Burger-In Oy / Hesburger

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aiemmat toimenpiteet

Valikoimassamme ei ole uhanalaisia eikä kestämättömästi pyydettyjä kaloja. Vaihdoimme hiljattain kalahampurilaisessa olevan kalapihvin MSC-sertifioituun alaskanseitiin. Fish & Chips -annoksen sisältämä Gourmet-kalapihvi valmistetaan tavarantoimittajan vastuullisten kalanhankinnan periaatteiden mukaisesti. Fish For Life -ohjelman avulla tavarantoimittajamme varmistaa, että kaikki sen käyttämä kala on vastuullisesti ja kestävistä kalakannoista pyydettyä. Tavarantoimittaja on omien työskentelytapojen kontrolloimiseksi määritellyt 10 periaatetta vastuulliselle kalahankinnalle. Varmistaakseen, että nämä 10 periaatetta toteutuvat, yritys on kehittänyt Fish For Life -ohjelman. Se sisältää mm. yksityiskohtaiset arvioinnit kalastusalueiden tilasta ja tuotteiden jäljitettävyydestä. Fish For Life -ohjelma on voittanut EU:n European Business Awards for the Environment –laatupalkinnon. Käyttämiemme kalatuotteiden (Kalahampurilainen ja Fish & Chips -annos) kalat on pyydetty Koillis-Atlantilta. 

Olemme pitkäjänteisesti selvittäneet ja sitoutuneet kestävien kalakantojen suosimiseen toiminnassamme. Tämän vuoksi olemme valinneet tavarantoimittajiksi sellaisia tahoja, jotka myös omassa toiminnassaan sitoutuvat samoihin periaatteisiin ja siten tukevat toimintaamme.

Jatkotoimenpiteet

Asetamme haasteeksi, että jatkossakin pyrimme ensisijaisesti valitsemaan kestävän kehityksen mukaan tuotetun kalan ja toimimaan WWF:n kalaoppaan suositusten mukaisesti välttämällä uhanalaisten lajien käyttöä. Seuraamme jatkuvasti alalla tapahtuvia muutoksia ja muutamme toimintaamme sitä vastaavaksi turvataksemme kestävät kalakannat sekä meren ekologisen tasapainon nyt ja tulevaisuudessa.


 

Compass group Finland Oy

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

- Käyttövalikoimaamme valitsemme WWF:n ja MSC suositusten mukaisesti tuotteita 

- Tarvittaessa käymme läpi omien asiakkuuksien kanssa kala valikoimaa ja perusteita hankinnoille 

- Työskentelemme läheisesti MSC-organisaation kanssa, säännölliset tapaamiset, joissa käymme läpi valintojamme sekä saamme tietoa kalakannoista. Compass Group työskentelee yhteistyössä MSC-organisaation kanssa globaalisesti ja paikallisesti.

Jatkotoimenpiteet

- Kala valikoiman jatkuva päivittäminen 

- Yhteistyö eli kalatoimittajien kanssa 

- Compass Groupin sisäinen yhteistyö kalakantojen suojelemiseksi 

- MSC organisaation kanssa jatkuva yhteydenpito


 

Espoo Catering

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aiemmat toimenpiteet

Kotimaisen kalan tulee olla jatkojalostusasteeltaan tarpeisiimme sopiva. Päivässä käytämme ruoasta riippuen noin 1600-2800 kg kalaa.

Koulu- ja päiväkotisektorilla ruokaan käytettävä elintarvikeraha on erittäin pieni. Kotimaista perattua muikkua on kokeiltu ruokana lapsille. Lapsilla muikut päätyivät biojätteeseen. Kotimaisen hauen kehittäminen käyttöömme kaatui liian kovaan kilohintaan. Kotimaisena yritettiin myydä virolaista haukea. Järvikalapyörykkä on kilohinnaltaan liian kallis käyttöömme. 

Henkilöstöravintoloissa kotimaisen kalan osittainen käyttö on mahdollista, koska asiakas maksaa ruoan itse. Tuotevalikoima on kuitenkin vielä suppea, asiakkaat toivovat monipuolisesti erilaisia kalatuotteita, myös tuoretta kalaa. Kuitenkin hinta lopulta ratkaisee käytön tiheyden.  

Emme käytä kriteerinä MSC-kalaa sen kalliimman hinnan vuoksi.  Seuraamme kalojen alkuperämaita esim. kilpailutusten kautta.  Emme käytä uhanalaisia, punaisella listalla olevia, kaloja/kalalajeja.  Seuraamme biojätteen määrää ja pyrimme sitä eri keinoin koko ajan vähentämään. 

