© Martin Harvey / WWF Canon
Päivitetty

Lähteet

Maailma lautasella -ruokaoppaat lähteet:

Africare, Oxfam America, WWF-ICRISAT Project (2010). More Rice for People, More Water for the Planet. WWF-ICRISAT Project, Hyderabad, India.

EU (2010). TEEB The Economics of Ecosystems and biodiversity.

FAO (2011). Energy-Smart Food for People and Climate.

ILRI (2012). ILRI Corporate Report 2010–2011. Livestock Matter(s): Where livestock can make a difference, Nairobi, Kenya: International Livestock Research Institute.

Kaskinen ja kumpp. (2011) Kausiruokaa herkuttelijoille ja ilmastonystäville. TEOS, Porvoo.

Mekonnen, M.M. & A. Y. Hoekstra (2011). The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products. Hydrol. Earth Syst. Sci., 15, 1577–1600.

MTT (2012). Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa. Foodspill 2010-2012 -hankkeen loppuraportti.

Reilun kaupan edistämisyhdistys.

Risku-Norja, H.ja kumpp. (toim.)(2012). Ruoka –Oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Julkaisuja 25.

SY14/2011 Aterioiden ja asumisen valinnat kulutuksen ympäristövaikutusten ytimessä. ConsEnv-hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristö 14/2011, Ympäristöministeriö.

SYKE (2010). Ekosysteemipalvelut – tulevaisuutemme turva. www.ymparisto.fi/pohjoismaidenluonto

Wise T. & Murphy, S. (2012). Resolving the Food Crisis. Global Development and Environment Institute and Institute for Agriculture and Trade Policy.

UNEP (2009). The environmental food crisis – The environment’s role in averting future food crises.

UNEP (2012). Avoiding Future Famines: Strengthening the Ecological Foundation of Food Security through Sustainable Food Systems. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi, Kenya.

Ympäristöpassi valmennusaineisto. EkoCentria Savon ammatti- ja aikuisopisto. 2011. www.ymparistopassi.fi

WWF:n julkaisut:

Living Forest Report (2011)

Living Planet Report (2012)

WWF Germany (2011). Meat devours land.

WWF Germany (2011). Tonnes for the trash.

WWF Suomi (2012). Suomen vesijalanjälki. Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta.

WWF Suomi (2012). Kalaopas.

WWF UK (2011). Livewell: a balance of healthy and sustainable foodchoices.