© Michel Gunther / WWF-Canon
Päivitetty

Nopeakasvuiset puuplantaasit

Nopeakasvuisiksi puuplantaaseiksi soveltuvat alueet sijoittuvat maantieteellisesti usein samoille alueille, joilla luonnon monimuotoisuus on korkea.

WWF pitää tärkeänä, että plantaasimetsätalouteen saadaan kehitettyä ja otettua käyttöön ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuulliset ja taloudellisesti kannattavat toimintaperiaatteet.

Tähän tarvitaan laajaa yhteistyötä metsäteollisuuden, paikallisyhteisöjen, viranomaisten, rahoittajien ja muiden sidosryhmien kesken.

Lisätietoa plantaaseista:

Suomalaiset paperijätit nopeakasvuisilla puuplantaaseilla (julkaistu 23.6.2010, pdf-tiedosto, 2,8 Mt)

Suomalaiset paperijätit nopeakasvuisilla puuplantaaseilla - yritysvastuun uudet globaalit haasteet -raportti (julkaistu 25.3.2008, pdf-tiedosto, 1 Mt)

Lisätietoa metsäsertifioinnista.

Lisätietoa yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta.