Saukko © H. Glader_4nature
Päivitetty

Pysäytetään yhdessä vesistöjemme tuho

Luonto ja ihminen tarvitsevat vettä selviytyäkseen. Ilman hyvinvoivia jokia, järviä ja kosteikkoja meillä ei ole vettä eikä vesieliöstöä. EU:n vesipuitedirektiivi suojaa eurooppalaisia vesiä – mutta useat EU:n jäsenvaltiot haluavat nyt heikentää sitä. Päätöksellä on vaikutuksia myös Suomeen. Tule mukaan estämään vesistöjemme tuho!

OSALLISTU! Kerro EU-komissiolle, että vesipuitedirektiiviä ei pidä muuttaa! 

EU-kansalaiset voivat vaikuttaa vesipuitedirektiivin säilyttämiseen kansalaiskuulemisessa. Kuulemisella on tärkeä rooli, sillä se vaikuttaa suoraan EU-komission arviointiin direktiivistä.

Olemme esitäyttäneet komissiolle lähetettävän vastauslomakkeen puolestasi siten, että vesipuitedirektiivi säilyisi nykyisellään. Voit lähettää vastaukset komissiolle täyttämällä tietosi yllä olevaan lomakkeeseen ja klikkaamalla ”TOIMI NYT”.

Vesipuitedir... mikä? 

EU:n vesipuitedirektiivi suojaa vesistöjämme. Sillä varmistetaan, että maat suojelevat vesiään sekä parantavat niiden vesien tilaa, jotka ovat jo menneet huonoon kuntoon. Vuosi 2027 on takaraja sille, että vesien hyvä tila on saavutettu. Sovitut toimenpiteet ovat pääosin toteuttamatta!

EU-komissio arvioi parhaillaan, soveltuuko direktiivi tarkoitukseensa vai tarvitaanko siihen muutoksia. Valmistelun aikana on käynyt ilmi, että useat jäsenvaltiot, myös Suomi, haluaisivat keskustella takarajan siirtämisen tarpeellisuudesta ja muustakin lainsäädännön heikentämisestä.

Tieto on huolestuttava tilanteessa, jossa enemmistö Euroopan kartoitetuista pintavesistä on edelleen huonossa kunnossa. Olemme tuhonneet ja saastuttaneet vesistöjämme sekä käyttäneet vesivarojamme holtittomasti jo sukupolvien ajan.

Vesistöjen tilan heikkeneminen uhkaa itsestäänselvinä pitämiämme arjen asioita, elinkeinoelämää ja lukemattomia lajeja, jotka tarvitsevat vesiekosysteemejä selviytyäkseen. Miten esimerkiksi käy euroopanmajavan, jos sen kotivesiä suojeleva lainsäädäntö vesitetään?