© Krischanz Zeiller / WWF
Päivitetty

Miksi WWF tekee yritysyhteistyötä?

WWF tekee yhteistyötä eri alojen yritysten kanssa luonnon- ja ympäristönsuojelullisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yritysyhteistyön tavoitteina on

  • auttaa yrityksiä toimimaan ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla
  • pienentää yritysten ekologista jalanjälkeä
  • tukea yrityksiä niiden yhteiskuntavastuun kantamisessa
  • rohkaista muutokseen ja innovatiivisiin ratkaisuihin.

WWF tukee yrityksiä niiden ympäristötavoitteiden ja -strategioiden kehittämisessä mm. tarjoamalla yritysten käyttöön ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä vastuullista tuotantoa ja kulutusta koskevaa asiantuntemustaan. Yritykset saavat yhteistyöstä lisää painoarvoa yhteiskuntavastuutoiminnalleen, luovia tapoja viestiä ympäristöasioista sekä mahdollisuuden osallistua luonnon- ja ympäristönsuojelutyön tukemiseen.

WWF:n yritysyhteistyön perusperiaatteet ovat

  • läpinäkyvyys
  • mitattavat, yhdessä sovitut tavoitteet
  • molemminpuolinen oikeus ilmaista eriävä mielipide

Yritysyhteistyön tuloksia yritysten kertomana:

Ratkaisun paikka 2013 -messujen esitys (pdf, 2,7 Mb)