Suojeluasiantuntija

Määräaikainen työsuhde elo-syyskuu 2020–31.12.2022

Suojelun asiantuntijana pääset osaksi WWF:n meritiimin osaavaa, innovatiivista ja tuloksekasta tiimiä. Työskentelet toimistollamme Helsingin Sörnäisissä yhdessä kymmenien eri alojen asiantuntijoiden kanssa maailman vakavimpien ympäristöongelmien selättämiseksi.

WWF on useasti valittu yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place to Work -tutkimuksessa. Työyhteisöösi kuuluu myös koko WWF:n maailmanlaajuinen verkosto.

Asiantuntijana työskentelet Länsi-Uudellemaalle sijoittuvassa alueellisessa vesiensuojeluhankkeessa, jossa yhteistyössä maanomistajien kanssa vähennetään virtavesiin ja edelleen Itämereen päätyvää ravinne- ja kiintoainekuormitusta.  Valuma-aluetason vesienhallintaan ja eroosion vähentämiseen liittyvät toimet ovat tehtävässä keskeisiä. Ylätavoitteena on alueen virtavesien hyvä ekologinen tila.

Tehtävänäsi on

  • edistää hankkeen toimenpiteitä ja avustaa sen raportoinnissa
  • olla yhteydessä maanomistajiin ja tehdä maastokäyntejä hankkeeseen soveltuvien kohteiden kartoittamiseksi
  • olla tiiviissä yhteydessä rahoittajaan, ympäristöviranomaisiin, suunnittelijoihin ja urakoitsijoihin
  • valvoa kohteiden toteuttamista

Tehtävä vaatii hyvää ymmärtämystä valuma-alueen hydrologiasta, eroosiosta, ravinnekuormituksesta, virtavesistä sekä vesiensuojelumenetelmistä, kuten kosteikoista ja kaksitasouomista. Asiantuntijalla tulee olla tehtävään soveltuva ympäristö- tai maatalousalan koulutus ja mielellään vankka kokemus maatalouden vesiensuojelusta käytännön tasolla.

Oma-aloitteisuus, ratkaisukeskeisyys, tulostavoitteisuus sekä hyvät organisointi- ja kommunikaatiotaidot ovat keskeisiä asiantuntijatehtävässä. Paikkatietoaineistojen käsittelytaidot ja ruotsin kielen taito ovat eduksi. Ajokortti on tehtävässä välttämätön.

Työsuhde on määräaikainen ajalla elo-syyskuu 2020 – 31.12.2022. Hakemukset 5.8.2020 klo 16.00 mennessä [email protected]. Kirjoita otsikkokenttään ”vesiensuojelun asiantuntija”. Lähetä CV:si ja hakemuksesi yhtenä pdf:nä.

Tiedustelut: Ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen 7.–10.7. ja suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkoski-Mikkola 3.–5.8.2020.