© Sebastian  Gehring / WWF Madagascar
Päivitetty

Madagaskar

Mereisiä suojelualueita Madagaskarille

Intian Valtameressä sijaitsevan Madagaskarin saaren rannikkoekosysteemit ovat hyvin monimuotoisia. Siellä tavataan estuaareja, mangrovemetsiä, koralliriuttoja, laguuneja, putkilokasvivaltaisia vedenalaisia niittyjä, hiekkarantoja ja dyynejä.

Madagaskarin koillisosien rannikko on vielä melko luonnontilaista, mutta myös siellä mereistä luontoa uhkaa kontrolloimaton hyötykäyttö - sekä kotitarvekäyttö että kaupallinen toiminta, paikoin myös kontrolloimaton matkailu.

WWF Suomen hanke Madagaskarilla alkoi vuonna 2001 ja kesti kolme vuotta. Rahoitusta saatiin Suomen ulkoasiainministeriöltä.

Suojelualuesuunnitelmat yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa

Madagaskarin koillisosaan perustettiin vuonna 1997 kolme erillistä mereistä suojelualuetta: Tampolo, Cap Masoala ja Tanjona. Niiden suojeltu alue on yhteensä 8 100 hehtaaria. Ne kuuluvat Masoalan kansallispuistoon, joka on suurin Madagaskarin luonnonsuojelualueista. Sen suojeltu maa-ala on yhteensä 200 000 hehtaaria.

WWF Suomen hankkeessa autettiin luomaan Madagaskarin ensimmäiset mereiset käyttö-, hoito- ja suojelusuunnitelmat Masoalan kansallispuiston suojelualueille. Kullekin suojelualueelle laadittiin suunnitelma, joka on sopusoinnussa Masoalan kansallispuiston yleisen hoito- ja suojeluohjelman kanssa. Hankkeen myötä myös kullekin mereiselle suojelualueelle rakennettiin infrastruktuuria, joka takaa suojelualueiden käytön tulevina vuosina. WWF Suomi ja WWF Sveitsi rahoittivat yhdessä alueelle mm. radiomaston, joka parantaa kansallispuiston vartijoiden turvallisuutta, kun he partioivat kaukana rannikolla.

Mereiset luonnonsuojelualueet ovat aliedustettuja Madagaskarin luonnonsuojelualueverkossa, sillä Madagaskarilla on näiden alueiden lisäksi ainoastaan yksi mereinen suojelualue. Suunnitelmat loivat siten myös perustan ja esimerkin Madagaskarille tulevaisuudessa perustettavien mereisten luonnonsuojelualueiden hoidolle.

WWF Suomen Madagaskarin hankkeen avulla paikallisten asukkaiden, viranomaisten ja suojelualueen välille saatiin laadittua sopimus, joka takaa paikalliselle väestölle suojellun merialueen hyödyntämisen suojelualueiden ekosysteemien ja niiden lajiston siitä kuitenkaan vaarantumatta. Paikallisten yhteisöjen kanssa laadittiin myös ympäristökasvatusohjelma.

Luontomatkailun kehittämistyötä

Madagaskar on myös eksoottinen ja monimuotoinen lomakohde. Rannikkoalueen korallit ja erityisesti kesäkuusta syyskuuhun jatkuva ryhävalaiden kokoontuminen Maroentsaran kaupungin edustalla avautuvalle lahdelle houkuttelevat turisteja.

Meri- ja rannikkoalueen arvostus on kohentunut huomattavasti, kun paikalliset voivat omin silmin nähdä, minkälainen vetovoima alkuperäisellä luonnolla ja lajeilla on.

Luontomatkailu on yksi aihealue, jota kehitettiin WWF:n hankkeessa.