Käytämme luomupuurohiutaleita päiväkotien aamupaloilla ja olemme siellä luomuportaalla yksi.  Henkilöstö- ja vanhusruokailun puolella olemme luomuportaalla kaksi.  Espoon kaupunki on reilun kaupan kaupunki ja valikoimassamme on reilun kaupan tuotteita.

Jatkotoimenpiteet

Jatkossa seuraamme edelleenkin kotimaisen kalan saatavuutta, valikoimaa ja hintoja.  Emme käytä edelleenkään uhanalaisia, punaisella listalla olevia, kaloja / kalalajeja. Seuraamme edelleenkin biojätteen määrää ja pyrimme sitä eri keinoin koko ajan vähentämään. 

Teemme jatkossakin yhteistyötä elintarviketeollisuuden kanssa ja toivomme heiltä tuotteita, esim. kotimaisesta kalasta. Meillä on niin valtavat kilomäärät käytössä, että jos esim. kotimaisesta kalasta ei saada sellaisia jatkojalostettuja tuotteita, joita voimme suurtaloudessa käyttää, emme voi asiaa omalta osaltamme parantaa. Lisäksi tuotteiden tulisi olla hinnaltaan sellaisia, että meillä olisi niitä mahdollista ostaa ja käyttää.

Teidän olisi tärkeää viedä viestiä eteenpäin elintarviketeollisuudelle, jotta he kehittäisivät meille sopivia ja edullisia tuotteita.  On ihan hullua ottaa WWF:n tilaisuuksissa esille kotimaisen kalan käyttö jollain pienellä paikkakunnalla, pienessä kunnassa, jossa käytetään kalaa päivässä noin 20 kg. Tätä ei voi verrata kuntaan, jossa kilomäärät liikkuvat tuhansissa kiloissa. 

Mikäli kotimaisen kalan käyttöä halutaan lisätä julkisella puolella, on kalojen oltava jatkojalustettu sellaiseen muotoon, että käyttö on helppoa suurissa määrissä. Lisäksi ruokaan on saatava lisää rahaa. Tällä rahalla mitä nyt on käytössä ei kalliita kaloja voi kerta kaikkiaan ostaa ja käyttää.


 

Fazer Food Services Oy

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

- WWF:n punaisen listan kalat ja äyriäiset pois käytöstä (kevät 2010). 

- Ympäristösertifioidun kalan osuus kaksinkertaistettu 15%:iin vuonna 2011. 

- Lokakuussa 2010 aloitettu selvitystyö mahdollisuuksista lisätä kotimaisen kalan osuutta lounasvalikoimissamme. 

- Lisätty vuoden 2012 alusta uutta reseptiikkaa.

*Vihreän listan kalat: särki, hauki, turska (sertifioitu), silakka, sei. Silakkaa korvattu laadun/saatavuuden vuoksi sillillä. 

*Särkimurekepihvi ja haukimureke tarjolla jo noin 80 Amica-ravintolassa.

Jatkotoimenpiteet

Nykytilan analysointi ja tavoiteasetanta yhdessä WWF Suomen kanssa keväällä 2012 

Tavoitteet ja keinot 

- Lisätä kotimaisen järvikalan ja Itämeren alueelta kestävästi pyydetyn kalan käyttöä  

*laajentamalla olemassa olevien tuotteiden käyttöä  *kehittämällä uusia tuotteita ja reseptejä 

*lisäämällä kausiluonteista tarjontaa 

- Arvoketjun (järvestä pöytään) tehostaminen yhteistyössä 

- Jäljitettävyyden korkean tason (= saaliserä) lisääminen ja ylläpito 

- Viestintä: kuluttaja-asiakkaille ja oman henkilöstön tietoisuuden lisääminen 

Tavoitteena on yllämainittujen keinojen toteuttamisen seurauksena jopa kaksinkertaistaa vihreän listan kalojen osuus vuoden 2015 loppuun mennessä.


 

HYY Ravintolat

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

- Emme käytä ruokalistoillamme lainkaan uhanalaisia kaloja (punaisella merkittyjä).

- Vastuullisuus ja ympäristö ovat tärkeimpiä pilareita hankintapolitiikassamme ja olemme myös sertifioineet toimintamme. Vastuullisuudessa otamme huomioon myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun, emme pelkästään ympäristöä.

Jatkotoimenpiteet

- Kotimaisen kalan lisääminen ruokalistoillamme mahdollisuuksien mukaan (lounaspuolella hinta haasteena, juhlassa saatavuus). Tammikuussa olemme ottaneet lounaslistallemme mm. hauen.  

- Laajempi tiedottaminen kaloistamme ja niiden alkuperästä ja vastuullisuudesta .

- Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki ruokalistoillamme käyttämämme kalat ovat MSC-sertifioituja tai kriteerit täyttäviä.


ISS Palvelut Oy / Ruokailupalvelut

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

- Ruokalistasuunnittelussa kiinnitämme huomiota, että käyttämämme kalatuotteet ovat WWF:n suosituksen mukaisia eli kalakannat ovat elinvoimaisia ja pyynti ei aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja.

- Ruokalistallamme on kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen sekä WWF:n kalasuositukset huomioiden. Vältämme käyttämästä ”keltaisilla valoilla” olevia kalalajeja.

- Käytämme ja ostamme vain laatuvaatimuksemme täyttäviä raaka-aineita ja tuotteita, joiden alkuperä on jäljitettävissä. Kilpailutamme tarkasti uudet toimittajat ja pidämme huolta, että tuotteet täyttävät laatukriteerimme.

- Pyrimme valmistamaan ilmastoreilua ruokaa. Ilmastoreilu ruoka tarkoittaa raaka-ainevalinnoissamme tuotteita, joissa veden, energian ja torjunta-aineiden käyttöä on seurattu tarkoin, huomioiden myös eläinten hyvinvointi ja sosiaalinen vastuu. Pyrimme esimerkiksi vähentämään naudanlihan ja riisin käyttöä ja etsimme niille korvaavia tuotteita, kuten ohraa ja kauraa.

Jatkotoimenpiteet

- Pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon kotimaisesta kalasta valmistettuja aterioita, kuten hauki- ja lahnamurekepihvejä sekä särki- ja kuhapyöryköitä.

- Ilmastoreilu- ja WWF:n kalaoppaan suositukset - ateriavaihtoehto merkitään hiilijalanjälkimerkillä ruokalistalle sekä linjastoon asiakkaiden valintaa helpottamaan.

- Yhteistyökumppaneidemme kanssa haemme uusia kotimaisia kalatuotteita valikoimiimme, kuten lahna, hauki ja särki.

- Sitoudumme seuraamaan WWF:n kalaopasta ja tiedotusta uhanalaisista kalalajeista säännöllisesti

- Koulutamme henkilökuntaamme edistämään vastuullisen kalankäytön ruokakulttuuria.


 

Kasvis-kalaravintola Krassi

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aiemmat toimenpiteet

Käytämme kotimaista kalaa, haukea, silakkaa, muikkua, ahventa ja ulkolaista kasvatettua, kuten norjan lohta, sekä muuta kasvatettua tuontikalaa.

Jatkotoimenpiteet

Sama seuraa jatkossa. Omasta katiskasta saatua lisäksi.

 


 

Leijona Catering Oy

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

1. Olemme ottaneet valikoimiimme MSC-sertifioituja kalatuotteita.

2. Edellytämme, että tavarantoimittajamme ilmoittavat kalan alkuperämaan. 

3. Tällä hetkellä 39 prosenttia ostamastamme kalasta on WWF:n kalaoppaan vihreän listan kaloja.

Jatkotoimenpiteet

1. Poistamme nykyisistä valikoimistamme kaikki uhanalaiset ja/tai kestämättömästi pyydetyt kalat WWF:n kalaoppaan suositusten mukaisesti (kalaoppaan punaiset lajit) 31.5.2012 mennessä. 

2. Päivitämme hankintaohjeemme varmistaaksemme, ettei Leijona Cateringin ravintoloissa jatkossa käytetä WWF:n punaisella listalla olevia kaloja. 

3. Kasvatamme kestävästi pyydetyn kalan ja MSC-sertifioitujen kalatuotteiden osuutta valikoimissamme.


 

McDonald's

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä. 

Aiemmat toimenpiteet

Selvitimme Filet-O-Fish -kalahampurilaisemme sisältämän kalan tien kalastajilta asiakkaillemme. Vuoden 2011 loppupuolella kalahampurilaisemme kala täytti MSC-sertifikaatin vaatimukset ja Filet-O-Fish -hampurilaiselle myönnettiin MSC-sertifikaatti.

Jatkotoimenpiteet

Kerromme saamastamme MSC-sertifikaatista asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme. Toimimme samalla suunnannäyttäjinä muillekin yrityksille. Lisäämme näin omalta osaltamme MSC-sertifikaatin tunnettuutta kuluttajien keskuudessa.  

MCS-logo tulee Filet-O-Fish -pakkauksiin helmi-maaliskuussa 2012.  Mikäli tulevaisuudessa lisäämme kalatuotteiden määrää valikoimassamme, niin valitsemme MSC-sertifioituja tuotteita.


