©Kalle Erkkilä / WWF Suomi

Kalat eivät pidä itsestään meteliä, joten oppilaiden ääntä tarvitaan! Tulkaa mukaan edistämään uhanalaisten kalalajien suojelua yhdessä WWF:n kanssa. 

Valmistakaa kaloja käsityötunnilla, järjestäkää näyttely ja vedotkaa ihmisiin uhanalaisten lajien rauhoittamiseksi. Kalateemasta on myös helppo koota koko koulun projekti!

1. Valitkaa erilaisista kalanteko-ohjeista sopivat tai tehkää itse uusia malleja. Voitte suurentaa kalat haluamaanne kokoon.

2. Tutustukaa oppilaiden kanssa kalalajeihin ja valmistakaa kaloja. Käyttäkää mahdollisimman paljon kierrätys- ja ylijäämämateriaalia. Kalat ovat yksilöitä, joten jokainen kala saa näyttää omanlaiseltaan!

Vanhempien oppilaiden kanssa voitte miettiä muita tapoja osallistua Itämeren ja vesistöjen suojeluun.

Koko koulun voi ottaa mukaan kalaprojektiin. Kuvataiteen tunnilla voi kuvittaa näyttelyä, äidinkielen tunnilla kirjoittaa tarinoita uhanalaisista lajeista ja biologian tunnilla tutustua kalojen elinympäristöihin. Yläkoulun kotitaloustunnilla voitte opetella pienien kotimaisten kalojen perkaamista ja musiikin tunnilla säveltää uusia kappaleita uhanalaisista lajeista. Voitte ulottaa kampanjoinnin myös ruokalaan ja käydä juttelemassa henkilökunnan kanssa kestävistä kalavalinnoista.

3. Kootkaa oppilaista näyttelyryhmä. Miettikää, haluatteko järjestää kalanäyttelyn koululla vai jossain muussa tilassa. Jos päädytte ulkopuoliseen näyttelytilaan, ottakaa sinne mahdollisimman ajoissa yhteyttä ja sopikaa näyttelystä. Ohjeita löydätte näyttelysivulta.

4. Kertokaa osallistumisestanne WWF:n kalatyöhön koulunne nettisivuilla ja vanhempainilloissa. Yläkoulut voivat myös halutessaan tehdä päivätyökeräyksen WWF:n suojelutyölle.

5. Nauttikaa pienestä suomalaisesta ruokakalasta. Eläköön ahven, syökää se!

Lisää materiaaleja ja toimintavinkkejä oppilaitosten ympäristötyöhön löydätte WWF:n ympäristökasvatuksen teemasivuilta.