Ahma © Kimmo Ohtonen
Päivitetty

Vaadi kanssamme ahman suojelua!

Ahma on Suomessa erittäin uhanalainen laji. Sano kanssamme EI sen tappamiselle.

 

WWF:n lisäksi vetoomuksessa ovat mukana Luonto-Liitto, BirdLife ja Animalia.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää tappolupia, koska ahma aiheuttaa suurpedoista eniten porovahin­koja. Mielestämme on hyvin tärkeää, että tappiot ­porotaloudelle korvataan oikeudenmukaisesti. Toisaalta on myös viitteitä siitä, että nykyistä petovahinkojen korvausjärjestelmää käytetään väärin, jolloin ahman syyksi saatetaan lukea muista syistä johtuvia porotappioita.

Ministeriön toinen peruste ahman metsästykselle on, että ahmakanta on moninkertaistunut viimeisten 15 vuoden aikana. 2000-luvun alussa arvio Suomen ahmakannasta oli noin puolet nykyisestä, mutta kannan kasvu on tapahtunut poronhoitoalueen ulkopuolella. Niinpä poronhoitoalueelle esitettävän metsästyksen perusteleminen ahmakannan moninkertaistumisella on harhaanjohtavaa.

Erittäin uhanalaisen ahman tappamista ei pidä sallia. Tappamiselle on vaihtoehtoja.

1. Siirtyminen reviiri­pohjaiseen, onnistuneiden ­pesintöjen määrän perusteella paliskunnalle maksettavaan poro­vahinkojen korvaukseen. Ruotsissa näin toimitaan jo, ja siellä pornhoitoalueen ahmakanta on kasvanut. Suomessa järjestelmä toimii maakotkalla. Reviiripohjaisen korvausjärjestelmän myötä maakotkaan kohdistuva vaino on käytännössä loppunut.

2. Erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheut­tavan ahmayksilön siirtäminen. Siirretty yksilö voisi vahvistaa uhanalaista ahmakantaa poronhoitoalueen ulkopuolella.

3. Salametsästyksen ehkäisyn, erävalvonnan ja petovahinkojen maastotarkastuksen tehostaminen.

Nämä kolme kohtaa toteuttamalla ahman ja porotalouden yhteiselo helpottuisi. Ministeriö pyysi lausuntoja aiheesta 15.12. mennessä. Päätös tappoluvista tehdään tämän jälkeen, eli todennäköisesti pian. Vetoa kanssamme maa- ja metsätalousministeri Jari Leppään ahman suojelemiseksi nyt.

Lue lisää perusteluistamme.

Kiitos välittämisestä!

 

Tallennamme vetoomuksen allekirjoittaneiden nimet, sähköpostiosoitteet ja käyttäjän antaman paikkakunnan rekisteriimme. Tiedot poistetaan WWF:n järjestelmistä kun vetoomus on toimitettu. Lisätietoa käyttöehdoista ja tietosuojasta.