© Panu Kunttu/WWF
Päivitetty

Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella

”Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella” on METSO-ohjelman tukema hanke. Sen toteuttamisesta vastaavat WWF Suomi ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Yhteistyökumppaneina hankkeessa tulee toimimaan monia valtakunnallisia ja alueellisia organisaatioita. Hanke alkoi tammikuussa 2012 ja jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Hanke pyrkii edistämään puustoisten perinneympäristöjen hoitoa muodostamalla eri sidosryhmistä, kuten metsänomistajista ja karjanomistajista koostuvan yhteistoimintaverkoston. Sen tavoitteena on edistää puustoisten perinneympäristöjen ekologisesti kestävää hoitoa laiduntamalla. 

METSO on metsien monimuotoisuutta turvaava ohjelma, jonka avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta. METSO-ohjelman tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kasvaa jatkossakin sellaisia metsiä, joissa myös uhanalaiset ja taantuneet eliölajit voivat elää. 

Suojellun metsän pinta-alaa pyritään kasvattamaan siten, että suojeluun valitaan luonnonarvoiltaan monipuolisia kohteita, ja hoitotoimia tehdään suojelualueilla ja niiden lähituntumassa.

METSO-ohjelmalla suojellaan metsiä, jotka ovat eliölajien elinympäristöinä arvokkaita. Puustoiset perinneympäristöt kuuluvat METSO-ohjelman ensisijaisiin elinympäristöihin.