©Kalle Erkkilä/WWF

WWF Suomi kampanjoi vuonna 2012 kestävän kalastuksen puolesta. Tavoitteenamme on, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa olisi kaupan vain kestävästi pyydettyä ja tuotettua kalaa. Lisäksi haluamme tehostaa kotimaisten uhanalaisten kalalajien suojelua sekä kalastuksen ja kalankasvatuksen vastuullisuutta.

WWF haastoi mukaan Kalakampanjaan tärkeät sidosryhmät päättäjistä kalakauppaan, kuluttajiin ja kalastajiin. Yrityksiltä, organisaatioilta ja yhteisöiltä pyydettiin selkeitä sitoumuksia konkreettisiksi käytännön toimenpiteiksi, jotka auttavat pääsemään kampanjan tavoitteisiin. Sitoumuksissa huomioitiin myös aikaisempi työ asian edistämiseksi.

Organisaation luonteesta riippuen ehdottamiamme toimenpiteitä olivat:

1. Uhanalaisten ja/tai kestämättömästi pyydettyjen kalojen poistaminen valikoimista

2. Kestävästi pyydetyn kotimaisen kalan ja MSC-sertifioitujen kalatuotteiden osuuden kasvattaminen omissa valikoimissanne

3. Vastuullisia kulutustottumuksia edistävät hankkeet

4. Käytännön toimenpiteet kalastuksen ja kalankasvatuksen vastuullisuuden parantamiseksi

5. Käytännön toimenpiteet kotimaisten uhanalaisten kalojen suojelun tehostamiseksi

6. Organisaationne toiminnan luonteeseen sopivat muut käytännön toimenpiteet ja sitoumukset jotka edistävät kampanjan tavoitteita

Mukana kampanjassa

WWF Suomi lähetti kampanjahaasteen noin sadalle keskeiselle toimijalle. Mukaan ilmoittautui lähes 50 tahoa.

Katso, ketkä ovat sitoutuneet kampanjan tavoitteisiin

Materiaalit

WWF:n Kalakampanjan materiaalipankista voit ladata vapaasti käyttöösi muun muassa painokelpoisia julisteita ja verkkobannereita. 

Kampanjan julisteet ja bannerit

Lisätietoja: suojeluasiantuntija Matti Ovaska, 040 727 3149, etunimi.sukunimi@wwf.fi