Päivitetty

Altia

Yhteistyömuoto: royalty

www.altia.fi

Osana Suomi 100 -yhteistyötä Altia lahjoittaa osan Jaloviina Tammen myynnistä saaduista tuotoista WWF:n työlle Suomen metsäluonnon suojelemiseksi.