Päivitetty

UPM

Yhteistyömuoto: pääyhteistyökumppani

www.upm.fi

Edistämme yhteistyössä UPM:n kanssa metsätalouden kestävyyttä. Etsimme yhdessä uusia tapoja kehittää keinoja, joilla turvaamme metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä sekä edistämme vapaaehtoisuuteen perustuvaa suojelua. Yhteisenä tavoitteenamme on edistää FSC-sertifioinnin yhä laajempaa käyttöönottoa Suomen yksityismetsissä.

UPM:n FSC-ryhmään on vuoden 2016 loppuun mennessä liittynyt yli 250 000 hehtaaria yksityisiä metsänomistajia. Lisäksi UPM on FSC-sertifioinut yhtiön omia metsiä lähes 500 000 hehtaaria.  

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi olemme kehittäneet yhteistyössä käytännön toimenpiteitä lajisuojeluun ja julkaisseet metsänomistajille ja metsäammattilaisille Valkoselkätikka ja metsänkäsittely -ohjeen

UPM on ollut mukana WWF:n Perintömetsä-hankkeessa sen alusta eli vuodesta 1999 lähtien ja perustanut 14 Perintömetsä-kohdetta omiin metsiinsä. Lisäksi UPM:n metsissä on suojeltu lakiin ja vapaaehtoisuuteen perustuen 50 000 monimuotoisuudelle tärkeää kohdetta.

UPM on mukana WWF:n Metsähaasteessa.

Metsätalouden kestävyyden lisäksi edistämme yhdessä pohjoisiin havumetsiin pohjautuvien toisen sukupolven biopolttoaineiden kestävyyttä.

Yhteistyö alkoi vuonna 1999.

UPM:n paperituotteet WWF:n Check your paper -työkalussa

UPM:n tulokset WWF:n Environmental Paper Company -indeksivertailussa

Tiedote: UPM ja WWF Suomi tekevät yhteistyötä puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyyden edistämiseksi

Tiedote: Uhanalainen valkoselkätikka voi menestyä myös talousmetsissä

Valkoselkätikka Dmitry Lomakin / Shutterstock
© Dmitry Lomakin / Shutterstock