Päivitetty

Vastuullinen elämäntapa

WWF työskentelee ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantaminen kulutusta vähentämällä on hyvä keino edistää tätä tavoitetta.

WWF työskentelee ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantaminen kulutusta vähentämällä on hyvä keino edistää tätä tavoitetta.

Ekologisen jalanjäljen kannalta olennaiset teemat, joiden parissa WWF Suomi työskentelee, ovat:

 • Ruoka
  Ruoka muodostaa suuren osan suomalaisen ekologisesta jalanjäljestä.
 • Liikenne 
  Liikenne on monelle suurin yksittäinen ympäristön kuormittaja.
 • Asuminen ja energia 
  Asuminen kuluttaa merkittävästi luonnonvaroja. Etenkin lämmitys ja energiankulutus vaikuttavat huomattavasti yksittäisen ihmisen ekologiseen jalanjälkeen.
 • Puu ja paperi 
  Puun ja paperin tuotanto kasvaa jatkuvasti. Laittomien hakkuiden, puuplantaasien ja metsä- ja paperiteollisuuden aiheuttamien päästöjen määrä lisääntyy kulutuksen kasvaessa.

Kulutamme enemmän kuin luonto pystyy tuottamaan

Luonto tarvitsee 1,5 vuotta tuottaakseen luonnonvarat, jotka käytämme yhden vuoden aikana. Käytämme luonnonvaroja velaksi.

WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiset elävät sopusoinnussa luonnon kanssa. Tämä vaatii vastuullisempaa raaka-aine- ja hyödyketuotantoa ja elämäntapojen muuttamista.

WWF toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa

Jokainen meistä voi vaikuttaa omaan kulutukseensa. Yrityksillä, jotka voivat vaikuttaa suoraan tuotantotapoihin ja tarjolla oleviin tuotteisiin, on kansalaisia paremmat mahdollisuudet aikaansaada vaadittava nopea ja laaja muutos.

Hallitusten ja päättäjien vastuulla on luoda edellytykset luonnonvarojen vastuulliselle tuotannolle ja kulutukselle muun muassa lainsäädännön avulla.

WWF toimii tiiviissä yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi.

Lue näiltä sivuilta, mitä WWF tekee ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi, ja mitä sinä voit itse tehdä.