Päivitetty

Stora Enso

Yhteistyömuoto: yhteistyökumppani

www.storaenso.com

Edistämme yhteistyössä Stora Enson kanssa metsien käytön kestävyyttä ja niiden vapaaehtoista suojelua Suomessa.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

  • WWF ja Stora Enso edistävät FSC-metsäsertifioinnin käyttöönottoa Suomessa.
  • WWF ja Stora Enso edistävät metsän jatkuvaan kasvatukseen perustuvien metsänhoitomenetelmien käyttöönottoa.
  • Stora Enso on ollut mukana WWF:n Metsähaasteessa, joka julkistettiin vuonna 2016.
  • Stora Enso on ollut mukana WWF:n Perintömetsä-hankkeessa sen alusta lähtien.

”Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luontoarvoja huomioivaa näkökulmaa metsänomistajapalveluihimme. Yhteinen tavoitteemme on edistää metsien käytön kestävyyttä metsänomistajalle helpolla tavalla.”

Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Yrityksen tavoitteena on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja.

Yhteistyö alkoi vuonna 1999.

Lisätietoa Stora Enson FSC-ryhmäsertifioinnista

Metsä Stora Enso
© Stora Enso