© Jari Luukkonen/WWF
Päivitetty

Hyödyt

Hankkeesta on hyötyä luonnon monimuotoisuudelle, metsän- ja laiduneläinomistajille ja matkailuyrittäjille.

Hyödyt luonnon monimuotoisuudelle

Hakamaat, sekametsälaitumet, kaskeamisen tuloksena syntyneet lehtimetsät ja lehdesniityt ovat äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä. Ennallistamalla ja laiduntamalla avataan sulkeutuneita perinneympäristöjä ja parannetaan niissä elävien lajien elinolosuhteita.

Uusimman uhanalaisuusarvion (2010) mukaan perinneympäristöissä elää 214 äärimmäisen tai erittäin uhanalaista lajia. Puustoisissa perinneympäristöissä uhanalaisia lajeja on 46.

Hyödyt metsänomistajille ja laiduneläintenomistajille

Hanke hyödyttää yksityisiä metsänomistajia, joilla ei ole mahdollisuuksia itse toteuttaa perinneympäristöjen hoitotoimenpiteitä tai selvitellä erilaisia tukimahdollisuuksia.

Hanke edistää metsänomistajien ja laiduneläintenomistajien yhteistyötä siten, että metsänomistaja saa mailleen perinneympäristöjä hoitavia eläimiä, ja eläintenomistaja saa laidunalueen eläimilleen.

Hanke pyrkii laatimaan niittylihalle ekologiset kestävyyskriteerit, jotka voivat osaltaan edistää niittylihan tunnettuutta sekä kysyntää. Tämä voi parantaa laidunyrittäjien toiminnan kannattavuutta sekä edistää toiminnan jatkuvuutta.

Hankkeen hyödyt muille osapuolille

Hanke hyödyttää muita yhteistoimintaverkoston osapuolia muun muassa tiedottamalla puustoisten perinneympäristöjen hoidosta ja laiduntamisen hyödyistä.  Hanke edistää alueellista yhteistyötä ja luonnonlaidunlihan saatavuutta sekä laidunyrittämisen kannattavuutta.

Hanke parantaa perinteisiä kulttuuri- ja maisema-arvoja sekä ympäristön tilaa ja viihtyisyyttä.

Esimerkiksi maaseutumatkailuyrittäjille hoidetut puustoiset perinneympäristöt sekä laiduntavat eläimet tuovat lisäarvoa matkailuyrittämiseen.