©Edward Parker / WWF-Canon

WWF:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki kalastus olisi kestävällä tasolla. Vuoden 2013 aikana WWF Suomi toteuttaa Euroopan kalatalousrahaston osarahoittamaa Kestävällä kalalla -hanketta.

WWF Suomen Kestävällä kalalla -hankkeen tavoitteena on edistää kestävästi tuotetun kalan kysyntää ja pyrkiä suojelemaan ylikalastettuja kalalajeja korvaamalla uhanalaisia ja ylikalastettuja kaloja vajaasti hyödynnetyillä ja/tai kestävämmillä vaihtoehdoilla.

Hankkeessa keskeistä on monipuolisen ja oikean tiedon kerääminen ja sen tuottaminen helposti saatavaan ja käyttökelpoiseen muotoon sekä kalavarojen kestävästä hyödyntämisestä viestiminen. Osana hanketta tutkitaan kysynnän ja tarjonnan sekä kuluttajailmapiirin muutoksia.

Hankkeen avulla WWF lisää yhteistyötä ja yhteisymmärrystä kalavarojen kestävästä käytöstä eri sidosryhmien ja toimijoiden välillä osallistumalla kalastus- ja vesiviljelyalan työryhmien työskentelyyn.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä suojeluasiantuntija Matti Ovaskaan, etunimi.sukunimi@wwf.fi.