©Katja Nuorvala / WWF Suomi

WWF:n tavoitteena on lisätä tietoisuutta Suomen luonnon uhanalaisista kalalajeista. Järjestämällä näyttelyn koululla tai jossain julkisessa tilassa edistätte tätä tavoitetta. 

Houkutelkaa alueen toimijat yhteistyöhön. Kirjasto on hyvä kumppani, mutta kalanäyttely voi löytää tiensä myös esimerkiksi uimahalliin, kaupungintalolle, kauppakeskukseen, pankin konttoriin tai suureen ruokamarkettiin. Hienon näyttelyn voi koota myös koululle.

Näyttelyn järjestäminen

1. Kootkaa näyttelyryhmä, jossa on oppilaita ja opettajia.

Ryhmä suunnittelee, missä ja milloin näyttely voisi olla ja päättää, kuka on yhteydessä näyttelypaikkaan. Ryhmässä myös ideoidaan, mitä kaikkea näyttelyyn voisi yhdistää ja millä näyttelyä voisi täydentää: maalauksilla, kirjoituksilla jne.

2. Arvioikaa realistisesti, kauanko aikaa kuluu.

Missä ajassa kalat ja muu näyttelyrekvisiitta on mahdollista saada valmiiksi? Sopiva näyttelyaika on noin kaksi viikkoa. Koulu vastaa pystytyksestä ja purkamisesta, joten myös niihin olisi varattava aikaa.

3. Ottakaa yhteyttä näyttelytilaan.

Olkaa yhteydessä yhteistyökumppaniin mahdollisimman ajoissa. Sopikaa yhteyshenkilön kanssa ennakkokäynnistä, jonka aikana katsastatte näyttelytilan. Käynnillä selviää, mitä käytännössä tarvitaan näyttelyn pystyttämiseksi.

4. Tehkää näyttelysuunnitelma.

Tulevatko kaikki kalat mukaan? Jos eivät, niin miten näyttelykalat valitaan? Pohtikaa, mitä muuta näyttelyssä tarvitaan. Mukana voi olla taustamaalauksia, piirustuksia, kirjoituksia, runoja, tavararekvisiittaa, valokuvia ym. Ei kannata suunnitella näyttelyä liian pitkälle, ennen kuin näyttelytilan mahdollisuudet ovat selvillä. Muistakaa myös selvittää, millä keinoin näyttelyrekvisiitta saadaan kuljetettua näyttelytilaan.

5. Toteuttakaa näyttely ja tiedottakaa siitä.

Kun näyttelyn ajankohta on tiedossa, tiedottakaa näyttelystä vanhemmille, alueen muille toimijoille ja paikallislehtiin. Järjestäkää halutessanne näyttelyn avajaiset. Vierailkaa oppilaiden kanssa näyttelyssä.