ongenkoho laineilla © Pauliina Heinänen / WWF
Päivitetty

Muut kumppanimme

Sivua uudistetaan parhaillaan. Julkaisemme ajantasaiset kumppanuustiedot tammikuussa 2017.


Corporate Spiritin yhteiskuntavastuuohjelman mukaan olemme sitoutuneet vuosittain lahjoittamaan uusien tutkimussopimustemme arvosta yhden prosentin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Asiakkaamme saavat valita kohteen, joiden joukkoon kuuluu myös WWF. Haluamme olla mukana edistämässä lähiympäristömme puhtautta tukemalla erityisesti itämeren suojelua ja sen monimuotoisuuden palauttamista.

Omalta osaltamme pyrimme laatujohtajuuden lisäksi toimimaan myös ekologisesti kestävällä pohjalla mm. tukemalla sähköistä tiedonkeruuta paperilomakkeiden käsittelyn sijaan. Ympäristökuormitusta yritämme pienentää esimerkiksi suosimalla julkisia kulkuvälineitä työmatkoilla, kierrättämällä toimistojätteet ja järjestämällä matkustamisen sijaan videoneuvotteluja.

Corporate Spirit on HR Intelligence -palveluita tarjoava yritys, jonka ydinosaamista ovat henkilöstötutkimukset ja 360- arvioinnit sekä näiden tutkimustulokset käytäntöön vievä konsultointi.

Corporate Spirit internetissä: www.corporatespirit.fi

 
Delingua tukee WWF:n suojelutyötä tarjoamalla WWF:lle laadukkaita käännöspalveluja.

Delingua internetissä: www.delingua.fi


Fazerin ja WWF Suomen yhteistyö keskittyy luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Yhteistyön tavoitteena on auttaa Fazeria tunnistamaan ja pienentämään vaikutuksia, joita sen toiminnalla on luonnon monimuotoisuuden kannalta. Lisäksi tavoitteena on vaikuttaa siihen, että Fazerin tuotteet ja palvelut tukevat kuluttajia kestävien valintojen tekemisessä. Fazer puolestaan tukee WWF:n työtä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 
  
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä yli 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli lähes 1,7 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja UN Global Compactin periaatteisiin.
 
WWF:n ja Fazerin monimuotoisuusyhteistyö on jatkoa vuosina 2011-2013 toteutetulle, kalastuksen ja kalahankinnan vastuullisuutta edistäneelle yhteistyölle. Nyt solmittu yhteistyö alkoi keväällä 2014 ja on kolmivuotinen. 
  
Fazer internetissä: http://www.fazergroup.com/fi/Metso internetissä: www.metso.com/fi


Metsä Group on lähes 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka liiketoiminnan ytimessä ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. 

Metsä Group-konsernin liikevaihto oli vuonna 2013 4.9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 000 henkilöä. Metsä Groupin valmistamat tuotteet ovat turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Tuotteiden pääraaka-aineena käytetään puuta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

WWF tukee Metsä Groupin ympäristövastuun kehittämistä käymällä Metsä Groupin henkilöstön kanssa asiantuntijavuoropuhelua ekologisesti kestävän metsätalouden kannalta tärkeistä teemoista. 

Metsä Group internetissä: www.metsagroup.fi 

Lue lisää Metsä Groupin vastuullisuustyöstäRaisio-konserni on elintarvike- ja rehualan edelläkävijänä vahvasti mukana ratkaisemassa maailmanlaajuista ruokaketjun murrosta kehittämällä kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin ekologisia, terveellisiä ja luonnonvaroja säästäen valmistettuja tuotteita sekä ratkaisuja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat Raisiolle hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla.

Raisio on maailman ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä merkinnyt pakkaukseen tuotteen kokonaisvedenkulutuksen kertovan H2O-merkin. Vain yksi prosentti maailman vesivaroista on juomavedeksi ja viljelyyn sopivaa makeaa vettä. Tästä noin 70 % käytetään maatalouden tarpeisiin. WWF ja Raisio tekevät yhteistyötä tutkimalla mahdollisuuksia kokonaisvedenkulutuksen vähentämiseksi. Raisio on mukana myös ympäristöystävällisten ruokapalvelujen kehittämisessä ja kehittää matalan hiilijäljen tuotteita mm. koulu- ja laitosruokailuun. Ruoan ympäristövaikutuksista on kerrottu tarkemmin Raision verkkosivuilla.

Sopimusviljelijöitään Raisio tukee tarjoamalla heidän käyttöönsä ympäristöindeksin, jonka avulla viljelijä saa tietoa oman toimintansa ympäristö-vaikutuksista ja voi verrata energiatehokkuuttaan muihin sopimusviljelijöihin. Kotieläintuotannon ympäristövaikutuksiin Raisio vaikuttaa rehujen tuotekehityksellä. Rehuseoksilla pystytään tehokkaasti pienentämään kotieläintuotannon päästöjä, ja WWF tukee Raisiota rehujen ekotehokkuuden kehittämisessä.

Raisio internetissä: www.raisio.com


SEB on yli 20 maassa toimiva ja 17 000 työntekijää työllistävä finanssipalvelukonserni. Suomessa SEB on toiminut vuodesta 1984 lähtien. Toiminta Suomessa on keskittynyt yrityspankkitoimintaan, omaisuudenhoitoon ja korttiliiketoimintaan.

Kestävää kehitystä katsotaan SEB:ssä kokonaisvaltaisesti mutta konkreettiset teot keskittyvät kolmeen osa-alueeseen: omistajaohjaukseen, ympäristökysymyksiin ja yhteiskuntavastuuseen. Ympäristönäkökulma ulottuu konsernin strategiaan ja vaatii sitoutumista myös henkilökunnalta. Esimerkki konsernintasoisista tavoitteista on hiilijalanjäljen pienentäminen 45 prosentilla vuoden 2008 tasosta vuoteen 2015 mennessä.

Yhteistyö WWF:n kanssa aloitettiin jo 1980-luvulla. Näkyvimmillään yhteistyö on SEB Östersjöfond/WWF -rahastossa, joka sijoitustoiminnassaan noudattaa Maailman Luonnonsäätiön eettisiä vaatimuksia. SEB lahjoittaa vuosittain yhden prosentin rahaston kokonaisarvosta WWF:n Itämeri-ohjelmaan sillä edellytyksellä, että rahaston arvo on vuoden aikana noussut vähintään prosentin.

Syy SEB:n satsauksiin kestävän kehityksen kysymyksissä on yksinkertainen: hyvinvoiva yhteiskunta on kaikkien etu – myös pankin.

SEB/Gyllenberg internetissä: www.seb.fi

Royalty-yhteistyökumppanit

Media- ja kampanjayhteistyö

Tuote- ja palvelulahjoitukset

Operaatio Merenneito 

Operaatio Merenneito on WWF:n suurkampanja Itämeren pelastamiseksi.