© WWF/Pauliina Heinänen
Päivitetty

Raportit ja julkaisut

WWF:n suojelutyö perustuu tutkittuun, tieteelliseen tietoon. Tältä sivulta löydät WWF:n tuottamat kansainväliset ja suomalaiset tutkimukset, raportit ja analyysit vastuulliseen elämäntapaan liittyen.

WWF:n kaupunkienergiaraportti 2013

Eroon fossiilisista – uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa. Raportti kertoo, kuinka Helsinki voisi siirtyä kivihiilen käytöstä uusiutuvaan energiaan. Perusratkaisut ovat samat muissakin kaupungeissa. 

Soijaraportti 2012

Raportti (pdf-tiedosto, 7,8 Mt) esittelee pääosin eläinten rehuksi käytettävän soijan ympäristövaikutuksia. Raportista käy myös ilmi, miten suurimmat suomalaisen elintarvikesektorin toimijat ottavan vastuullisuuden huomioon soijahankinnoissaan.

Living Planet 2012 -raportti

Joka toinen vuosi ilmestyvä raportti (pdf-tiedosto, 24 Mt) kartoittaa maapallon luonnon monimuotoisuuden tilaa ja ihmiskunnan jättämää ekologista jalanjälkeä.

Vesiriskeistä vesivastuullisuuteen -raportti (2012)

Raportissa esitellään vesijalanjäljen arviointimenetelmiä sekä kehitteillä olevia hallintajärjestelmiä, joiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat parantaa vesivastuullisuuttaan. Raportti täydentää WWF Suomen vesijalanjälkiraporttia.

Suomen vesijalanjälki -raportti 2012

Raportissa (pdf-tiedosto, 1,8 Mt) tarkastellaan vesivaroiltaan rikkaan Suomen vesijalanjälkeä kotimaassa ja maailmalla sekä tuodaan esiin kulutustottumustemme vaikutuksia globaaleihin vesivaroihin.

Suomalaisen vaikuttavimmat ilmastoteot 2012

WWF Suomen selvityksessä (pdf-tiedosto, 306 kt) osoitetaan suomalaisen hiilijalanjälkeen eniten vaikuttavat ilmastoteot asumisen, liikkumisen ja ruoan suhteen.

  • Tule mukaan Tunnista teko-kampanjan sivuilla earthhour.fi

The Energy Report 2011

Energiaraportissa (pdf-tiedosto, 16 Mb) osoitetaan, että maailman energiantarve voidaan kattaa vuonna 2050 uusiutuvalla energialla.

Onnellisuuspoliittinen manifesti 

Onnellisuuspoliittinen manifesti (pdf-tiedosto, 1 Mt) esittelee keinoja, joilla poliittiset päättäjät pystyvät tukemaan suomalaisten hyvinvointia - ja samalla pienentämään ekologista jalanjälkeämme.

Suomalaisten ekologinen jalanjälki sademetsissä -raportti 2011

Raportissa kerrotaan, minkä suuruinen ekologinen jalanjälki sademetsiin suomalaisten kulutuksesta jää.