©  Kalle Erkkilä / WWF
Päivitetty

Muut yritysyhteistyökumppanimme

Alta löydät WWF Suomen muut tärkeät yritysyhteistyökumppanit.


WWF ja Coca-Cola ovat tehneet yhteistyötä ympäristön suojelemiseksi jo useita vuosia. Pääteemana on vesiensuojelu, jossa tehdään töitä maailman seitsemän tärkeimmän jokilaakson suojelussa sekä yrityksen oman vedenkäytön tehostamisessa. Coca-Cola toimii yhdessä WWF:n kanssa vastuullisen sokerin-, appelsiinin- ja maissinviljelyn edistämiseksi Coca-Colan toimitusketjussa. Yhtenä tärkeänä yhteistyöalueena on ilmastonsuojelu, joka keskittyy Coca-Colan oman hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä WWF:n arktisen ohjelman tukemiseen.

Yhteistyösopimuksemme on uusittu vuoden 2013 alusta jatkumaan vuoteen 2020. Yhteistyö keskittyy edelleen vesiensuojeluun ja vesivarojen käytön tehostamiseen. Lisätietoja yhteistyöstämme löytyy WWF USA:n sivuilta http://worldwildlife.org/partnerships/coca-cola.

Coca-Cola internetissä: www.coca-colacompany.com


Corporate Spiritin yhteiskuntavastuuohjelman mukaan olemme sitoutuneet vuosittain lahjoittamaan uusien tutkimussopimustemme arvosta yhden prosentin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Asiakkaamme saavat valita kohteen, joiden joukkoon kuuluu myös WWF. Haluamme olla mukana edistämässä lähiympäristömme puhtautta tukemalla erityisesti itämeren suojelua ja sen monimuotoisuuden palauttamista.

Omalta osaltamme pyrimme laatujohtajuuden lisäksi toimimaan myös ekologisesti kestävällä pohjalla mm. tukemalla sähköistä tiedonkeruuta paperilomakkeiden käsittelyn sijaan. Ympäristökuormitusta yritämme pienentää esimerkiksi suosimalla julkisia kulkuvälineitä työmatkoilla, kierrättämällä toimistojätteet ja järjestämällä matkustamisen sijaan videoneuvotteluja.

Corporate Spirit on HR Intelligence -palveluita tarjoava yritys, jonka ydinosaamista ovat henkilöstötutkimukset ja 360- arvioinnit sekä näiden tutkimustulokset käytäntöön vievä konsultointi.

Corporate Spirit internetissä: www.corporatespirit.fi

 

 

 


Delingua tukee WWF:n suojelutyötä tarjoamalla WWF:lle laadukkaita käännöspalveluja.

Delingua internetissä: www.delingua.fi

Fazer Food Servicen ja WWF:n yhteistyön tavoitteena on edistää ruokapalveluiden ympäristövastuullisuutta etenkin kalojen ja merenelävien kestävän käytön osalta. Yhteistyöllä Fazer haluaa edelleen kehittää nykyistä kalanhankintaansa ja  asettaa sille tulevaisuuden tavoitteita yhdessä WWF:n kanssa. Yhteistyön myötä Fazer Food Services tukee WWF:n työtä luonnonvarojen kestävän käytön edistämisessä.

Fazer on osana laajaa vastuullisuusohjelmaansa noudattanut ravintoloissaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa WWF:n kalaoppaan suosituksia luopumalla kokonaan WWF:n punaisen listan kaloista ja äyriäisistä keväällä 2010. Muutokset kalaoppaan suosituksissa vaikuttavat myös ravintoloiden ruokalistoihin. Jatkossa tavoitteena on kasvattaa vihreän listan kalojen osuutta entisestään ja lisätä kotimaisten kalalajien käyttöä Suomessa.

