© Panu Kunttu/WWF
Päivitetty

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa puustoisten perinneympäristöjen tilaa sekä monimuotoisuusarvoja luonnonlaiduntamisen avulla.

Tavoitteena on muodostaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle toimintaverkosto, joka hoitaa ja ylläpitää puustoisia perinneympäristöjä, erityisesti luonnonlaiduntamisella. Hanke edistää yksityisten metsän- ja laiduneläinomistajien välistä yhteistyötä.  

Hankkeessa esitellään laidunyrittäjien toimintaa ja tehdään tunnetuksi perinneympäristöjen lajiston tilaa.

Tavoitteena on laatia luonnonlaidunlihalle ekologisesti kestävä kriteeristö Suomessa, ja tuoda esille luonnonlaidunlihan tuotannon ympäristöhyötyjä. Hankkeessa pyritään parantamaan myös laiduntamisen taloudellista kannattavuutta.