 

Maruseki

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aiemmat toimenpiteet

1. Olemme poistaneet seuraavia kaloja listaltamme: Sinievätonnikala (3 v. sitten), keltaevätonnikala, kissakala, merikrotti ja miekkakala. Olemme poistamassa seuraavat kalat: mustekala, tilapia, kalmari ja ankerias. 

2. Olemme aloittaneet tarjoamaan siikaa ja kuhaa vaihtoehtona, mutta haluaisimme tarkempia tietoja, mistä saa luotettavasti esim. MSC-sertifikaatin mukaisia kaloja. 

3. Olemme vaihtaneet monia kaloja kasviksiin ja lihoihin. 

4. Seuraamme esimerkiksi kalaopastanne ja yritämme mahdollisuuksien mukaan suosia oppaan suosimia vaihtoehtoja. 

5. Emme ole tehneet vielä oikein mitään kotimaisten kalojen suhteen. 

6. Kertoa avoimesti, mitä linjaa yritämme ajaa ravintolassamme ja opastaa asiakkaita tutustumaan vaihtoehtoisiin tuotteisiin, jotka olisivat parempia vaihtoehtoja.

Jatkotoimenpiteet

Olemme jatkossa karsimassa listoiltamme mm. mustekalan, kalmarin, tilapian ja ankeriaan (unagi ja anago). Aloitamme käyttämään enemmän sellaisia kalalajeja, joiden kannat eivät ole heikoilla. Yritämme myös vaikuttaa kalatukkuihin, että saisimme tarkempia tietoja eri kalavaihtoehdoista. Käytämme mahdollisuuksien mukaan luotettavien sertifikaatin mukaisia kalatuotteita ja toimittajia. Lisäämme asteittain kasviksien, lihojen, sienien, levien jne. osuutta ruokalistoissamme.


 

Ravintolat Kuurna, Atelje Finne ja Kellohalli

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä. 

Aiemmat toimenpiteet

Olemme pitäneet Kellohalli-ravintolassamme Roskakalapäivän, jossa on käsitelty kalakysymyksiä. Olemme myös yrittäneet levittää sanaa kestävän kalan käytön puolesta julkisuudessa. Tarjoamme ravintoloissamme vain kotimaisia kaloja, jotka ovat WWF:n suosituksen mukaisia. Ulkomaisesta kalasta käytämme vain luomulohta Norjasta. Pyrimme käyttämään myös paljon ns. roskakaloja.

Jatkotoimenpiteet

Pyrimme kehittämään kalan käyttöämme mahdollisimman hyvin.

 


 

The We Are Group Oy Ltd.

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä.

Aikaisemmat toimenpiteet

Sushibar-ravintolat ovat poistaneet listoiltaan seuraavat kalat: tonnikala, ankerias, merikrotti, miekkakala ja meribassi. Talon listalle on nostettu kotimaisia annoksia, joita pyrimme myös mainostamaan asiakkaillemme. Uusin tulokas listalla on silakka; siika on ollut valikoimassa alusta lähtien. Pyrimme toiminnallamme avartamaan käsityksiä perinteisestä sushista: näin pystymme toivottavasti, asiakkaidemme tuella, myös kyseenalaistamaan perinteiset, uhanalaisten kalojen käyttöön perustuvat annokset. Laatu on meille tärkeä tekijä. Kehittelemme yhdessä henkilökunnan kanssa omia tuotteita, joita saa vain Sushibareista. Kestävän kehityksen näkökulma on osa tuotekehitystämme ja vaadimme kalatoimittajilta sertifioituja tuotteita aina kun se on mahdollista. Konseptina Sushibar on jatkuvasti kehittyvä ja avoin muutoksille.

Jatkotoimenpiteet

Pyrimme parempaan. Vuoden 2015 loppuun mennessä tavoitteena luopua uhanalaisten kalojen käytöstä ja korvata ne uusilla kiinnostavilla tuotteilla. Vaadimme kalatoimittajiltamme sertifioituja tuotteita ja vaihtoehtoja uhanalaisille kaloille. Sushibar ei ole perinteinen sushiravintola, vaan tarkoitus on viedä listaa yksilölliseen suuntaan, ympäristönäkökulmat huomioiden. Uskomme, että kestävän kehityksen mukaisesti toimiminen luo meille myös kilpailuetua. Myös kasvisvaihtoehtoja kehitetään tietoisesti lisää.


