© Markus Sirkka / WWF
Päivitetty

AUTA METSÄPEURAA

Ihminen hävitti noin sata vuotta sitten metsäpeuran Suomesta. Se kuitenkin selvisi Venäjän Karjalan erämaissa ja palasi omin jaloin Suomeen sotien jälkeen. Nyt meidän tehtävämme on pitää tämä Suomen alkuperäislajistoon kuuluva uljas eläin elinvoimaisena, sillä turvassa se ei ole vieläkään. 

Mikä metsäpeuraa uhkaa?

Metsäpeura on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi eli lähes uhanalaiseksi lajiksi. Suurin yksittäinen metsäpeurakantaan kielteisesti vaikuttava tekijä on ihmisen vuosisatojen kuluessa aikaansaama laajamittainen maisemanmuutos. Soita on ojittamalla kuivatettu, valtavia avohakkuita on toteutettu ja metsät on muutettu tasaikäisiksi puuviljelmiksi. Hakkuiden seurauksena metsät ovat nuorentuneet ja yksipuolistuneet. Myös kaikenlainen rakentaminen on pirstonut metsiä: tieverkosto ja sähkölinjat halkovat syrjäisiäkin seutuja. Nämä kaikki ovat vaikuttaneet kielteisesti metsäpeuran elinolosuhteisiin. Metsäpeuralle riittävän laajoja, koskemattomia erämaisia alueita ei enää ole peuran nykyisillä elinalueilla. Vanhat naavaiset kuusikot ovat miltei hävinneet ja jäkäläiset mäntykankaat voimakkaasti muuttuneet. Näin myös metsäpeuran ravinnonsaannin edellytykset ovat heikentyneet.

Miten autat metsäpeuraa yhdessä WWF:n kanssa?

  • Työskentelemme metsänhoidon käytäntöjen muuttamiseksi ekologisesti kestävämmäksi muun muassa vaikuttamalla metsiä koskevaan lainsäädäntöön, metsänhoidon suosituksiin sekä edistämällä FSC-sertifiointia ja avohakkuutonta metsänhoitoa.
  • Olemme myös julkaisseet WWF:n Metsänhoito-oppaan, jossa esitellään luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon keinoja. Nämä hyödyttävät myös metsäpeuraa, joka käyttää elinpiirinään laajoja metsäalueita.
  • Olemme mukana MetsäpeuraLIFE-hankkeessa, joka toteuttaa metsäpeuran palautusistutuksia eteläiselle Suomenselälle. Samassa hankkeessa selvitetään metsäpeuran elinympäristövaatimuksia, ennallistetaan ojitettuja suoalueita sekä laaditaan metsäpeuran huomioiva metsänhoito-ohje.
  • Työmme ei olisi mahdollista ilman pitkäjänteisiä tukijoitamme.


 

Suojele kanssamme metsäpeuraa ja Suomen metsien monimuotoisuutta.

Liity WWF-yleiskummiksi ja apusi menee aina sinne, missä tarve on suurin.

 

 

WWF
© WWF
Palaa Luontoliven pariin