Kestävä kehitys on osa Green Officea

WWF Green Office tähtää kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Ympäristöohjelman avulla toimistot voivat saavuttaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG).

Green Office -ympäristöjärjestelmän avulla toimistot voivat vastata moniin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals). YK:n tavoitteiden päämääränä on huomioida niin ympäristö ja ihmiset kuin talouden näkökulmat. 

Suurella osalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on suora yhteys Green Office -ohjelmaan. Käytännön toimenpiteissä näkyvät etenkin ympäristöön ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet, kuten ilmastonmuutoksen hidastaminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävien elinkeinojen kehittäminen.

Lisäksi Green Office -verkoston vuosimaksuilla tuetaan WWF:n työtä eri puolilla maapalloa. WWF on kansainvälinen järjestö, jolla on runsaasti yhteistyökumppaneita ja vahva asema globaalina vaikuttajana. Välillisesti Green Office -toimistot ovat mukana tukemassa kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

WWF Green Office ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Green Office kannustaa edistämään henkilöstön hyvinvointia, kuten hyötyliikuntaa ja hyvää työilmapiiriä. Ohjelmassa kiinnitetään huomiota myös esimerkiksi sisäilman laatuun ja puhdistuskemikaalien ekologisuuteen.
Vedenkulutus otetaan huomioon Green Officessa: ympäristöohjelmaan kuuluu aina vähintään yksi vedenkulutusta vähentävä toimenpide. Se voi olla esimerkiksi vettä säästävien laitteiden käyttäminen tai vedenkulutuksen seuranta ja vähentäminen.
Energiansäästö on tärkeä osa Green Officea, ja se on myös yksi ohjelman kriteereistä. Green Office suosittelee vahvasti uusiutuvaan energiaan siirtymistä.
Green Office kannustaa liiketoimintamalleihin, joissa kestävyys on ensisijaista ja talouskasvu ei ole ristiriidassa ympäristön hyvinvoinnin kanssa. Green Officen avulla edistetään myös kestävää tuotantoa ja kulutusta (esim. FSC- ja MSC-sertifikaatit).
Green Officen avulla toimistot voivat tehostaa resurssien käyttöä sekä lisätä puhtaiden ja ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa. Green Officen kautta voidaan edistää kestäviä tuotantoprosesseja ja innovaatioita, kuten kiertotaloutta ja vastuullisia sertifikaatteja (esim. FSC ja MSC).
Green Office kannustaa julkisen ja kevyen liikenteen käyttämiseen yksityisautoilun sijaan. Tämä edistää julkisen liikennejärjestelmän kehittämistä. Jätteiden käsittely vaikuttaa julkisen jätekierrätysjärjestelmän kehittämiseen. Green Office kiinnittää huomiota myös kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja kestävyyteen.
Green Office kannustaa luonnonvarojen kestävään käyttöön esimerkiksi suosittelemalla uusiutuvaan energiaan siirtymistä ja energiansäästöä. Yksi Green Office -kriteereistä on hankintaohje, jossa huomioidaan toimistolle hankittavien tuotteiden ekologisuus ja eettisyys. Green Office edelllyttää vuosiraportointia, jonka avulla saa mallin seurantaan ja raportointiin. Tuloksia voi hyödyntää myös yritysvastuuraportoinnissa.
Green Officen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta käytännönläheisin tavoin, kuten vähentämällä työmatkailun ja toimiston energiapäästöjä. Ohjelma lisää henkilöstön tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen hidastamisesta.
Green Office suosittelee käyttämään WWF:n Kalaopasta ja tekemään vastuullisia kalavalintoja, kuten suosimaan sertifioituja (MSC, ASC) kalatuotteita. Jätteiden lajittelulla ja hyötykäytöllä ehkäistään merien saastumista.
Yksi Green Office -kriteereistä on vastuullisen hankintaohjeen laatiminen. Green Office kannustaa vähentämään paperin kulutusta ja suosimaan vastuullisesti tuotettua paperia (FSC). Myös toimiston muiden puutuotteiden kohdalla suositellaan FSC-sertifikaattia. Green Office edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.
Green Office -toimistot ympäri maailmaa edistävät kestävää kehitystä ja tukevat YK:n yhteisiä tavoitteita. Green Office -toimistojen vuosimaksuilla tuetaan WWF:n työtä, jolloin tavoitteita saavutetaan paitsi suoraan toimistoissa tehtävissä valinnoissa, myös välillisesti WWF:n tekemän työn kautta.
Ikonit © www.globalgoals.org

WWF Green Office -sertifikaatin avulla voit toteuttaa monia kestävän kehityksen tavoitteita työpaikallasi. Lue lisää ja tule mukaan!

Jaa tämä sivu: