Ab Chipsters Food Oy

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

Meillä on valikoimissa monta MSC- sekä FOS-sertifioitua tuotetta sekä HoReCa- että vähittäiskauppatuotteissa.  Tiedotamme jatkuvasti asiakkaillemme eri kalalajien kestävistä kannoista ja suosittelemme niitä asiakkaillemme. 

Osallistumme vuosittain Itämeren suojelurahastoihin lahjoittamalla ns. joululahjarahat niihin.  Ahvenanmaan kalatehtaamme tuotanto on MSC-sertifioitu 2011 ja siellä valmistetaan tällä hetkellä 4 eri MSC-sertioitua kalatuotetta. 

Vuonna 2011 valikoimiimme tuli vajaahyödynnettävistä kotimaisista kaloista tehty lahnamassa, ja särkimassaa meillä on ollut useita vuosia.  Lahnamassasta valmistamme myös valmiiksi paistettua murekepihviä HoReCa-sektorille.  Lanseerasimme luomulohifileen syksyllä 2011 Suomen markkinoille.

Jatkotoimenpiteet

Tiedotamme asiakkaillemme kalakantojen kestävyydestä jatkuvasti, jotta he voivat tehdä oikeita valintoja. Seuraamme kalakantojen kestävyys keskustelua ja etsimme kestäviä kantoja. Paikallisesti kalakanta voi olla kestävä, kun se jossain toisella kalastusalueella voi olla ns. punaisella. Tästä pidämme asiakkaamme tietoisina. Kalan biologinen lisääntymiskyky on verraton muihin eläinlajeihin nähden, joten tilanteet tulevat muuttumaan jatkossa. 

Otamme valikoimiimme lisää MSC- ja FOS- sertifioituja kalalajeja sekä seuraamme maailmanlaajuisesti eri kestävyyssertifikaattien käyttöönottoa myös Suomessa. MSC ei mielestämme ole ainoa oikea sertifikaatti kestävään kalakantojen suojeluun.  Pyrimme pitämään jatkossa ns. punaisten kalalajien määrän alle 5 % kokonaisvolyymistamme vuoden 2012 liikennevalomäärityksiä.  Etsimme lisää ns. kala-luomutuotteita valikoimiimme ja suosimme niitä.  Etsimme ASC-sertifioituja kasvatettuja kaloja valikoimiimme ja suosimme niitä. Suosimme kiertovesilaitoksissa kasvatettuja kaloja niiden ympäristövaikutuksen vähäisyyden takia. Jatkamme tuotekehittelyä kotimaisten vajaahyödynnettyjen kalalajien kanssa.


 

Findus Finland Oy

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aiemmat toimenpiteet

Findus on omien työskentelytapojensa kontrolloimiseksi määritellyt 10 periaatetta vastuulliselle kalahankinnalle. Varmistaaksemme, että 10 periaatettamme toteutuvat, olemme kehittäneet Fish For Life -ohjelman. Se sisältää mm. yksityiskohtaiset arvioinnit kalastusalueiden tilasta ja tuotteiden jäljitettävyydestä.   

FINDUKSEN 10 PERIAATETTA VASTUUNTUNTOISELLE KALANHANKINNALLE   

1. LAILLISUUS 

Findus ei ikinä tietoisesti osta laittomasti pyydystettyä, maihin tuotua tai kasvatettua kalaa. Toimimme vain avoimesti ja vastuuntuntoisesti toimivien ja toiminnalleen sekä maakohtaisiin että kansainvälisiin säädöksiin ja asetuksiin perustuvan hyväksynnän saaneiden kalatoimittajien kanssa. Findus pyrkii parhaansa mukaan tutkimaan ja varmistamaan kaikkien tuotantoketjun toimijoiden laillisen toiminnan.   

2. PUOLUEETON ARVIOINTI 

Finduksen kalatoimittajien arviointi perustuu yrityksen tarpeisiin räätälöityyn malliin, joka määrittelee käsityksemme kalakantojen kestävästä ja vastuuntuntoisesta hankinnasta. Tiedostamme, että vedenalaisten ekosysteemien tilanne on dynaaminen ja usein heikosti ymmärretty. Seuraamme alan tutkimuksen jatkuvaa kehitystä ja päivitämme toiminta- ja arviointimallejamme parhaamme mukaan ajantasaiseen tutkimustietoon perustuen.   

3. PAKKAUSMERKINNÄT 

Avoimuus on Finduksen toiminnan kulmakivi. Tavoitteenamme on tarjota kuluttajalle kaikki ostopäätöksen tekoon tarvittava tieto pakkausmerkintöjemme avulla. Tuomme julki käyttämiemme kalaraaka-aineiden alkuperän ja tuemme kuluttajien mahdollisuutta tehdä oma valintansa eri vaihtoehtojen välillä. Mahdollisuuksiemme mukaan kannatamme kalaraaka-aineen tuottajan saaman, puolueettomaan arviointiin perustuvan, hyväksynnän julkituovia merkintöjä pakkauksissa.   

4. VASTUUNTUNTOISEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN 

Findus toimii aktiivisesti tavoitteenaan lisätä todistettavasti kestävien kalakantojen osuutta liiketoiminnassaan. Niin uutuustuotteiden kehitys kuin olemassa olevan tuotevalikoiman päivitys tehdään ottamalla huomioon kalalajien saatavuus sertifioiduilta raaka-ainetoimittajilta.    

5. JATKUVA KEHITYS 

Findus tiedostaa niin vapaana pyydettyjen kuin viljeltyjenkin kalalajien vastuullisen käytön tehostamiseksi vaadittavan jatkuvan kehitystyön tarpeellisuuden. Tavoitteenamme on tuoda esiin ja kehittää yhteistyötämme toimintansa ympäristövaikutukset aktiivisesti tiedostavien toimijoiden kanssa.  

Teemme yhteistyötä ja kehitämme toimintaamme raaka-ainetoimittajien kanssa tavoitteenamme entistä paremmat kalan pyydystys- ja kasvatuskäytännöt sekä uuden, ympäristövaikutuksia vähentävän, teknologian käyttöönotto.   

6. SITOUTUMINEN 

Tiedostamme kalateollisuuden eri toimijoiden eriävät edut. Otamme osaa avoimeen keskusteluun kaikkien osapuolien välillä, mukaan lukien niin kalastajat, kalankasvattajat, hallitukset, kauppajärjestöt, ympäristöjärjestöt kuin kaupan keskusliikkeetkin. Haluamme yrityksemme vastuuntuntoiseen kalanhankintaan liittyvien käytäntöjen, arvojen ja toimintatapojen olevan alan huippua ja kehittävän yleisiä toimintamalleja. Tähän pyrkien haluamme olla aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä sen sijaan, että vain seuraisimme muutoksia sivusta.      

7. VASTUUTTOMAN TOIMINNAN EHKÄISEMINEN 

Finduksella on selkeästi määritelty ja julkituotu kanta toiminnoista, joihin emme halua ottaa osaa. Näihin kuuluvat tuotteet ja toimintatavat, jotka tuomitsemme avoimesti ja joita emme tietoisesti tule kannattamaan toiminnallamme millään tavalla. Tällä hetkellä mukaan luetaan IUCN:n Punaisen Listan uhanalaisten ja erittäin uhanalaisten kalalajien myynti, geneettisesti muunneltujen kasvatettujen lajien käyttö, epäeettinen hainpyynti, ympäristölle haitalliset kalastustavat kuten dynamiitin ja myrkyllisten aineiden käyttö sekä sellaisten lajien myynti, joiden pyydystämisestä aiheutuu tuomittavaa haittaa muille lajeille kuten merikilpikonnille, delfiineille ja merilinnuille.   

8. TUTKIMUS 

Pidämme jatkuvaa, kalakantojen entistä tehokkaampiin suojelutapoihin tähtäävää, tieteellistä tutkimusta erittäin tarpeellisena. Tavoitteenamme on määritellä ko. tutkimushankkeet ja ottaa osaa niihin. Markkina-asemamme tuella haluamme edistää uusien toimintatapojen käyttöönottoa. 

9. JÄLJITETTÄVYYS 

Uskomme kalaraaka-aineen jäljitettävyyden kalastusalukselta tai kalakasvattamolta kuluttajan lautaselle olevan ensiarvoisen tärkeää lainmukaiselle, rehelliselle ja kuluttajien ostopäätöksiin perustuvalle toiminnalle. Siksi tunnustamme alan kehitystyön ja uusien teknologioiden tarpeellisuuden ja edesautamme ko. toimintoja parhaamme mukaan työhön osallistuen. Haluamme varmistaa kaikkien Finduksen käyttämien vapaana pyydettyjen kalalajien jäljitettävyyden kalastusalukselle ja -alueelle ICES -järjestön määritelmiin perustuen. Jatkamme käyttämiemme kasvatettujen kalalajien jäljitettävyyden kehittämistä tuotantolaitokselle asti kalapolitiikkamme mukaisesti.   

10. EETTISYYS JA YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN 

Findus tukee ETI base Code of Conduct -sopimusta ja kansainvälisen eettisen liiketoiminnan, SA 8000, tavoitteita ja toimintaa. Emme käy kauppaa toimintansa eettisen, sosiaalisen, taloudellisen ja humanitäärisen vastuun sekä ympäristövaikutukset huomiotta jättävien yritysten kanssa. Kieltäydymme yhteistyöstä mikäli tavarantoimittajamme eivät pysty riittävästi varmistamaan toimintansa vastaavan asetettuja standardeja.  Findus on tietoinen yksittäisten kalastus- ja kalankasvatuskäytäntöjen ekosysteemille aiheuttamista peruuttamattomista vahingoista ja niiden haitallisista vaikutuksista paikallisyhteisöjen taloudellisiin, sosiaalisiin ja ravinnonsaannillisiin olosuhteisiin. Haluamme tuoda nämä käytännöt julki varmistuaksemme siitä, ettei tuotevalikoimaamme kuulu epäeettisesti tai ympäristöä vahingoittaen pyydystettyjä tai kasvatettuja kalalajeja. Mahdollisuuksiemme mukaan pyrimme käyttämään vaikutusvaltaamme, jotta koko kalateollisuus luopuisi haitallisten toimintatapojen käytöstä.

Jatkotoimenpiteet

Findus Group on sitoutunut käyttämään 100 % MSC-sertifioituja raaka-aineita vuoden 2012 loppuun mennessä.


John West

John West on kalastanut ja myynyt kalaa yli 150 vuotta. Ja aiomme jatkaa samaa ikuisesti.

Siksi kestävä kehitys ja -kalastus ovat meille tärkeitä ja tehtävänämme on suojella valtameriämme myös sukupolville meidän jälkeemme. John Westillä olemme erittäin ylpeitä voidessamme työskennellä yhteistyössä WWF:n kanssa saavuttaaksemme yhteisen päämäärän.

Aiemmat toimenpiteet:

  1. Perustajana ISSF (International Seefood Sustainability Foundation) säätiössä, joka tuo yhteen eri tahot ekologisesti kestävän kalastuksen takaamiseksi.
  2. Yhteistyö Earth Island Instituten kanssa auttaa varmistamaan, että kaikki purkittamamme tonnikala on kalastettu delfiiniturvallisesti.
  3. Teemme läheistä yhteistyötä MSC:n kanssa ja tuemme heidän missiotaan ekologisesti kestävän kalastuksen kehittämisessä. MSC (Marine Stewardship Council) on riippumaton, voittoa tuottamaton organisaatio, joka ylläpitää sertifiointijärjestelmää kala- ja äyriäistuotteille. MSC:n tavoitteena on vähentää ylikalastusta eli luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä. MSC-sertifikaatti pyrkii takaamaan sertifioitujen tuotteiden ekologisuuden asettamiensa ympäristönormien kautta.
  4. Kalastamme vaalien kalakantoja, emmekä harjoita ryöstökalastusta.
  5. Käytämme mm. Pole & Line -kalastusmenetelmää, joka tarkoittaa vavalla ja siimalla yksittäin pyydystämistä.
  6. Jokainen purkki on jäljitettävissä alukseen, ja paikkaan mistä se on kalastettu.
  7. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa turvataksemme turvallisen ketjun.
  8. Omistamme omat kalastusaluksemme ja laitoksemme, joten voimme kontrolloida koko toimitusketjua.

Jatkotoimenpiteet:

     1.  Visiomme on tulla Euroopan parhaimmaksi kestävän                         kehityksen kalatoimijaksi 

     2.  Takaamme kaloille tulevaisuuden

     a)  Lupaamalla myydä 100 % sertifioitua kalaa vuoteen 2020               mennessä 

     b)  Vaikutamme positiivisesti 50 % meriympäristöistä, joissa                 kalastamme vuoteen 2020 mennessä 

     3.  Parannamme ympäristötoimintaamme

     a)   tehostamalla veden käyttöä 75 %:lla vuoteen 2020                         mennessä 

     b)   neutraloimalla hiilijalanjälkemme vuoteen 2020 mennessä 

     4.  Parannamme henkilöstömme ja kuluttajiemme hyvinvointia

     a)  kouluttamalla henkilökuntamme kestävän kehityksen                       liiketoimintaan lähettiläiden avulla 

     b)  kertomalla kuluttajille ekologisesti kestävistä ja                               kierrätettävistä vaihtoehdoista kertakulutuksen sijaan

     c)  kehittämällä terveydenhoitoa ja koulutusta kalastusaluksilla

Olemme edelleen täysin sitoutuneita lupaukseemme saavuttaa kestävä kalastus. Olemme vakuuttuneita siitä, että yhteistyömme WWF:n kanssa tuo entistä kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa tonnikalan kestävyyden takaamiseksi.


Raisioagro

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Raisioagro (Raisio Oyj:n tytäryhtiö) noudattaa toiminnassaan yritysvastuun periaatteita, joihin sisältyvät sosiaalinen, ympäristöön liittyvä ja taloudellinen vastuu. Raision perustavoitteet ovat kannattavuus, asiakastyytyväisyys ja hyvinvointi sekä keskeiset arvot osaaminen, vastuullisuus ja avoin yhteistyö.
Arvojen mukainen toiminta mahdollistaa Raision sitoutumisen hyvään yrityskansalaisuuteen eri puolilla maailmaa toimiessaan. Raisio noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja.

Raisiolle on keskeistä toimintaketjun tuntemus, mikä edistää raaka-ainehankinnan ja liiketoimintojen eettisyyttä ja vastuullisuutta. Ekologisuus on yksi Raision keskeisistä teemoista kestävän kehityksen periaatteiden ja osaamisen ohella. Luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja energiatehokkuuden parantaminen luovat perustan kestävälle liiketoiminnalle.

Raisio-konserni tekee yhteistyötä Maailman Luonnonsäätiö WWF:n kanssa. Pitkäaikaisen yhteistyön yhtenä osa-alueena on edistää kalankasvatuksen vastuullisuutta.

Raisioagron kalanrehuliiketoiminta panostaa erityisesti rehujen kehitykseen ja ruokinnan tehostamiseen minimoidakseen kalankasvatuksen ympäristökuormitusta. Raaka-ainehankinnassa korostuvat raaka-aineiden turvallisuus ja eettisyys.

Vuoden 2015 loppuun mennessä Raisioagron kalanrehuliiketoiminnan painopiste on kehittää luontoa säästäviä ja tuottavuutta parantavia rehuinnovaatioita:

-joissa korostuu kasvatustoiminnasta aiheutuvan ominaiskuormituksen tuntuva pieneneminen,
-dokumentoitu raaka-ainehankinta, johon perustuen kotimaisten viljeltävien kalojen käyttösuositus saa/säilyttää vihreän liikennevalon,
-kalanrehuissa ”fish in fish out -ratio” on kestävällä pohjalla lohikalaa kasvattavan asiakaskuntamme tuotannossa,
-pyrkimys lisätä Itämeren piiristä tulevien raaka-aineiden käyttöä,
-rehusuunnittelussa huomioidaan erityisesti kalan loppukäyttäjän laatuodotukset.


Valio Food Service

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aiemmat toimenpiteet

Valio Food Service -kalavalikoima sisältää pakastettua kalaa ja kalavalmisteita ammattikeittiöille. Iloksemme olemme huomanneet että kalavalikoimamme on vastuullisella pohjalla eikä meillä ole yhtään uhanalaista tai voimakkaasti ylikalastettua tai tuhoisalla menetelmällä pyydettyä lajia. Puolet valikoimamme kalatuotteita on tällä hetkellä vihreitä ja toinen puoli keltaisia. Valikoimassamme on viisi MSC-sertifioitua tuotetta.

Valion toiminta ja valikoimankehitystyö pyrkii asiakaslähtöisyyteen. Pyrimme kuuntelemme asiakkaidemme toiveita ja tarpeita mahdollisimman tarkasti, auttamaan asiakkaitamme vastuullisemman kalavalikoiman luo-misessa. Valio tuntee suomalaisen maun ja pyrkii kehittämään tuotteita sen mukaan. Tarjoamme asiakkaillemme ja kuluttajien iloksi maistuvia Valio koekeittiön kalareseptejä. Pyrimme ostamaan kalatuotteet aina mahdollisimman läheltä ja meillä on pitkät perinteet tunnettujen ja luotettavien kalantoimittajien kanssa.

Jatkotoimenpiteet

Pyrimme lisäämään kotimaisen, MSC-sertifioidun ja vihreän kalan määrää valikoimassamme. Lanseeraamme syksyllä kotimaista luonnonkalaa kuhaa ja ahventa sekä hoitokalastuksella kalastettua muikkua. Muikku on lähikalaa, joka on lähialueella kasvanutta, kalastettua ja tuotettua kalaa.

Tuoreena pakastaminen mahdollistaa kalastuksen luontaisten sesonkien hyödyntämisen, ympärivuotisen tasalaatuisen ja varman saatavuuden, ja laajentaa näin saatavilla olevaa kalavalikoimaa. Hoitokalastus parantaa Suomen ja lähialueiden vesistöjen vedenlaatua ja tasapainottaa kalakantojen rakennetta.

Tulemme seuraamaan kalaoppaan kehitystä tarkasti ja panostamme vihreisiin elinvoimaisiin kalakantoihin. Haluamme tarjota asiakkaillemme vastuullisia vaihtoehtoja ja panostamme uusien ammattikeittöihin sopivien kalatuotteiden kehittämiseen yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa.

a.       lupaamalla myydä 100 % sertifioitua kalaa vuoteen 2020 mennessä