Päivitetty

Rudus

Yhteistyömuoto: lahjoitus

www.rudus.fi

Rudus tukee WWF:n työtä virtavesiluonnon hyväksi lahjoittamalla kiviainesta hankkeisiin, joissa rakennetaan uhanalaisille vaelluskaloille elintärkeitä kalateitä.

Ensimmäisenä yhteistyökohteena oli Siuntion Kirkkojoen hanke, jossa WWF ja Uudenmaan ELY-keskus rakensivat syksyn 2018 aikana kahden padon ohi kulkevat luonnonmukaiset kalatiet. Rudus lahjoitti kiviaineksen hankkeeseen. Yhteistyö Ruduksen kanssa on varmistanut, että Siuntion hankkeessa päästiin käyttämään laadultaan juuri oikeanlaista kiviainesta.

Lisäksi Rudus ja WWF käyvät asiantuntijavuoropuhelua luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä haasteista ja ratkaisuista.

”Tarvittavien kiviainesten lahjoitus on meille pieni asia verrattuna sen positiivisiin vaikutuksiin. Meillä on tarvittavat kiviainestuotteet ja kalustoa niiden kuljettamiseen sekä tahtotila olla mukana tukemassa työtä virtavesiluonnon hyväksi yhdessä merkittävän vaikuttajan, WWF:n, kanssa."
-Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki, Rudus

Yhteistyö käynnistyi vuonna 2018.

Rudus on kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yhtiö. Se on kuulunut vuodesta 1999 lähtien rakennusmateriaalialalla maailmanlaajuisesti toimivaan irlantilaiseen CRH-konserniin.

Lisätietoja yhteistyöstä Ruduksen verkkosivuilla

Tiedote: WWF:n kaikkien aikojen suurin virtavesihanke käynnistynyt Siuntiossa – uhanalaisille vaelluskaloille rakennetaan elintärkeät kalatiet

Rudus ja kalatiet Minna Nyrhinen-Blazquez
© Minna Nyrhinen-Blazquez