Flamingot © Roger Leguen / WWF
Päivitetty

Yhteistyön periaatteet

Yhteistyössä yritysten kanssa voimme vaikuttaa tehokkaasti markkinoiden kestävyyteen. Suojelusaavutuksiin tähtäävän ja yritystoiminnan vastuullisuutta edistävän yhteistyön lisäksi yritykset tukevat suojelutyötämme taloudellisesti. 

Kaikella yritystoiminnalla on väistämättä jonkinlainen vaikutus ympäristöön. Ympäristökysymyksistä onkin tullut arkipäivää monissa yrityksissä kokoon ja toimialaan katsomatta.

Yritysten tehtävänä on varmistaa, että liiketoiminnan perustana olevia luonnonvaroja ja ekosysteemejä käytetään kestävällä tavalla. Yritykset voivat kehittää ja ottaa nopeasti käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla ekologinen jalanjälki pienenee ja markkinoita muutetaan kestävämmäksi.

Haluamme olla yrityksille kriittinen kumppani – tavoitteenamme ovat yhteiset saavutukset ja paremmin voiva maapallo.

Markkinoiden muutos -tiimalasi 1440

Näin toimimme 

Yhdessä yritysten kanssa edistämme kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä sekä pienennämme ekologista jalanjälkeä. Keräämme varoja WWF:n suojelutoimintaan ja nostamme tietoisuutta ympäristöasioista. Yrityskumppanuudet tukevat ratkaisuja, jotka ovat yhdenmukaisia WWF:n yhden planeetan mallin kanssa. 

  • Kerromme julkisesti yhteistyöstä ja sen tavoitteista. 
  • Yhteistyö on läpinäkyvää, objektiivista ja vaikutuksiltaan mahdollisimman hyvin mitattavaa.
  • Käymme kumppaneidemme kanssa rakentavaa vuoropuhelua vastuullisuudesta. Sekä meillä että kumppaneillamme on oikeus toisen osapuolen toiminnan julkiseen arviointiin.

Yhden planeetan malli 1440

Tutustu erilaisiin yhteistyömuotoihin

Sopimuksiin perustuvan yhteistyökumppanuuden lisäksi käymme monipuolista keskustelua suojeluteemoista yritysten ja toimialojen kanssa.

Kenen kanssa toimimme

Toimimme yhdessä yritysten kanssa, joilla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa maailman vakavimpiin ympäristöongelmiin. Yhteistyössä etsimme ratkaisuja esimerkiksi metsäkatoon, ylikalastukseen, vesipulaan ja ilmastonmuutokseen.

  • Teemme yhteistyötä monenlaisten toimialojen, kuten metsäteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan kanssa. Kannustamme kaiken kokoisia yrityksiä edistämään liiketoimintansa kestävyyttä ja ympäristönsuojelua. 
  • Teemme kansallista yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa eri maissa. Kansainvälistä yhteistyötä teemme etenkin suurten, monikansallisten yritysten kanssa, jolloin myös yhteistyön vaikutukset ovat mittavat.
  • Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja ovat usein edelläkävijöitä alallaan.

Tutustu yhteistyökumppaneihimme

Lue lisää WWF:n kansainvälisestä yritysyhteistyöstä

Emme voi hyväksyä yhteistyökumppaneiksemme sellaisten toimialojen yrityksiä, joiden toiminta on ristiriidassa suojelutavoitteidemme kanssa. Näitä ovat esimerkiksi aseteollisuus, tupakkateollisuus sekä yritykset, joiden liiketoiminta keskittyy fossiilisiin polttoaineisiin tai ydinvoimaan.

Yritysyhteistyöraportti

Julkaisemme vuosittain raportin, jossa kerromme suurimmista yhteistyökumppaneistamme ja yhteistyön sisällöistä.

Tutustu uusimpaan yritysyhteistyöraporttiin

Kaikki WWF:n raportit