©Kalle Erkkilä/WWF

Erilaiset ympäristömerkit ovat pohjimmiltaan seurausta siitä, että globalisaation myötä kuilu kuluttajan ja tuottajan välillä on kasvanut. Kuluttajan on yhä vaikeampaa tietää, miten ruoan tuotanto vaikuttaa ympäristöön.

Tällä hetkellä lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset eivät takaa kalavarojen ekologisesti kestävää käyttöä. Ympäristömerkit tarjoavat markkinavetoisen työkalun, jolla voidaan korjata tilannetta parempaan suuntaan.

WWF:n vertailevissa tutkimuksissa luotettavimmaksi pyydetyn kalan ympäristömerkiksi on osoittautunut MSC (Marine Stewardship Council) -sertifikaatti.

Kasvatetun kalan osalta markkinoilla on jo muun muassa luomumerkittyä kalaa. Luomutuotannossa monia kalankasvatuksen haitallisia vaikutuksia vesiluontoon voidaan tehokkaasti vähentää.

Syksyn 2012 aikana markkinoille tulivat myös ensimmäiset ASC (Aquaculture Stewardship Council) -sertifioidut kalatuotteet. WWF toivoo ASC-sertifikaatista tehokasta työkalua vesiviljelyn vastuullisuuden parantamiseen maailmanlaajuisesti.

Ympäristömerkit vertailussa

WWF:n teettämien riippumattomien selvitysten (2009 ja 2012) perusteella MSC-sertifikaatti on tällä hetkellä luotettavin pyydetyn kalan ympäristömerkki. Vuonna 2009 tehdyssä maailmanlaajuisessa selvityksessä MSC sai korkeimmat pistemäärät kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Vuonna 2012 tehdyssä päivityksessä MSC vahvisti edelleen paikkansa luotettavimpana ympäristömerkkinä.

Lue lisää:

Seafood ecolabels under the spotlight in new WWF report (2009)

Marine Stewardship Council (MSC) Wild Seafood Sustainability Certification Remains Best In Class (2012) 

Mitä ympäristömerkki kertoo kuluttajalle?

Sertifikaatin saamiseksi kalastuslaivaston tai -yrityksen tulee täyttää tietyt kriteerit, joilla varmistetaan, että kalastus on kestävällä pohjalla. MSC-sertifiointi takaa, että kalakantaa ei veroteta liikaa, että kalastustoiminta ei aiheuta merkittävää haittaa muulle meriluonnolle ja että kalakannan hoito ja kalastushallinto on tehokasta ja asianmukaista. Lisäksi sertifioitu kala on jäljitettävissä aina kalastusalukselle asti. Sertifiointiin liittyy tehokas seuranta, ja kalastusyritys voi myös menettää sertifikaatin, mikäli tilanne jostain syystä muuttuu.

MSC-sertifikaatista tehdyt tutkimukset osoittavat, että sertifikaatilla on positiivinen vaikutus kalakantoihin ja meriluontoon ja että MSC-merkki välittää kuluttajalle luotettavaa tietoa kalakannan hyvästä tilasta.

Lue lisää:

Marine Stewardship Council: Measuring environmental impacts report 2011 

Eco-Label Conveys Reliable Information on Fish Stock Health to Seafood Consumers (2012) 

Lisätietoa kalan ympäristömerkeistä

Pro Kala ry: Kalatuotteiden ympäristömerkit ja -sertifikaatit

Ammattiopisto Livia: MSC-esiselvitys

University of Victoria, Aquaculture Standards Benchmarking Initiative: How Green is Your Eco-Label?