© WWF
Päivitetty

Hankkeet

WWF Suomella on vaihtuvia uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyviä hankkeita yhteistyökumppaniensa kanssa. Tämän sivun alle on koottu käynnissä olevien hankkeiden esittelyt.

The Lesser White-fronted Goose Life project (officially “Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway”) is an international EU LIFE+ Nature project that  aims to halt the decline of the critically endangered Fennoscandian Lesser White-fronted Goose (LWfG) population by implementing concrete conservation actions. The project started in September 2011 and continues until June 2016.

*****

”Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella” on METSO-ohjelman tukema hanke. Sen toteuttamisesta vastaavat WWF Suomi ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Yhteistyökumppaneina hankkeessa tulee toimimaan monia valtakunnallisia ja alueellisia organisaatioita. Hanke alkoi tammikuussa 2012 ja jatkuu vuoden 2015 loppuun.