© Olli Häkämies
Päivitetty

Feissarit hakevat kummeja WWF:lle kaduilla ja kotiovelta

WWF:n varainhankkija eli feissari saattaa pysäyttää sinut hetkeksi kadulla, ständillä tai soittaa ovikelloa kotiovesi takana. Feissari on meille tärkeä ihminen, sillä hän hakee uusia kuukausilahjoittajia eli kummeja työmme tukemiseen. 

Suurin osa kummeistamme liittyy mukaan juuri feissareiden kautta. On helpompi tehdä liittymispäätös, kun saa keskustella luonnonsuojelutyön tärkeydestä, tavoitteista ja tuloksista kasvotusten.

Yksityisten ihmisten tuki on meille elintärkeää, sillä lähes puolet WWF:n toiminnan rahoituksesta tulee juuri yksityisiltä ihmisiltä. Kummit ovat säännöllisiä tukijoita, jotka takaavat työmme pitkäjänteisyyden, sillä luonnonsuojelussa tulokset eivät synny hetkessä.

Mistä tunnistat WWF:n feissarin?

WWF:n varainhankkijat eli feissarit, jotka voivat tulla ovellesi tai pysäyttää sinut kadulla, tunnistat mustavalkoisista panda-liiveistä ja valkoisesta tai mustasta kansiosta, jossa on pandalogo päällä.  Kansio sisältää eri kummikohteiden esittelyn. Feissarilla on myös pandalogollinen nimikyltti.

Ständimme tunnistat tutusta panda-logosta ja feissareillamme on jokin panda-logolla varustettu paita tai takki.

Kun päätät liittyä kummiksi, feissari täyttää kanssasi toimeksiantolomakkeen. Feissarit tarjoavat ainoastaan kummiutta, eivätkä he ota vastaan käteislahjoituksia. He eivät myöskään tule kutsumatta sisälle asuntoosi.

Lisätietoa WWF:n feissareista ja päiväkohtaista tietoa feissauspaikkakunnista voit kysyä Karma Fundraisingilta tai Promotion Pointilta, jotka hoitavat feissauksen ammattitaitoisesti puolestamme. Voit myös lähettää kysymyksesi WWF:n tukijapalveluun: tukija@wwf.fi.

Jos olet kiinnostunut ryhtymään feissariksi, ota yhteys suoraan Karma Fundrasing www.karmafundraising.info tai Promotion Point promotionpoint.fi.

Feissaus eli kuukausitukijoiden hankinta kadulla ja ovilla

Millä paikkakunnilla WWF feissaa?

WWF feissaa pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Turussa, Tampereella, Uudessakaupungissa, Raumalla, Porissa, Oulussa ja näiden lähialueilla. Tämän lisäksi feissausprojekteja tehdään satunnaisesti ympäri Suomea. Tarkkoja paikkakuntatietoja voi kysyä WWF:n tukijapalvelusta ja feissauskumppaneilta Karma Fundraising www.karmafundraising.info tai Promotion Pointilta, promotionpoint.fi.

Kuinka WWF rekrytoi feissarit?

WWF:llä on kaksi yhteistyökumppania feissauksessa. Karma Fundraising Oy vastaa ovi- ja katufeissauksesta ja Promotion Point Oy vastaa ständifeissauksesta. Kumpikin taho vastaa itse feissareitten rekrytoinnista ja palkanmaksusta.

Miksi olette ulkoistaneet feissauksen?

Koska feissauksen organisointi ja niin monen ihmisen rekrytoiminen olisi valtavan suuri ja resursseja vaativa työ. Feissaus hoituu tehokkaimmin yrityksessä, joka on erikoistunut siihen. Feissauskumppanin kanssa meillä on sopimus, jonka mukaan maksamme vain saaduista uusista kuukausilahjoittajista.

Kuinka monta feissaria WWF:llä on?

Feissareiden määrä vaihtelee paljon eri kuukausina, mutta säännöllisesti heitä on Suomessa yhteensä noin 20-30.

Kuinka paljon feissaus maksaa? Kuinka paljon yhden tukijan hankkiminen feissauksella maksaa?

WWF maksaa yrityksille sopimuksemme mukaisen hinnan per uusi kuukausitukija. Feissaus on WWF:lle riskitön tapa hankkia uusia kuukausitukijoita, sillä maksamme vain saaduista uusista tukijoista.

Millaisia työpäiviä feissarit tekevät?

Työaika on vähintään 4 tuntia päivässä, muutamana päivänä viikossa. Feissarit työskentelevät lähinnä arkipäivisin ja feissaustoiminta pyörii ympärivuotisesti.

Miksi feissarit hankkivat kuukausitukijoita?

Pitkäaikainen ja säännöllinen tuki on WWF:lle erittäin tärkeää. Silloin WWF pystyy parhaiten ja pitkäjänteisesti suunnittelemaan toimintaansa ja suojelemaan luontoa, sillä muutoksia ei saada aikaan päivässä.

