©  Alexandra Antell / WWF
Päivitetty

Pääyhteistyökumppanit

Pääyhteistyökumppaneihin on koottu yritykset, joiden kanssa tekemämme yhteistyö tai yrityksen WWF:lle antama taloudellinen tai muu tuki edistää työtämme merkittävästi.

WWF ja Nokia ovat päättäneet jatkaa 10 vuotta kestänyttä yhteistyötään vuonna 2012 kahdella vuodella. Tekemällä yhteistyötä Nokia ja WWF haluavat jatkaa Nokian ympäristötehokkuuden parantamista ja löytää tapoja korottaa kuluttajien ympäristötietoisuutta.

Seuraavien kahden vuoden aikana yhteistyömme keskittyy vesiensuojeluun ja matkapuhelinteknologioiden käyttöön luonnonsuojelussa. WWF antaa tukea Nokian vesistrategian implementoinnissa ja sidosryhmien sitouttamisessa vesiensuojelutavoitteisiin, erityisesti korkean vesiriskin alueilla. Nokia jatkaa edelleen WWF:n Himalajan suojelutyön tukemista, missä keskeisenä on vesiresurssien suojelu Itä-Himalajan alueella.

WWF ja Nokia etsivät yhteistyössä uusia tapoja käyttää matkapuhelinteknologiaa ja matkaviestimiä luonnonsuojelutyössä keskittymällä erityisiin avainalueisiin. Vesiriskialueilla yhteistyö keskittyy paikallisten yhteisöjen tiedonsaannin parantamiseen ja WWF:n kenttätyöntekijöiden auttamiseen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.


Nokia & WWF - Ten years of partnership

Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: www.nokia.com/about-nokia.
WWF ja Nokia ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2003. Yhteistyö alkoi Nokian työntekijöiden ympäristötietoisuuden kasvattamisella ja on kehittynyt vuosien aikana uusille alueille, kuten matkapuhelinteknologioiden käyttämiseen WWF:n suojelutyössä.

Canon ja WWF ovat tehneet yhteistyötä Euroopassa jo vuodesta 1998, jolloin Canon sai ensimmäisenä yrityksenä Conservation Partner -statuksen. Siitä lähtien kumppanit ovat tehneet yhteistyötä mm. lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen ja uhanalaisiin lajeihin liittyvissä projekteissa. Canon tukee WWF:ää myöntämällä varoja luonnonsuojeluun ja parantamalla osaltaan ihmisten tietoisuutta ympäristöasioista sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja verkostoitumisen avulla.

Vuoden 2012 heinäkuussa Canon solmi jatkosopimuksen WWF:n kanssa kolmeksi vuodeksi. Uuden sopimuksen myötä Canon Euroopasta tuli WWF:n Conservation Imaging Partner -kumppani. Kuvantamisen asiantuntemuksellaan Canon auttaa WWF:ää tallentamaan ja jakamaan tietoa ympäristön tilasta ja ilmastonmuutoksesta.

Suomessa ja Baltiassa Canon tukee WWF:n Itämeri-työtä Operaatio Merenneidon kautta.

Canon luo asiakkailleen – yrityksille ja yksittäisille ihmisille - mahdollisuuksia viestiä paremmin Canonin arvomaailma pohjautuu Kyosei-yritysfilosofia, johon liittyy oleellisesti aktiivinen pyrkimys harmoniaan ihmisen, teknologian ja luonnon välillä. Siinä on tärkeässä roolissa laaja ympäristöohjelma, jossa avainalueita ovat energian ja uusiutumattomien luonnonvarojen säästäminen sekä haitallisten kemikaalien käytön minimointi.

Kuusakoski

Kuusakoski ja WWF Suomi edistävät yhdessä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä suomalaisissa yrityksissä. Erityinen paino on elektroniikan uudelleenkäytöllä, jonka tehostamisessa on Suomessa paljon potentiaalia.

Yhteistyön tavoitteena on edistää elektroniikan kierrätystä ja uudelleenkäyttöä Suomessa. Yrityksille tarjotaan innovatiivisia tapoja kerätä käytöstä poistettuja elektroniikkalaitteita kierrätykseen. Samaan aikaan kerrotaan kierrätyksestä ja sen tärkeydestä, ja erityisesti elektroniikan uudelleenkäytön hyödyistä sekä käyttäjälle että ympäristölle.

Kuusakoski tarjoaa kokonaisvaltaista tietoturvapalvelua, joka huomioi materiaalikierrätyksen ja tietosuojan lisäksi myös uudelleenkäyttönäkökulman. Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, materiaalit pystytään kierrättämään hyötykäyttöön lähes sataprosenttisesti – uusioraaka-aineeksi tai energiaksi.

Tiedote yhteistyöstä
Lue lisää Kuusakoskesta

Toyota tukee WWF Suomen ympäristökasvatustyötä ja ilmastotyötä. Toyota haluaa jakaa yhdessä WWF:n kanssa tietoa ympäristökysymyksistä ja uudesta teknologiasta.

Toyota on sitoutunut kestävään kehitykseen ja pyrkii jatkuvan kehittämisen kautta vähentämään päästöjä toimintansa kaikilla alueilla.

Yhtiö kehittää samanaikaisesti useita innovatiivisia ympäristötekniikoita ja -ajoneuvoja, joiden avulla voidaan ratkaisevasti pienentää autojen ympäristövaikutuksia. Avainasemassa ovat polttoainetalouden parantaminen, CO2-päästöjen pienentäminen ja pakokaasujen entistä tehokkaampi puhdistaminen. Lisäksi yhtiö tutkii uudentyyppisten energioiden soveltuvuutta autojen voimanlähteiksi.

Vuonna 1997 Toyota esitteli Toyota Prius -auton, maailman ensimmäisen sarjavalmisteisen hybridiauton, joka on askeleen lähempänä Toyotan päämäärää saavuttaa nollapäästöt ja luoda todellinen ekoauto. Toyota- ja Lexus-hybridiautoja on tähän mennessä (tilanne 9/2011) myyty yli 3 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Vuonna 2012 myyntiin saadaan myös ladattava hybridi, Prius Plug-in Hybrid.

Kehitystyön tuloksena ovat syntyneet myös edistykselliset VVT-i- ja D-4D-moottorit, joissa yhdistyvät tehokkuus, alhaiset päästöt ja alhainen polttoaineenkulutus. Moottoritekniikan viimeisimpiä edistysaskeleita edustavat Clean Power Diesel, puhtaampi diesel ja uusi bensiinkäyttöinen Valvematic-moottorimallisto.

Ympäristöystävällisten autojen on valmistuttava ympäristöystävällisissä tuotantolaitoksissa. Toyotan keskeinen ajatus on sulauttaa autonvalmistus tehokkaasti olemassa olevaan ympäristöön. Auton valmistamiseen liittyvää kokonaispäästötasoa on onnistuttu vähentämään 2000-luvulla rajusti. Teemana onkin saada aikaiseksi enemmän vähemmällä energiamäärällä.

Toyota toteuttaa aktiivista ympäristöohjelmaansa sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Euroopan Toyota-tehtaat ja logistiikkakeskukset ovat ISO14001-sertifioituja ja ympäristö huomioidaan auton kaikissa elinkaaren vaiheissa aina suunnittelusta ja tuotannosta käyttöön ja kierrätykseen asti.

Suomeen Toyota tuli 1960-luvun alkupuolella ja on maan myydyin automerkki. Toyota Auto Finland Oy vastaa Toyota- ja Lexus-autojen maahantuonnista ja markkinoinnista Suomessa. 

UPM Oyj on ollut mukana WWF:n Perintömetsä-hankkeessa sen alusta lähtien, ja olemme perustaneet 12 Perintömetsä-kohdetta omiin metsiimme.

UPM on sitoutunut Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman Metson toteutukseen ja haluavat tukea metsien vapaaehtoista suojelua. He näkevät Perintömetsän myös yhtenä tuotteena tarjoamissaan metsäpalveluissa yksityismetsänomistajille.

Ympäristönsuojelu ja -hoito kuuluvat kiinteästi UPM:n toimintaan. Konserni ottaa osaltaan vastuun ympäristön säilyttämisestä ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Raaka-aineiden, energiamuotojen ja valmistusprosessien valinnassa ja sekä tuotteiden kehittämisessä on tavoitteena mahdollisimmman vähäinen luonnon ja ympäristön kuormittaminen.

UPM on valittu Dow Jones'in Kestävän kehityksen indekseihin DJSI World- ja DJSI STOXX vuoden 2003 alusta.

UPM lahjoitti 560 hehtaaria maata Suomen valtiolle marraskuussa 2001 Repoveden erämää alueelta Valkealan pohjoisosasta. Näin mahdollistetaan uuden kansallispuiston perustaminen alueelle. Suomen WWF:n hallintoneuvostopalkitsi UPM:n tästä teosta vuoden 2002 hallintoneuvoston tunnustuspalkinnolla.

UPM internetissä: www.upm.com/fi

WWF Suomi ja If käynnistivät vuoden 2011 alussa yhteistyön, jonka keskeisenä tavoitteena on kannustaa vakuutusasiakkaita paperittomaan asiointiin. Tuhannet Ifin asiakkaat siirtyvät joka kuukausi käyttämään paperitonta palvelua. Korvaushakemuksista jo yli puolet tehdään verkossa.

Tammikuussa 2011 alkaneen yhteistyön tavoitteena on edistää ympäristövastuullista toimintaa koskien esimerkiksi energian säästöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä Ifissä. Sopimuksen myötä Ifistä tuli ensimmäinen vakuutusyhtiö Suomessa, joka sitoutuu yhteistyössä WWF:n kanssa ympäristövastuullisen toiminnan aktiiviseen kehittämiseen.

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta. Konserni työllistää noin 6 600 henkilöä. If tarjoaa vahinkovakuutuksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä.

Yhtiöllä on käytössä 100 kohdan ympäristöohjelma, jolla parannetaan konkreettisesti ympäristövastuullista toimintaa niin yrityksen sisällä kuin yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa toimiessa. Vuoden 2009 alussa laaditun luettelon vaatimuksista 85 oli täytetty helmikuuhun 2011 mennessä.

If internetissä: www.if.fi

 

Sponda ja WWF Suomi edistävät yhteistyössä kiinteistöjen energiatehokkuutta ja niiden ympäristövastuullista käyttöä. Tavoitteena on pyrkiä ympäristöystävällisiin käytäntöihin Spondan omassa toiminnassa ja edistää yhtiön asiakkaiden sekä koko kiinteistöalan ympäristövastuullisuutta. Kiinteistöalan rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisessa on keskeinen. Spondalle on tärkeää huomioida kiinteistöjensä ympäristövaikutukset sekä hankevaiheessa että kiinteistön ollessa käytössä. Yhteistyö WWF:n kanssa tukee ympäristönäkökulmien huomioon ottamista.

Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö.

Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä. Spondan pääkonttori on mukana WWF:n Green Office-verkostossa. Syksyllä 2009 Sponda nosti ympäristöosaamisen yritysvastuun strategiseksi painopistealueeksi.

Schneider

Schneider Electric Finlandin ja WWF Suomen yhteistyön tavoitteena on edistää energiatehokkuutta suomalaisissa kiinteistöissä. Yhteistyö keskittyy erityisesti kaupunkien energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästön edistämiseen. Työtä tehdään kaupunkien tilakeskusten ja ympäristötoimien kautta, joiden kanssa on tarkoitus muun muassa kouluttaa kaupunkien vuokratilojen haltijoita energiatehokkaaseen tilojen ja niiden tekniikoiden käyttöön.

Yhteistyön tavoitteena on edistää energiatehokkuutta suomalaisissa kiinteistöissä.
Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Se tarjoaa integroituja ratkaisuja lukuisille eri markkinasegmenteille. Konserni on johtava toimija energia- ja infrastruktuurimarkkinoilla, teollisissa prosesseissa, rakennusautomaatiossa sekä tietoliikennekeskuksissa ja -verkoissa. Lisäksi se on laajalti edustettuna asuinkiinteistösovelluksissa. Schneider Electric tekee energian käytöstä turvallista, luotettavaa ja tehokasta.

Schneider Electric toteuttaa maailman kaupungeissa ns. Smart City -konsepteja. ”Älykaupunki” muodostuu järjestelmien järjestelmästä, jossa kaupungin kaikkien kriittisen infrastruktuurin osien kuten energiahuollon, vesihuollon, tietoliikenteen ja liikenteen tehokkuutta ja toimivuutta tarkastellaan kokonaisuutena.

Yhteistyötiedote netissä.

Schneider Electric Finland internetissä: www.schneider-electric.fi