Yksityisvarainhankinnan feissaus © Olli Häkämies
Päivitetty

Feissarit hakevat kummeja WWF:lle kaduilla ja kotiovelta

WWF:n varainkerääjä eli feissari saattaa pysäyttää sinut hetkeksi kadulla tai soittaa ovikelloa kotiovesi takana. Feissari on meille tärkeä ihminen, sillä hän hakee uusia kuukausilahjoittajia eli kummeja työmme tukemiseen. 

Suurin osa kummeistamme liittyy mukaan juuri feissareiden kautta. On helpompi tehdä liittymispäätös, kun saa keskustella luonnonsuojelutyön tärkeydestä, tavoitteista ja tuloksista kasvotusten. 

Yksityisten ihmisten tuki on meille elintärkeää, sillä lähes puolet WWF:n toiminnan rahoituksesta tulee juuri yksityisiltä ihmisiltä. Kummit ovat säännöllisiä tukijoita, jotka takaavat työmme pitkäjänteisyyden, sillä luonnonsuojelussa tulokset eivät synny hetkessä.

Mistä tunnistat WWF:n feissarin?

WWF:n feissarit eli varainkerääjät tunnistat musta-valkoisista panda-liiveistä ja valkoisesta tai mustasta kansiosta, jossa on pandalogo päällä. Feissarilla on myös nimikyltti. Kansio sisältää eri kummikohteiden esittelyn. Kun päätät liittyä kummiksi, feissari täyttää kanssasi suoraveloitusvaltakirjan. Varainhankkijat tarjoavat ainoastaan kummiutta, eivätkä he ota vastaan käteislahjoituksia. He eivät myöskään tule kutsumatta sisälle asuntoosi.

Lisätietoa WWF:n feissareista ja päiväkohtaista tietoa feissauspaikkakunnista voit kysyä Fundraising Aid FRA Oy:stä puh. +358 4402 0067, joka hoitaa feissauksen ammattitaitoisesti puolestamme. Voit myös lähettää kysymyksesi WWF:n tukijapalveluun: tukija@wwf.fi.

Jos olet kiinnostunut ryhtymään feissariksi, ota yhteys suoraan Fundraising Aidiin, info@fra.fi 

Feissaus eli kuukausitukijoiden hankinta kadulla ja ovilla

Millä paikkakunnilla WWF feissaa?

WWF feissaa pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Turussa, Tampereella, Uudessakaupungissa, Raumalla, Porissa, Oulussa ja näiden lähialueilla. Tämän lisäksi feissaus -projekteja tehdään satunnaisesti ympäri Suomea. Tarkkoja paikkakuntatietoja voi kysyä WWF:n tukijapalvelusta ja feissauskumppanilta Fundraising Aid FRA Oy:ltä: www.fra.fi, info@fra.fi tai soittamalla +358440200467

Kuinka WWF rekrytoi feissarit?

WWF:n kumppani feissauksessa on Fundraising Aid FRA Oy -niminen yritys, joka rekrytoi feissarit ja maksaa heille tuntipalkkaa.

Miksi olette ulkoistaneet feissauksen?

Koska feissauksen organisointi ja niin monen ihmisen rekrytoiminen olisi valtavan suuri ja resursseja vaativa työ. Feissaus hoituu tehokkaimmin yrityksessä, joka on erikoistunut siihen. Feissauskumppanin kanssa meillä on sopimus, jonka mukaan maksamme vain saaduista uusista kuukausilahjoittajista.

Kuinka monta feissaria WWF:llä on?

Feissareiden määrä vaihtelee paljon eri kuukausina, mutta säännöllisesti heitä on Suomessa yhteensä noin 20-30.

Kuinka paljon feissaus maksaa?
Kuinka paljon yhden tukijan hankkiminen feissauksella maksaa?

WWF maksaa yritykselle sopimuksemme mukaisen hinnan per uusi kuukausitukija. Feissaus on WWF:lle riskitön tapa hankkia uusia kuukausitukijoita, sillä maksamme vain saaduista uusista tukijoista.

Millaisia työpäiviä feissarit tekevät?
Onko heille asetettu tulostavoitteita tai -velvoitteita, millaisia?

Työaika on vähintään 4 tuntia päivässä, muutamana päivänä viikossa. Feissarit työskentelevät lähinnä arkipäivisin, ja feissaus on painottunut kevääseen ja kesään, mutta pyörii kuitenkin ympärivuotisesti. WWF:n kumppani, Fundraising Aid FRA Oy, asettaa tulostavoitteet feissareille.

Miksi feissarit hankkivat kuukausitukijoita?

Pitkäaikainen ja säännöllinen tuki on WWF:lle erittäin tärkeää. Silloin WWF pystyy parhaiten ja pitkäjänteisesti suunnittelemaan toimintaansa ja suojelemaan luontoa, sillä muutoksia ei saada aikaan päivässä.

Mikä on suosituin kummiuskohde?

Suosituin on WWF-kummius eli yleiskummius koko WWF:n suojelutyön hyväksi. Seuraavaksi suosituimmat kohteet ovat Itämeri-, saimaannorppa- ja sademetsäkummiudet. Uusimmat kummiuskohteet ovat ilmasto- ja lumileopardikummius.

Mikä on feissaamalla hankitun
tukijan keskimääräinen kuukausilahjoitus?

Noin 10 euroa kuukaudessa. Olemme ohjeistaneet feissarimme pyytämään 8 €/kk minimissään, sillä tulemme nostamaan minimikuukausisummaa sekä kehittämään tukijaviestintää lähikuukausina.

Miten taantuma on muuttanut ihmisten
suhtautumista hyväntekeväisyyteen? Onko toimintaanne säännöllisesti tukevien määrä pienentynyt? Onko uusia lahjoittajia onnistuttu hankkimaan edellisvuosien tapaan?

Taantuma ei ole näkynyt ihmisten suhtautumisessa työmme tukemiseen. Tukijoidemme määrä (rahallisesti tai vapaaehtoistyön kautta meitä tukevien määrä) on päinvastoin kasvussa aktiivisen feissauksen (sekä kadulla että ovilla) ja myös online-markkinoinnin ansiosta.

Onko taantuma muuttanut varainkeruun strategiaanne?
Käytetäänkö varainkeruuseen yhtä paljon resursseja ja työvoimaa kuin nousukauden aikana?

Taantuma ei ole muuttanut strategiaamme, eikä resurssien määrä ole vähentynyt.

Onko yleisön tai asiakkaiden puolelta ollut
havaittavissa asenteiden muutosta feissausta kohtaan?

Feissausta on näkynyt katukuvassa jo usean vuoden ajan, ja siihen on yleisesti ottaen aika hyvin totuttu. Yhä useampi järjestö käyttää feissareita, joten suosituimmilla paikoilla kadulla on jo välillä ruuhkaa. Siksi WWF:kin on siirtynyt feissaamaan enimmäkseen ovilla.

Onko feissaus tällä hetkellä kannattavaa?
Kuinka suuri osa sen kautta saaduista tuotoista ja varainkeruusta menee feissarien palkkioihin ja muihin kuluihin? Kuinka monta lahjoittajaa feissarin on hankittava, jotta varainkeruu olisi järjestölle kannattavaa?

Feissaus on kannattavaa, ja WWF:lle riskitön tapa hankkia uusia tukijoita, sillä maksamme vain uusista kuukausitukijoista. Tällä hetkellä saamme feissauksen kautta (kadulta tai ovilta) noin 60 % kuukausitukijoistamme.

Tulisiko hyväntekeväisyyteen lahjoittavien
ihmisten pelätä, että heidän kuukausittainen avustuksensa sulaa varainkeruun kuluihin kuten feissarin saamaan tuntipalkkaan eikä järjestön varsinaiseen toimintaan?

Viime tilikaudella WWF:n tuloista käytettiin luonnonsuojelutyöhön ja suojeluviestintään 79 % ja varainhankintaan ja yritysyhteistyöhön 15 % ja talouteen ja hallintoon 6 %, WWF:n tuloista aina vähintään 70 % menee luonnonsuojelutyöhön. Varainhankinnan kulut ovat jo usean vuoden ajan olleet alle 20 %:n normin, ja ne sisältävät kaikesta varainhankinnasta, myös feissauksesta, aiheutuvat kulut WWF:lle.

Kuinka merkittävä osa tuloista on viime
vuosina saatu hankittua feissauksen kautta? Mitä muita varojenkeruutapoja järjestöllänne on ja miten merkittäviä ne ovat rahallisesti feissaukseen verrattuna?

Tulot säännöllisiltä tukijoiltamme (kuukausi- tai vuositukijat) ovat erittäin merkittävät WWF:lle. Noin 60 % yksityisvarainhankinnan tuloista tulee säännöllisiltä tukijoiltamme. Kokonaisuudessaan WWF:n tulot yksityisiltä ovat reilut 40 %, yrityksiltä noin neljännes ja julkishallinnolta kansainvälisiin hankkeisiimme noin kolmannes. Yhteensä tulot olivat noin 6,7 miljoonaa euroa tilikautena 2011-2012.


Miksi varainkeruuta ei tehdä vapaaehtoisvoimin? Miten arvioisitte feissarienne sitoutumista järjestönne arvoihin?

Vaikka feissarit eivät virallisesti ole WWF:n työntekijöitä, ovat he erittäin sitoutuneita järjestömme toimintaan ja edustavat WWF:ää kaduilla ja ovilla. WWF:llä ja kumppanillamme Fundraising Aid FRA Oy:llä on tiivistä yhteistyötä mm. yhteisten koulutusten ja feissaritapaamisten merkeissä. Fundraising Aid FRA Oy toimii ainoastaan järjestöjen kanssa ja on täten myös erikoistunut toimimaan arvojemme mukaisesti. Feissarit ovat WWF:lle tärkeitä; he auttavat meitä saamaan uusia kuukausitukijoita sekä tekemään työtämme näkyvämmäksi.

 

Feissarin käyttäytymisohjeet 2013 (.pdf)