Mikä on suosituin kummiuskohde?

Suosituin on WWF-kummius eli yleiskummius koko WWF:n suojelutyön hyväksi. Seuraavaksi suosituimmat kohteet ovat Itämeri-, saimaannorppa- ja sademetsäkummiudet. Muut kummiuskohteet ovat ilmasto-, lumileopardi- ja uutena lumikummius.

Mikä on feissaamalla hankitun tukijan keskimääräinen kuukausilahjoitus?

Noin 10 euroa kuukaudessa. Olemme ohjeistaneet feissarimme pyytämään 8 €/kk minimissään.

Miten taantuma on muuttanut ihmisten suhtautumista hyväntekeväisyyteen? Onko toimintaanne säännöllisesti tukevien määrä pienentynyt? Onko uusia lahjoittajia onnistuttu hankkimaan edellisvuosien tapaan?

Taantuma ei ole näkynyt ihmisten suhtautumisessa työmme tukemiseen. Tukijoidemme määrä (rahallisesti tai vapaaehtoistyön kautta meitä tukevien määrä) on päinvastoin kasvussa aktiivisen feissauksen (sekä kadulla että ovilla) ja myös online-markkinoinnin ansiosta.

Onko taantuma muuttanut varainkeruun strategiaanne? Käytetäänkö varainkeruuseen yhtä paljon resursseja ja työvoimaa kuin nousukauden aikana?

Taantuma ei ole muuttanut strategiaamme, eikä resurssien määrä ole vähentynyt.

Onko yleisön tai asiakkaiden puolelta ollut havaittavissa asenteiden muutosta feissausta kohtaan?

Feissausta on näkynyt katukuvassa jo usean vuoden ajan, ja siihen on yleisesti ottaen aika hyvin totuttu. Yhä useampi järjestö käyttää feissareita, joten suosituimmilla paikoilla kadulla on jo välillä ruuhkaa. Siksi WWF:kin on siirtynyt feissaamaan enimmäkseen ovilla.

Onko feissaus tällä hetkellä kannattavaa?  Kuinka suuri osa sen kautta saaduista tuotoista ja varainkeruusta menee feissarien palkkioihin ja muihin kuluihin? Kuinka monta lahjoittajaa feissarin on hankittava, jotta varainkeruu olisi järjestölle kannattavaa?

Feissaus on kannattavaa, ja WWF:lle riskitön tapa hankkia uusia tukijoita, sillä maksamme vain uusista kuukausitukijoista. Tällä hetkellä saamme feissauksen kautta (kadulta tai ovilta) noin 60 % kuukausitukijoistamme.

Tulisiko hyväntekeväisyyteen lahjoittavien ihmisten pelätä, että heidän kuukausittainen avustuksensa sulaa varainkeruun kuluihin kuten feissarin saamaan tuntipalkkaan eikä järjestön varsinaiseen toimintaan?

Viime tilikaudella WWF:n tuloista käytettiin luonnonsuojelutyöhön ja suojeluviestintään 79 % ja varainhankintaan ja yritysyhteistyöhön 15 % ja talouteen ja hallintoon 6 %, WWF:n tuloista aina vähintään 70 % menee luonnonsuojelutyöhön. Varainhankinnan kulut ovat jo usean vuoden ajan olleet alle 20 %:n normin, ja ne sisältävät kaikesta varainhankinnasta, myös feissauksesta, aiheutuvat kulut WWF:lle.

Kuinka merkittävä osa tuloista on viime vuosina saatu hankittua feissauksen kautta? Mitä muita varojenkeruutapoja järjestöllänne on ja miten merkittäviä ne ovat rahallisesti feissaukseen verrattuna?

Tulot säännöllisiltä tukijoiltamme (kuukausi- tai vuositukijat) ovat erittäin merkittävät WWF:lle. Noin 60 % yksityisvarainhankinnan tuloista tulee säännöllisiltä tukijoiltamme. Kokonaisuudessaan WWF:n tulot yksityisiltä ovat reilut 40 %, yrityksiltä noin neljännes ja julkishallinnolta kansainvälisiin hankkeisiimme noin kolmannes.


Miksi varainkeruuta ei tehdä vapaaehtoisvoimin? Miten arvioisitte feissarienne sitoutumista järjestönne arvoihin?

Vaikka feissarit eivät virallisesti ole WWF:n työntekijöitä, ovat he erittäin sitoutuneita järjestömme toimintaan ja edustavat WWF:ää kaduilla ja ovilla. Feissarit ovat WWF:lle tärkeitä; he auttavat meitä saamaan uusia kuukausitukijoita sekä tekemään työtämme näkyvämmäksi.

 

Feissarin käyttäytymisohjeet 2013 (.pdf)