© Jari Luukkonen/WWF
Päivitetty

Mitä teemme?

Hankkeen koordinaatiota ja toimeenpanoa ohjaa työryhmä, jossa on mukana työntekijöitä WWF Suomesta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta. 

Tiedottaminen

Hankkeesta tiedotetaan niin paikallisten tiedotusvälineiden kautta kuin valtakunnallisessa mediassa. Lisäksi hanke julkaisee sähköistä uutiskirjettä ja pitää yllä verkkosivuja. Tiedottamisesta vastaavat WWF ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

Laiduntreffit

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio järjestää yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa paikallistilaisuuksia, joissa metsän- ja laiduneläinomistajat voivat keskustella esimerkiksi metsälaitumien vaihdosta ja vuokrauksesta. WWF on mukana asiantuntijana.

Mallilaidun

Mallilaitumemme Korppoon Wattkastissa on hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä esittelevä esimerkkikohde. Mallilaitumella saa tietoa esimerkiksi laitumen raivauksesta, kunnostamisesta ja laiduntamisesta. Alueella tehdään myös lajistokartoituksia, joissa selvitetään laidunnuksen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeella on muitakin esimerkkikohteita, joilla esitellään puustoisten perinneympäristöjen hoitoa. Lue lisää mallilaitumesta ja muista esimerkkikohteista.

Talkooleirit

WWF järjestää osan perinteikkäistä talkooleireistään hankkeen piirissä. Näiden leirien tarkoituksena on auttaa kohteiden ensiraivauksessa ja esimerkiksi aitojen rakentamisessa. Ensimmäinen hankkeeseen liittyvä leiri pidettiin Isokarilla Selkämeren kansallispuistossa kesällä 2013.

Asiantuntijat neuvovat

Hankkeen asiantuntijat neuvovat tarpeen mukaan maanomistajia ja karjanomistajia esimerkiksi METSO-ohjelmaan ja elinympäristöihin liittyvissä kysymyksissä sekä kosteikko- ja vesiensuojeluun ja metsänhoitoon liittyvissä asioissa. Yhteystiedot löydät täältä.