Fazer internetissä: www.fazer.com/fi

Finnproteinin ja WWF:n yhteistyön tavoitteena on edistää luonnonvarojen käytön ympäristövastuullisuutta, ensisijaisesti soijan kestävää tuotantoa ja hankintaa. WWF ja Finnprotein käyvät vastuullisen soijan hankintaan liittyvää asiantuntijavuoropuhelua, ja edistävät yhdessä toimialan siirtymistä vastuullisen soijan hankintaan Suomessa. Finnprotein tukee yhteistyösopimuksen myötä WWF Suomen työtä soijan käytön vastuullisen edistämiseksi.

Uudessakaupungissa vuonna 2013 toimintansa aloittava Pohjois-Euroopan suurin soijanjalostamo Finnprotein Oy on sitoutunut hankkimaan vain vastuullista ja geenimanipuloimatonta soijaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Finnprotein myös varmistaa soijapapunsa alkuperän itse.

Finnprotein internetissä: www.finnprotein.fi

WWF:n ja Lahjalasien yhteistyön tavoitteena on edistää WWF:n luonnonsuojelutyötä keräämällä siihen varoja ja saada Lahjalasit.fi-sivustolle kävijöitä ja asiakkaita. Samalla pyritään nostamaan Lahjalasien luonnonsuojeluun liittyvää positiivista tunnettuutta näiden markkinoinnin avulla. Yhteistyö näkyy verkkosivustolla www.lahjalasit.fi, joka markkinoi verkkokaupassa silmälaseja. Lahjalasit maksaa sovitun tuen WWF:n luonnonsuojelutyölle kaikista tältä sivustolta ostetuista silmälaseista.

Lahjalasit toimii optisen alan tukkukauppana ja myy nyt verkkokaupastaan silmälaseja kuluttajille tukkuhintaan.

Lahjalasit internetissä: www.lahjalasit.fi

 

Garnier tekee yhteistyötä WWF Suomen kanssa jo viidettä vuotta. Vuonna 2008 alkanut Operaatio Merenneito -yhteistyö tähtää Itämeren tilan parantamiseen ja vuosittaisilla erityiskampanjoilla on saavutettu:

  • hankittu öljyn torjuntaan tarvittavaa välineistöä; suojahaalareita, sadeasuja, kumisaappaita, suojalaseja sekä öljynkeräysvarusteita, sekä koulutettu  50 vapaaehtoista öljyntorjujaa.
  • rakennettu kosteikkoja.  Rehevöityminen on Itämeren suurin -ongelma, jossa kosteikot ovat suurena apuna suodattamalla maataloudesta syntyviä ravinteita.
  • osallistuttu uhanalaisen Saimaan norpan suojelemiseen
  • suojeltu ja inventoitu Suomen alueen merikotkien pesäpaikkoja ja poikasia.

Ganier internetissä: www.garnier.fi

Lenzing Papier internetissä: www.lenzingpapier.com


M-Brain internetissä: www.m-brain.com

Metso internetissä: www.metso.com/fi

Metsä Group on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, joka tuotteiden raaka-aineena käytetään uusiutuvia pohjoismaisia puuraaka-aineita. Konsernin viisi liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta, puutuotteet, sellu, kartonki ja paperi sekä pehmo- ja ruoanlaittopaperit. Metsä Group-konsernin liikevaihto oli vuonna 2011 5,4 miljardia euroa, ja se työllisti 12 500 henkilöä. Metsä Groupille on tärkeää, että sen valmistamat tuotteet  ovat turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle, ja että niiden pääraaka-aineena käytetään puuta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

WWF tukee Metsä Groupin ympäristövastuun kehittämistä käymällä Metsä Groupin henkilöstön kanssa asiantuntijavuoropuhelua ekologisesti kestävän metsätalouden kannalta tärkeistä teemoista kuten FSC-sertifioinnin käyttöönotto Suomessa. Metsä Group oli yksi WWF:n metsävuoden 2011 päätukijoista.

Metsä Group internetissä: www.metsagroup.fi

Raisio-konserni on elintarvike- ja rehualan edelläkävijänä vahvasti mukana ratkaisemassa maailmanlaajuista ruokaketjun murrosta kehittämällä kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin ekologisia, terveellisiä ja luonnonvaroja säästäen valmistettuja tuotteita sekä ratkaisuja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat Raisiolle hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla.

