Metsiensuojelun harjoittelija

Haemme WWF Suomen suomalaisen luonnon tiimiin metsiensuojelun harjoittelijaa ajalle 17.1.-30.6.2022. Aloitusajankohta on neuvoteltavissa. Metsätyössä vaikutamme poliittisiin päättäjiin ja yrityksiin. Teemme myös paljon työtä eri metsäalan toimijoiden kanssa konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi.

Haemme WWF Suomen suomalaisen luonnon tiimiin metsiensuojelun harjoittelijaa ajalle 17.1.-30.6.2022. Aloitusajankohta on neuvoteltavissa. Metsätyössä vaikutamme poliittisiin päättäjiin ja yrityksiin. Teemme myös paljon työtä eri metsäalan toimijoiden kanssa konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi.

Aihepiireihin lukeutuu monimuotoisuuden turvaamisen kysymyksiä luonnonsuojelun ja ekologisesti kestävän metsien käsittelyn ja käytön näkökulmista. Työn keskeinen lähtökohta on ilmastonmuutoksen hillinnän ja luontokadon pysäyttämisen kaksoiskysymyksen ratkaiseminen.

Työtehtäviin kuuluu avustaminen metsäpoliittisessa vaikuttamistyössä. Laadimme lausuntoja kansalliseen, EU-tason ja kansainväliseen strategia- ja lainsäädäntötyöhön liittyen. Teemme aloitteita ja kannanottoja poliittisille päättäjille ja osallistumme työryhmätyöskentelyyn asiantuntijoina. Työtehtäväsi harjoittelijana muodostuvat muutamasta laajemmasta selvitystoimeksiannosta sekä useista pienistä tehtävistä. Työkenttään voi kuulua myös muita avustavia tehtäviä suomalaisen luonnon tiimin muiden teemojen parissa.

Valittavan henkilön edellytetään olevan maisteriopintojen loppuvaiheessa tai juuri valmistunut. Henkilön tulee kyetä omaksumaan uutta tietoa ripeästi ja tiivistämään olennainen pidemmästä asiatekstisisällöstä. Tärkeää on hyvät tiedonhaun taidot, sujuva suomen kielen kirjoitustaito sekä kyky oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Englannin kielen hyvä osaaminen on tärkeää WWF:n verkostossa.

Harjoittelija toimii osana suomalaisen luonnon tiimiä ja johtavan metsäasiantuntijan ohjauksessa.

Töiden tekeminen onnistuu etänä, mutta töissä voi käydä myös toimistolla Helsingin Sörnäisissä.

Harjoittelijan palkka on korkeakouluharjoitteluiden suosituksen, eli Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukainen, vuonna 2021 se on 1252 €/kk 100% työajalla. Työaika on 37,5 t/vko.

Kiinnostuitko? Hae tehtävää hakulinkin kautta 31.12.2021 mennessä. Täytä yhteystietosi lomakkeelle ja liitä mukaan hakemuksesi ja cv:si.

Lisätietoja antaa johtava metsäasiantuntija Mai Suominen, p. 0503224363, [email protected]