© Bench Accounting

Ympäristötekoja yhdessä vuokranantajan kanssa

Suomen Unicefilla Green Office pohjautuu organisaation arvoihin ja nivoutuu saumattomasti arkeen. Monet toimenpiteet toteutetaan kiinteistön vuokranantajan kanssa.

Tarve ympäristöohjelmalle nousee suoraan organisaation tehtävästä, kertoo viestintäjohtaja Jussi Kivipuro. Lapsen oikeuksia edistävän järjestön toiminnan ytimessä ovat niin sosiaalinen vastuu kuin vastuu ympäristöstä tuleville sukupolville. Green Office tarjoaa konkreettisia työkaluja ympäristövastuun toteuttamiseen.

”WWF on luotettu taho, jolla on tarjota valmiita työkaluja. Pyrimme valitsemaan toimenpiteitä, joilla olisi mahdollisimman suuri vaikutus ja joita on mielekästä toteuttaa. Näin mukaan saadaan koko toimisto”, Kivipuro perustelee.

Unicefin Green Office -tiimissä on edustajia järjestön jokaisesta yksiköstä ja jokaiselta hierarkiatasolta. Näin halutaan edistää informaation ja palautteen kulkemista sujuvasti molempiin suuntiin. Henkilökuntaa sitoutetaan vuosittaisilla infotilaisuuksilla sekä kuukausittain intraan ja infotaululle nostettavalla Green Office -vinkillä. Tarvittaessa asioista tiedotetaan sähköpostilla. Vuosittaiset kyselyt ovat myös tapa henkilökunnan kuuntelemiseen ja tulosten mittaamiseen.

Yhteistyöllä vaikuttavuutta

Suomen Unicef on ollut Green Office vuodesta 2009 asti. Saavutuksia on tehty kahdella tasolla: oman toimiston sisäisesti ja yhdessä vuokranantajan kanssa, jolloin teoilla on laajempi vaikutus.

”Meidän aloitteestamme vuokranantajamme Lindström Invest Oy on hankkinut sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä ja toimistopolkupyörät. Lisäksi kasvisruokailua edistetään ja tilanne on kehittynyt vuosi vuodelta. Ruoka aiheuttaa kuitenkin usein keskustelua.”

"Pyrimme valitsemaan toimenpiteitä, joilla olisi mahdollisimman suuri vaikutus ja joita on mielekästä toteuttaa. Näin mukaan saadaan koko toimisto."

-Jussi Kivipuro, Suomen Unicef

Miten vuokranantaja on saatu niin hyvin mukaan noudattamaan ympäristöohjelmaa? Kivipuron mukaan vuokranantajan tulisi jo lähtökohtaisesti olla kiinnostunut vuokralaisten mielipiteistä ja omasta imagostaan.

”Tietysti auttaa, jos pystyy itse osoittamaan ympäristöjärjestelmästä aiheutuvat kustannussäästöt tai parannukset, joista ei aiheudu lisäkustannuksia. Oma taustatyö edistää vuokranantajan hyväksyntää helpottamalla päätöksen tekoa. Dialogin avaaminen on tärkeintä, mutta sekin helpottaa, jos kiinteistössä on muita vuokralaisia, joita asia kiinnostaa.”

Jatkuvaa kehitystä

Unicefin oman toimiston sisällä Green Office -saavutuksia ovat muun muassa paperin ja sähkön kulutuksen selkeä väheneminen. Vuosittainen sähkönkulutus on laskenut 1 400 kilowattitunnista 800 kilowattituntiin henkilöä kohden. Paperit ja toimistotarvikkeet pyritään hankkimaan ympäristöystävällisinä ja tilatuissa painotuotteissakin halutaan varmistaa niiden sertifiointi. Järjestön tilaisuuksissa on lähtökohtaisesti tarjolla kasvisruokaa.

”Tulevaisuuden tavoitteena on etenkin saavutetun tason ylläpito. Tarkistamme tasaisin väliajoin hankintojen sertifioinnit ja muiden prosessien toimivuuden”, Kivipuro sanoo.

Samaan aikaan toimisto kehittää ympäristötyötä entisestään uusilla aloitteilla. Tuoreimpia kokeiluja ovat lämpötilojen säätäminen vuodenaikojen mukaan, työmatkustamisen kehittäminen ja kasvisruokailun suosiminen tarjoiluissa.

Motivaatio kohdallaan

190 maassa toimivalle järjestölle haastavaksi on osoittautunut lentoliikenteestä koituvien päästöjen vähentäminen. Ratkaisuja myös tähän etsitään määrätietoisesti. Jo nyt etäneuvottelutyökalut ovat aktiivisessa käytössä.

Toimistolla Green Office on haluttu nivoa osaksi arjen työpäiviä.

”Asiat pyritään tekemään niin, että kustannussäästöt syntyvät ja ympäristö huomioidaan ilman, että käytännön työ häiriintyy”, Kivipuro selittää.

”Henkilökuntamme on ylpeä Green Officesta ja ympäristötyön edistymisestä. Suuri osa on ympäristötietoisia ja ihmiset ovat halukkaita lisäämään ympäristötietoisuuttaan. Siksikin tämä on motivoivaa toimintaa.”

Jaa tämä sivu: