©  WWF-Canon / Green Renaissance
Päivitetty

Lajien katoaminen

Maapallo tarvitsee hyvinvoivia ja monipuolisia luonnonympäristöjä, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo. Se on kaiken elämän edellytys. Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuu valtava paine, sillä ihminen käyttää jatkuvasti lisää luonnonvaroja.