© Lilli Pukka / WWF

Johdon tuki merkitsee paljon

Suomen PwC:n (PricewaterhouseCoopers) toiminnassa Green Office näkyy etenkin paperin- ja sähkönkulutuksen järkeistämisessä sekä toiminnan suunnittelussa. Johdon tuki on ensiarvoisen tärkeää, jotta ideoita saadaan vietyä eteenpäin konkreettiselle toiminnan tasolle.

Tilintarkastus- ja konsultointiyhtiö PwC on ollut Green Office -toimisto vuodesta 2010 lähtien. Green Office -tiimissä mukana oleva assistentti Johanna Niemelä kertoo, että organisaation Green Office -toiminta on muuttunut vuosi vuodelta aktiivisemmaksi. Etenkin johdon antama tuki on vaikuttanut tähän paljon.

”Muutama vuosi sitten meille perustettiin johdon tueksi yritysvastuun ohjausryhmä, jonka yksi jäsenistä on Green Office -toiminnassa mukana. Tätä kautta olemme saaneet vietyä ideoituja asioita paljon paremmin eteenpäin”, Niemelä kertoo.

Esimerkkejä näistä ideoista, joista on tullut konkreettisia toimia, ovat erilaiset ympäristöaiheiset tapahtumat, paperinkulutuksen vähentäminen ja sataprosenttisesti vihreään sähköön siirtyminen.

Yksinkertaiset teot, suuret vaikutukset

”Green Office näkyy toimistollamme esimerkiksi erilaisin julistein, joissa kerromme vaikkapa tulevista tapahtumista tai muistutamme sähköjen katkaisemisesta ja paperin kaksipuolisesta tulostamisesta. Olemme myös siirtyneet Reilun Kaupan kahviin. Teot voivat olla aika yksinkertaisia, mutta niillä on ollut suuri vaikutus”, Niemelä kertoo.

”Meillä on myös intranetissämme oma Green Office -sivu, jossa kerromme tähän liittyvistä asioista koko henkilöstölle.”

PwC:llä on toimistoja eri puolilla Suomea, ja tällä hetkellä Green Office -toimistona on Helsingin toimisto. Green Office heijastuu myös muihin toimistoihin, sillä esimerkiksi vihreä sähkö on käytössä suurimmassa osassa PwC:n aluetoimistoista.

”Viestimme myös kaikista Green Office -aiheisista tapahtumista, kuten Earth Hourista ja Reilun Kaupan viikosta, kaikille toimistoillemme. Näin ollen muutkin toimistomme voivat osallistua ympäristöystävälliseen toimintaan halutessaan”, Niemelä summaa.

Hän kertoo, että henkilöstö on antanut hyvää palautetta toiminnasta, ja myös ehdotuksia Green Officen kehittämiseksi.

”Green Officen puitteissa on luontevaa puhua näistä asioista. Omasta mielestäni tuntuu, että Green Office on ollut vain positiivinen asia toimistollemme. Se on antanut hyvät ohjenuorat ja konkretiaa ympäristönäkökulman huomioimiseen.”

Johanna Niemelä
© Johanna Niemelä

Tutustu myös muiden Green Office -toimistojen kokemuksiin.

Jos kiinnostuit Green Officesta, voit ottaa yhteyttä Green Office -päällikkö Helka Julkuseen tai jättää meille viestin lomakkeella.

Jaa tämä sivu: