Päivitetty

Metsä Group

Yhteistyömuoto: Yhteistyökumppani

www.metsagroup.fi

Edistämme metsätalouden kestävyyttä yhteistyössä Metsä Groupin kanssa. Tuemme suomalaismetsien monimuotoisuutta muun muassa turvaamalla tärkeitä luontotyyppejä ja kehittämällä kestävän metsänhoidon menetelmiä.

Olemme laatineet yhteistyössä käsittelyohjeita harju- ja lehtoalueiden uhanalaisten luontotyyppien ominaispiirteiden säilyttämiseksi sekä kouluttaneet Metsä Groupin henkilöstöä näistä aiheista. Lisäksi olemme yhdessä tutkijoiden kanssa seuranneet lajistokehitystä Metsä Groupin kulottamissa metsissä.

Edistämme myös keskustelua biotaloudesta ja metsien kestävästä, resurssiviisaasta käytöstä.

”Kestävän biotalouden yhtiönä meille on tärkeää, että metsäluonnon hyvinvointi ja monimuotoisuus turvataan myös puunkäytön lisääntyessä. Olemme WWF Suomen kanssa yhtä mieltä siitä, että puun jokainen osa tulee käyttää resurssiviisaasti taloudelliset ja ekologiset näkökohdat huomioiden. Rakentavan yhteistyön myötä olemme oppineet paljon puolin ja toisin."
Johtaja Riikka Joukio, kestävä kehitys ja edunvalvonta, Metsä Group

Metsä Group on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka liiketoiminnan ytimessä ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut.

Yhteistyö alkoi vuonna 2011.

Metsä Group on mukana WWF:n metsähaasteessa

Metsä Groupin tulokset WWF:n Environmental Paper Company -indeksivertailussa

Artikkeleita:

Pöllö Metsä Group
© Metsä Group