Raisio on maailman ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä merkinnyt pakkaukseen tuotteen kokonaisvedenkulutuksen kertovan H2O-merkin. Vain yksi prosentti maailman vesivaroista on juomavedeksi ja viljelyyn sopivaa makeaa vettä. Tästä noin 70 % käytetään maatalouden tarpeisiin. WWF ja Raisio tekevät yhteistyötä tutkimalla mahdollisuuksia kokonaisvedenkulutuksen vähentämiseksi. Raisio on mukana myös ympäristöystävällisten ruokapalvelujen kehittämisessä ja kehittää matalan hiilijäljen tuotteita mm. koulu- ja laitosruokailuun. Ruoan ympäristövaikutuksista on kerrottu tarkemmin sivustolla www.ekologia.fi

Raision tuottaman rypsiöljyn elintarviketuotannosta jäävää ylijäämää käytetään mm. uusiutuvan dieselin raaka-aineena. WWF antaa asiantuntemustaan Raision bioenergiatuotannon kehittämisessä ja tukee Raision pyrkimyksiä luoda käytäntöjä kestävän bioenergian tuottamiseksi. Raisiolla rypsi hyödynnetään tehokkaasti: rehuvalkuaistuotannon sivutuotteena syntyy rypsiöljyä, joka hyödynnetään elintarviketeollisuudessa ja bioenergiatuotannossa.

Sopimusviljelijöitään Raisio tukee tarjoamalla heidän käyttöönsä ympäristöindeksin, jonka avulla viljelijä saa tietoa oman toimintansa ympäristö-vaikutuksista ja voi verrata energiatehokkuuttaan muihin sopimusviljelijöihin. Kotieläintuotannon ympäristövaikutuksiin Raisio vaikuttaa rehujen tuotekehityksellä. Rehuseoksilla pystytään tehokkaasti pienentämään kotieläintuotannon päästöjä, ja WWF tukee Raisiota rehujen ekotehokkuuden kehittämisessä.

Raisio internetissä: www.raisio.com

SEB on yli 20 maassa toimiva ja 17 000 työntekijää työllistävä finanssipalvelukonserni. Suomessa SEB on toiminut vuodesta 1984 lähtien. Toiminta Suomessa on keskittynyt yrityspankkitoimintaan, omaisuudenhoitoon ja korttiliiketoimintaan.

Kestävää kehitystä katsotaan SEB:ssä kokonaisvaltaisesti mutta konkreettiset teot keskittyvät kolmeen osa-alueeseen: omistajaohjaukseen, ympäristökysymyksiin ja yhteiskuntavastuuseen. Ympäristönäkökulma ulottuu konsernin strategiaan ja vaatii sitoutumista myös henkilökunnalta. Esimerkki konsernintasoisista tavoitteista on hiilijalanjäljen pienentäminen 45 prosentilla vuoden 2008 tasosta vuoteen 2015 mennessä.

Yhteistyö WWF:n kanssa aloitettiin jo 1980-luvulla. Näkyvimmillään yhteistyö on SEB Östersjöfond/WWF -rahastossa, joka sijoitustoiminnassaan noudattaa Maailman Luonnonsäätiön eettisiä vaatimuksia. SEB lahjoittaa vuosittain yhden prosentin rahaston kokonaisarvosta WWF:n Itämeri-ohjelmaan sillä edellytyksellä, että rahaston arvo on vuoden aikana noussut vähintään prosentin.

Syy SEB:n satsauksiin kestävän kehityksen kysymyksissä on yksinkertainen: hyvinvoiva yhteiskunta on kaikkien etu – myös pankin.

