© Kevin Schafer / WWF-Canon
Päivitetty

Ecuador

WWF:n pilvimetsä- ja ympäristökasvatushanke Ecuadorissa

Andien pilvimetsä on yksi maailman uhanalaisimmista ekosysteemeistä, mutta Ecuadorissa pilvimetsiä kaadetaan silti hurjaa vauhtia. Uhanalaisuudesta huolimatta pilvisademetsien istutuksia tehdään liian vähän. WWF Suomi aloitti ruohonjuuritason ympäristötyön Pohjois-Ecuadorissa, Alto Chocón reservaatissa vuonna 1999. WWF Suomen hanke Ecuadorissa on päättynyt, mutta työ jatkuu paikallisin voimin.

Alto Chocón projekti toteutettiin WWF:n ja ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston yhteistyönä. Myös paikalliset asukkaat olivat hankkeessa tiiviisti mukana.

Alto Chocón reservaatti sijaitsee pilvimetsien tuhoamisen kannalta kriittisimmällä alueella. Se yhdistää Länsi-Andien suurimman luonnonsuojelualueen, Cotacachin Cayapasin ja suurehkon metsäalueen muodostaen samalla niille elintärkeän puskurivyöhykkeen. Pilvimetsiä on kaadettu viljelysmaan raivaamiseksi erityisesti Länsi-Andeilla. Jäljellä on vain muutamia pieniä alkuperäisen kasvillisuuden peittämiä alueita. Tilanne on kriittinen erityisesti endeemisen lajiston kannalta.

Ympäristökasvatusta kyläläisille

WWF:n hankkeessa tehostettiin Ecuadorin pilvimetsien suojelua parantamalla paikallisväestön ympäristötietoisuutta ja ennallistamalla metsäalueita. Projektissa rakennettiin opastuskeskuksia, perustettiin taimitarhoja ja torjuttiin eroosiota. Perinteisiä kestäviä metsänkäyttötapoja elvytettiin siirtämällä osaamista uusille sukupolville.

Ympäristökoulutus keräsi kyläläiset yhteen, ja toiminnan tuloksellisuus näkyy kylissä. Nykyään takapihoilla viljellään hyötykasveja.

Nuoriso oli aktiivisesti mukana koulutusohjelmassa.WWF järjesti myös käsityökursseja, jotta asukkailla olisi muitakin toimeentulon lähteitä kuin metsätalous tai maanviljely. Erityisesti kylän naiset osallistuivat innokkaasti kursseille. Yhteistyökumppanimme Fundación Zoobreviven jatkaa edelleen luontomatkailun kehittämistä alueelle, sillä se on sekä taloudellisesti että ekologisesti kestävä tulonlähde.

Metsien istutusta

Metsien istutushanke oli suurmenestys. Taimia istutettiin suunnitelman mukaisesti lähes 180 000: yhteensä 22 paikallista puulajia ja viittä hyötypuulajia, lähinnä hedelmäpuita. Perustetun taimitarhan tuottoisuus on lähellä 180 000 taimea vuodessa.

Kaikki työvaiheet ovat käsityötä. Siemenet kerätään ympäröivistä metsistä käsin ja niitä hoidetaan, kasvatetaan ja istutetaan käsin.

Lisäksi alueelle perustettiin kasvitieteellinen puutarha, johon kerätään alueen bromeliat, hyötykasvit, lääkekasvit ja pilvimetsien orkideat.

Hanke on onnistunut esimerkki ruohonjuuritason toiminnasta. Lähes koko kylä osallistui toimintaan, ja kaikki olivat aidosti kiinnostuneita. Hanke on levinnyt myös eräisiin lähiseudun kyliin.