 

Palmia, catering-palvelut

Kyllä, haluamme olla mukana kampanjassa ja turvaamassa kalakantojen säilymistä

Aikaisemmat toimenpiteet

1. Olemme poistaneet uhanalaiset ja / tai kestämättömästi pyydetyt kalat valikoimistamme ja ruokalistoiltamme WWF:n kalaoppaan suositusten mukaisesti.  

2. Poistettujen reseptien / tuotteiden tilalle olemme kehittäneet vastaavantyyppiset tuotteet vaihtamalla uhanalaisen kalan mahdollisuuksien mukaan kotimaiseksi kalaksi tai MSC-sertifioiduksi kalaksi. Vuonna 2011 olemme kehittäneet yli 20 uutta reseptiä, joissa on käytetty kestävästi pyydettyä suomalaista kalaa.  

3. Helmikuussa 2012 Palmian henkilöstöravintoloissa, vanhustenkeskuksissa, palvelutaloissa ja potilasruokailussa vietettiin ”Suomalaiset kalat kunniaan”- teemaviikkoa. Tarjolla oli monipuolisesti erityyppisiä ruokia suomalaisista kaloista.  

4. Olemme kehittäneet keskuskeittiöömme valmistettavaksi soveltuvan lahnapihvi-tuotteen. Lahnapihvi tavoittaa suurimman osan lähes 100 000 ruokailijastamme. Lahnapihvin lahna pyydetään Uusi-Kaarlepyyn ja Maksamaan lähistöltä. Teemme läheistä yhteistyötä lahnan kalastajien kanssa. Kalastajat ovat kertoneet pyyntitavoistaan, kuvanneet kalastusmatkojaan ja kalan tie merestä pöytään on hyvin jäljitettävissä.  

5. Olemme tiivistäneet yhteistyötä nykyisten kalatoimittajiemme kanssa ja kertoneet tavoitteistamme kotimaisen kalan käyttämiseksi. Olemme kehottaneet tavarantoimittajia kertomaan tavoitteistamme ja kulutusmääristämme kalastajille asti. Palmiassa on myös kartoitettu uusia suomalaisia kalatoimittajia ja olemme selvitelleet yhteistyömahdollisuuksia heidän kanssaan. Olemme sisällyttäneet vastuulliset kalavalinnat osaksi Palmian Vastuullinen ateria 2012-2015 –ohjelmaa ja Ympäristöohjelmaa. Kestävien kalalajien käyttö on näin nivoutettu tärkeäksi osaksi Palmian strategiaa ja arvoja.

Jatkotoimenpiteet

1. Sitoudumme seuraamaan WWF:n kalaopasta vuosittain. Sitoudumme poistamaan vuosittain kalaoppaan punaisella merkityt kalat ja niihin liittyvät reseptit ruokalistoiltamme ja valikoimistamme. (Tämä tavoite on kirjattu myös koko Palmian ympäristöohjelmaan.) Pyydämme kuitenkin tietoa uusista punaisista lajeista hyvissä ajoin, mikäli niissä tapahtuu suuria muutoksia ja esim. jokin paljon käyttämämme kalalaji vaihtuisi yhtäkkiä punaiseksi.  

2. Sitoudumme käyttämään tehokkaasti ja monipuolisesti kotimaisia kalalajeja, ennen kaikkea ns. unohdettuja kaloja, kuten lahnaa ja särkeä. Sitoudumme kehittämään kotimaisista ”vihreistä” kaloista vähintään uutta 3 reseptiä vuosittain aikavälillä 2012-2015. (Tämä tavoite on kirjattu myös koko Palmian ympäristöohjelmaan.) 

3. Sitoudumme suosimaan kaikilla ruokalistoillamme kalaoppaan vihreitä kaloja ja käyttämään harkiten kalaoppaan keltaisia lajeja. Viestitämme asiasta asiakkaille ravintoloissamme. Näin toivomme, että asiakkaiden tietoisuus vastuullisista kalavalinnoista lisääntyy ja he pystyvät käyttämään tietoa hyväksi myös henkilökohtaisesti ruokaostoksissaan. 

4. Sitoudumme tekemään läheistä yhteistyötä kalatoimittajien kanssa ja kertomaan heille tavoitteistamme, tarvitsemamme kalan kriteereistä ja kulutusmääristämme. Tavoitteenamme on saada viesti kalastajille asti ja sitä kautta saada kysyntää vastaavaa tarjontaa markkinoille.

5. Sitoudumme tekemään läheistä yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa ja selvittämään ulkomaisen kalan alkuperää, pyyntialuetta ja kalastustapaa, selvittääksemme mihin kalaoppaan kategoriaan tarjotut kalat kuuluvat. 

6. Sitoudumme kouluttamaan henkilöstöämme vastuullisiin kalavalintoihin.