SEB/Gyllenberg internetissä: www.seb.fi

S-ryhmä on suomalainen, osuustoiminnallinen kaupan alan yritysryhmä. Se muodostuu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja sen tytäryhtiöistä sekä 21 alueosuuskaupasta ja kahdeksasta paikallisosuuskaupasta. Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat ja ne puolestaan omistavat keskusliike SOK:n. Vastuun kantaminen ihmisistä ja ympäristöstä on yksi S-ryhmän arvoista. Koska S-ryhmä on yli 2 miljoonan suomalaisen omistamana yritys ja sen tekemät päätökset ja linjaukset vaikuttavat tavalla tai toisella lähes jokaisen suomalaisen arkeen, vastuullisuus on oltava osa jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa. Myös asiakkaat odottavat S-ryhmältä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin huomioon ottavaa, vastuullista toimintaa. S-ryhmä haluaakin varmistaa, että kaikki asiakasomistajille tuotetut palvelut ovat turvallisia ja terveellisiä käyttää ja että ne ovat eettisesti valmistettuja.

SOK ja WWF Suomi ovat solmineet kaksivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on edistää SOK:n ympäristövastuullisuutta ennen kaikkea luonnonvarojen kestävässä ja resurssitehokkaassa käytössä sekä tukea SOK:n toimintojen ja tuoteketjujen vaikutusten arviointia globaalisti tärkeiden ympäristönäkökohtien suhteen. Yhteistyön myötä SOK tukee WWF:n työtä luonnonvarojen kestävän käytön edistämisessä.

WWF Suomi ja SOK tulevat yhdessä kokoamaan yhteen keskeisiin tuotteisiin ja raaka-aineisiin liittyviä sidosryhmiä keskustelemaan niihin liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä ja ratkaisumalleista. Tämän Roundtable-työn tavoitteena on nostaa ympäristövastuullisuuden tasoa suomalaisten toimijoiden keskuudessa ja löytää globaalien hankintaketjujen vastuullisuutta kehittäviä ratkaisuja.

SOK internetissä: www.s-kanava.fi

Tallink Silja Oy, osana AS Tallink Gruppia, toteuttaa koko konsernin yhteisiä yritysvastuun periaatteita. Turvallisuus on aina kaiken toimintamme lähtökohta. Pyrimme täyttämään tehtävämme ympäristöä kunnioittaen, vastuullisesti, eettisesti oikein sekä sosiaalisesta vastuusta huolehtien. Samalla haluamme olla hyvä työnantaja sekä luotettava yhteistyökumppani.

Ympäristönsuojelun periaatteet ovat tärkeä osa yhtiömme ja koko konsernin strategiaa. Tallink Silja Oy on tehnyt pitkäjänteisesti työtä ympäristön hyväksi. Haluamme huolehtia Itämerestä, onhan se yhteinen elinympäristömme ja toisaalta myös työpaikkamme. Yhtiössämme tehdään jatkuvaa kehitystyötä ympäristön hyväksi. Ympäristön suojelu otetaan huomioon niin toimintamallien kehittämisen kuin uuden teknologian hyödyntämisessä.

Silja Line tukee WWF:n Operaatio Merenneitoa

Tallink Silja on mukana Itämeren suojelussa monella tavalla. Silja Line on toiminut WWF:n Operaatio Merenneidon tukijana sen perustamisesta asti eli yli 10 vuotta. Lisäksi Siljan laivoilla on järjestetty ylimääräisiä keräyskampanjoita, josta saatavilla tuotoilla tuemme Operaatio Merenneitoa vuosittaisen sopimussumman lisänä.

Tallink Siljan työntekijät koulutettu osaksi WWF:n vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja

Tallink Siljan työntekijöistä on koulutettu osaksi vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukko osana Baltic Sea Action Groupin Itämeri-sitoumusta. Öljyntorjuntakoulutuksen järjesti WWF Suomi, jonka kouluttamat vapaaehtoisjoukot toimivat viranomaisten kutsusta apuna öljyvahingon jälkeisessä rantojen puhdistuksessa sekä öljyyntyneiden eläinten hoidossa.

Tallink Silja internetissä: www.tallinksilja.com/fi/


Veikkaus internetissä: www.veikkaus.fi/fi/yritys