Metsäpurojen puolesta -yhteistyö jatkuu – kesän ensimmäisissä talkoissa parannetaan Kuopion Palosenjoen lajiston elinolosuhteita

WWF:n, Tornatorin ja Stora Enson yhteistyö pienvesien ennallistamiseksi jatkuu nyt jo toista kesää, ja suunnitteilla on useita talkoita, joissa ennallistetaan virtavesiuomia ja rakennetaan kaloille kutusoraikkoja.  

WWF:n asiantuntijoista sekä Stora Enson ja Tornatorin henkilökunnasta koostuva talkoojoukko suuntaa 1.–2.6. Metsäpurojen puolesta -talkoisiin Palosenjoelle. Kuopion Kallaveteen laskeva Palosenjoki on yksi maakunnan arvokkaimpia pienvesiä. Sen osittainen luonnontilaisuus, suuri pudotuskorkeus ja lukuisat koskialueet tarjoavat jo nyt erinomaisen elinympäristön virtavesilajeille.  

”Luonnontilaisesti vapaina solisevat virtavedet lajistoineen ovat uhanalaistuneet voimakkaasti. Siksi tarvitsemmekin tällaista konkreettista yhteistyötä ja toimia uhanalaisten lajien ja luonnon monimuotoisuuden eteen”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Manu Vihtonen. 

Perattuja metsäpuroja voidaan kunnostaa kivi- ja puumateriaalein. Palosenjoella talkoolaiset pääsevät muun muassa rakentamaan taimenen kutu- ja pienpoikasalueita. 

Kunnostettava osuus Palosenjoesta sijaitsee Tornatorin omistamilla mailla suojelualueen sisällä. Tornator on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja, ja yhteistyössä kartoitetaan sen omistamilta alueilta ennallistamiseen soveltuvia kohteita. 

”Ratkaisuja Palosenjoen kunnostamiseksi on haettu pitkään. Olen iloinen, että WWF:n ja Stora Enson kanssa pääsemme lopulta alkuun käytännön kunnostustöissä. Valitsemalla Palosenjoen kunnostuskohteeksi haluamme konkreettisten parannustöiden lisäksi viestiä poikkeuksellisen hienosta kohteesta sekä selvittää isomman mittakaavan kunnostustöiden mahdollisuutta”, summaa Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen. 

Viime vuonna WWF:n, Stora Enson ja Tornatorin työntekijät rakensivat 12 kutusoraikkoa uhanalaiselle taimenelle, kunnostivat virtavesiuomia 400 metrin matkalta ja urakoivat yhden tierummun esteettömäksi. 

Tämän vuoden kesän ja syksyn talkoissa päästään myös kunnostamaan yhdessä useita kohteita Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa.  

”Kunnostustöiden myötä Stora Enson osaaminen kasvaa, ja voimme kehittää virtavesiluonnon tilan parantamista entistä paremmin. Metsäpurojen puolesta -yhteistyöhankkeessa kolmen toimijan yhteistyön tuloksena metsäluonto ja virtaavat vedet ovat jatkossa entistä rikkaampi elinympäristö, sanoo yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enson Suomen puunhankinnasta. 

Kolmen organisaation Metsäpurojen puolesta -yhteistyö alkoi toukokuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla pääasiassa metsässä sijaitsevia pienvesiä. Vapaana virtaavista vesistä ovat riippuvaisia muun muassa vaelluskalat, vesihyönteiset, vesisammaleet, jokiravut ja simpukat. Virtavesien paremmasta tilasta hyötyvät myös virtavesiä reunustavat metsälajit eliöstöineen. 

Media on tervetullut seuraamaan ja kuvaamaan Palosenjoen talkoita torstaina 1.6. klo 11.00 eteenpäin. Olethan yhteydessä ajo-ohjeiden saamiseksi! 

Lisätiedot medialle: 

Manu Vihtonen, suojeluasiantuntija, WWF, puh. 040 505 0620 

Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, Tornator Oyj, puh. 050 441 2253 

Markus Haapamäki, viestintäpäällikkö, Stora Enso Metsä, 045 235 7124