© naturepl.com / Ingo Arndt / WWF-Canon
Päivitetty

Sponda

Sponda ja WWF Suomi edistävät yhteistyössä kiinteistöjen energiatehokkuutta ja niiden ympäristövastuullista käyttöä. Tavoitteena on pyrkiä ympäristöystävällisiin käytäntöihin Spondan omassa toiminnassa ja edistää yhtiön asiakkaiden sekä koko kiinteistöalan ympäristövastuullisuutta. Kiinteistöalan rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisessa on keskeinen. Spondalle on tärkeää huomioida kiinteistöjensä ympäristövaikutukset sekä hankevaiheessa että kiinteistön ollessa käytössä. Yhteistyö WWF:n kanssa tukee ympäristönäkökulmien huomioon ottamista.

Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö.

Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä. Spondan pääkonttori on mukana WWF:n Green Office-verkostossa. Syksyllä 2009 Sponda nosti ympäristöosaamisen yritysvastuun strategiseksi painopistealueeksi.

Lue lisää Spondasta