©Essi Aarnio-Linnanvuori / WWF

Jokainen voi toimia merien suojelemiseksi.  Keinoja on monia. Koululaiset voivat osallistua pehmokalakampanjaan, tehdä päivätyökeräyksen WWF:lle tai ideoida uuden tavan innostaa muita suojelutoimiin. Mikä voisi olla teidän koulunne tapa osallistua?

Tehkää päivätyökeräys WWF:lle

WWF tekee pitkäjänteistä työtä uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojelemiseksi. Koulu voi olla mukana tässä työssä tekemällä päivätyökeräyksen WWF:n suojelutyölle.

Olkaa Itämeren ystäviä

Muistakaa Itämerta joka päivä. Arjen valinnoilla ja tietysti loma-aikojen käyttäytymisellä on merkitystä Itämeren hyvinvoinnille.

Luokan kanssa voitte tehdä retken Itämeren rannalle. Naturewatch Itämerellä -materiaalista löydätte valmiita tehtäviä retkelle.

Ideoikaa kuinka saatte ihmiset toimimaan Itämeren hyväksi

Jokainen suomalainen vaikuttaa Itämeren tilaan, asui hän sitten rannikolla tai syvemmällä sisämaassa Itämereen virtaavien vesien varrella. Kuinka saamme ihmiset toimimaan?

WWF sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ovat mukana Itämeren oppimispolku -verkostossa ja kutsuvat koulut mukaan tekemään työtä Itämeren puolesta. Suunnitelkaa ja toteuttakaa kampanja, jolla lisäätte yleisön tietoisuutta Itämeren tilasta ja kannustatte sen suojeluun.