päättäjät ja yritykset toimintaan. Olemme pyytäneet kaikkia uusia jäseniä hallintoneuvostoon tämä tärkeä tavoite mielessämme”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Yksi WWF:n hallintoneuvoston uusista jäsenistä on kansanedustaja Eveliina Heinäluoma. Hallintoneuvoston jäsenenä hän tahtoo olla mukana lisäämässä tietoa luonnon monimuotoisuuden hälyttävästä tilasta ja etsimässä ratkaisuja, miten torjua luontokatoa ja ilmastonmuutosta niin Suomessa kuin EU:n toimilla.

”Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat aikamme suuria haasteita. Jotta onnistumme luontokadon torjunnassa, tarvitsemme lisää tutkittua tietoa päätöksentekijöiden tueksi, ja siksi olen todella iloinen päästessäni aloittamaan laajasti arvostetun WWF:n hallintoneuvoston jäsenenä”, Heinäluoma sanoo.

Yrityksillä on merkittävä rooli luontokadon torjumisessa ja vastuuta kannettavana, sillä myös yritykset hyödyntävät maapallon luonnonvaroja, sanoo hallintoneuvoston uusi jäsen, Stora Enson Suomen puuhankinnan yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila.

”Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on elintärkeää terveiden metsien säilyttämiselle ja on siten edellytys myös Stora Enson liiketoiminnalle. Suomessa on oltava hyvinvoiva, monimuotoinen metsäluonto vielä sadan vuoden päästäkin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme talousmetsien luonnonhoidon kehittämistä, riittävästi suojelualueita ja myös aktiivisia ennallistamistoimenpiteitä”, sanoo Kallio-Mannila.

Hallintoneuvoston lisäksi myös WWF Suomen hallitus sai uuden jäsenen, kun S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa nimitettiin hallitukseen.

”Luontokadon pysäyttäminen on entistä tärkeämpää, mutta se ei riitä, vaan päämääränä on lisäksi oltava biologisen monimuotoisuuden elvyttäminen. Koen tärkeäksi viedä näitä asioita eteenpäin työssäni S-ryhmän vastuullisuusjohtajana. WWF tekee erittäin tärkeää työtä, ja nyt minulla on mahdollisuus osallistua näiden tavoitteiden edistämiseen myös WWF:n hallituksen jäsenenä”, Elomaa sanoo.

WWF Suomen hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa tilikauden aikana. Kevätkokouksessaan se vahvistaa seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä nimittää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Syyskokouksessaan hallintoneuvosto vahvistaa tilinpäätöksen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii kansanedustaja Eva Biaudet. WWF:n hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 23 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.

WWF Suomen hallitukseen kuuluvat 1.7.2022 alkaen:

Puheenjohtaja: professori Jari Niemelä

Jäsenet:
Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä
Tari Haahtela, emeritusprofessori, HUS, Iho- ja allergiasairaala
Eva Heiskanen, professori, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Lea Kauppi, dos., MMT
Toni Laaksonen, professori, Turun yliopisto
Ismo Marttinen, faktori FKT, WWF Suomen Etelä-Saimaan saimaannorpan suojelutyön vapaaehtoinen aluevastaava, Joutsen Paino Oy

WWF Suomen hallintoneuvostoon kuuluvat 1.7.2022 alkaen:

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Eva Biaudet, kansanedustaja
Varapuheenjohtaja Kaarle Hämeri, kansleri, Helsingin yliopisto
Varapuheenjohtaja Jan Ollila, Senior Partner, Dittmar & Indrenius

Anders Adlercreutz, arkkitehti, kansanedustaja
Heidi Andersson, oikeustieteen tohtori
Mona Björklund, DE (diplomiekonomi)
Nina Ehrnrooth, Partioaitan toimitusjohtaja
Nina Elomaa, S-ryhmän vastuullisuusjohtaja
Mikael Fogelholm, professori, Helsingin yliopisto
Jenni Haukio, tasavallan presidentin puoliso ja runoilija
Hanna Haveri, Planetary Health -lääkäri Päijät-Sote
Eveliina Heinäluoma, kansanedustaja
Pekka Kallio-Mannila, Head of Sustainability, Stora Enso
Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media
Salla-Mari Kivijärvi, opiskelija, WWF:n Nuorten tiimi
Hanna Kosonen, kansanedustaja
Timo Kuuluvainen, metsäekologian dosentti, Helsingin yliopisto
Toni Laaksonen, professori, Turun yliopisto
Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tapio Määttä, professori, Itä-Suomen yliopisto
Amanda Rejström, Spark Sustainabilityn perustaja
Anne-Maria Salonius, johtaja, Ålandsbanken
Anni Sinnemäki, apulaispormestari, Helsingin kaupunki
Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja
Liisa Tyrväinen, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus
Mari Walls, Tampereen yliopiston rehtori

Lisätietoja

Pääsihteeri
Liisa Rohweder