© Aki-Pekka Sinikoski
Päivitetty

Koulutukset kasvattajille

WWF järjestää monipuolisia, maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia, joissa tutustutaan ajankohtaisiin teemoihin ja innostaviin opetusmenetelmiin. Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvattajat. Järjestämme koulutuksia eri puolilla maata yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Lukuvuoden 19-20 koulutukset

Me aarteenvartijat - luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Luupittelua WWF Essi Aarnio-Linnanvuori
© WWF Essi Aarnio-Linnanvuori

Me aarteenvartijat -koulutuskokonaisuudessa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Koulutukseen osallistuva opettaja saa sisältötietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta, kehityksestä ja suojelusta sekä testattuja malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ympäristöopetuksen toteuttamiseen. Koulutuksen pohjalta opettajan on helppo toteuttaa yksi tai useampi oma monialainen oppimiskokonaisuus. Me aarteenvartijat -koulutus on suunniteltu esi- ja perusopetuksen opettajille. Koulutukseen toivotaan osallistuvan vähintään kaksi opettajaa samasta koulusta.

Koulutuksen ensimmäisenä lähipäivänä paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Toisella lähikerralla edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen. Kehittämistehtävinä lähipäivien välissä ja jälkeen opettaja toteuttaa havainnointi- ja vaikuttamisprojektit oppilasryhmän kanssa.

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle.

Koulutus toteutetaan kuudella paikkakunnalla:

Pori

Lähitapaamiset 25.9. klo 13-16.45 Porin taidemuseon luentotila (Eteläranta, Pori) ja 20.11.2019 klo 13-16.45 Luontotalo Arkki (Pohjoispuisto 7, Pori).

Ilmoittautuminen koulutukseen Osaava Satakunta -sivustolla.

Koulutuksen esite.

Porvoo

Lähitapaamiset 8.10. ja 27.11.2019 klo 15.15-19 Kevätkummun koululla, os. Sammontie 3, Porvoo. 

Ilmoittautuminen koulutukseen Porvoon koulutuskalenterin kautta

Koulutuksen esite.

Vantaa

Lähitapaamiset 28.1. ja 21.4.2020 klo 12.30-16 Vantaan luontokoululla, os. Sotungintie 25 A, Vantaa.

Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Koulutuksen esite.

Mikkeli

Lähitapaamiset 6.2. ja 22.4.2020 klo 12-15.45 Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin toimipaikan juhlasalissa, os. Maaherrankatu 16, Mikkeli.

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Turku 

Lähitapaamiset to 2.4. ja ke 20.5. klo 12.30-16 Ruissalon luontokoululla, os. Ruissalon puistotie 215, Turku.

Ilmoittautuminen tällä lomakkeella.

Helsinki (syyslukukausi 2020)

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Koulutuksen tavoitteet:
1) Koulutukseen osallistujat saavat ideoita ja työkaluja toiminnalliseen ja monialaiseen ympäristöopetukseen.
2) Koulutukseen osallistuvien osaaminen luonnon monimuotoisuudesta, sen tilasta ja suojelusta vahvistuu:
3) Osallistujat saavat konkreettista tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiselle.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen laajuus on yhteensä 6 koulutettavapäivää eli 1,5 opintopistettä. Koulutus koostuu kahdesta iltapäivän mittaisesta lähitapaamisesta ja etätehtävistä.

ETÄLUENTO: MITÄ LUONNON MONIMUOTOISUUS ON?  
Videoluento johdatuksena luonnon monimuotoisuuden merkitykseen. Reflektointi: aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

1. LÄHIPÄIVÄ: AARTEITA ETSIMÄSSÄ - MONIMUOTOISUUS YMPÄRILLÄMME
Miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia? Miten luonnon monimuotoisuus liittyy aihepiirinä eri oppiaineisiin? Työkaluja aiheen käsittelyyn toiminnallisesti ja monialaisesti.

VÄLITEHTÄVÄ: LUONNON HAVAINNOINTI OSANA OPETUSTA
Havainnointi- ja tutkimustehtäviä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.

ETÄLUENTO: OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN KOULUSSA
Videoluento johdatuksena osallistavaan ympäristökasvatukseen. Reflektointi oppimispäiväkirjaan.

2. LÄHIPÄIVÄ: AARTEENVARTIJA - YKSI MONIEN PUOLESTA
Miten luonnon monimuotoisuutta suojellaan koulussa? Osallisuus ja vaikuttaminen osana esi- ja perusopetuksen ympäristöopetusta.

JÄLKITEHTÄVÄ: OPPILAASTA YMPÄRISTÖKANSALAISEKSI Osallisuuteen ja suojeluun liittyvä tehtävä oppilasryhmän kanssa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Tuotosten toimittaminen MAPPAan.

Koulutus toteutetaan WWF:n, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen ja luontokoulujen yhteistyönä. Kouluttajina toimivat ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori ja ohjelmapäällikkö Hanna Seimola, WWF, toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu, FEE Suomi, sekä luontokoulunopettajat Pia Lindström, Katja Lembidakis, Nina Puistovaara ja Pekka Paaer.

Lisätiedot:

Lisätietoja koulutuksesta antaa ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, puh. 0505114397 tai sähköposti essi.aarnio-linnanvuori(a)wwf.fi.

Menneitä koulutuksia

Elämää pinnalla ja pinnan alla

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Koulutusiltapäivässä päästiin kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saatiin muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen. 

Oppilaat ympäristötoimijoina – tukea osallistavaan, monialaiseen oppimiseen

Vuosina 2017-2018 toteutimme Opetushallituksen rahoittaman koulutuskokonaisuuden, joka tarjosi konkreettista tukea uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Koulutuksessa yhdistyivät oppilaiden osallisuus, kestävä toimintakulttuuri, oppilaslähtöinen ympäristötyö ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Koulutuskokonaisuus koostui kolmesta iltapäivän mittaisesta lähipäivästä ja niiden välillä omassa koulussa toteutettavista etätehtävistä. Lähipäivissä paneuduttiin oppilaiden ympäristöryhmätoimintaan ja kestävän kehityksen teemoihin sekä suunniteltiin ja toteutettiin monialainen oppimiskokonaisuus yhdessä oppilaiden kanssa. 

Onko sinivuokolla oikeuksia? Arvot, ympäristö ja vastuuseen kasvattaminen

Tarvitseeko luontoa suojella? Kenen vastuulla ympäristöongelmien ratkaiseminen on? Ympäristövastuuseen kasvattamiseen liittyy paljon arvokysymyksiä. Arvolatautuneet sisällöt saattavat herättää ristiriitoja oppilasryhmän sisällä tai opettajan ja oppilaan välillä. Kurssilla tarkasteltiin ympäristökasvatusta toiminnallisesti arvokasvatuksen näkökulmasta. Kurssi järjestettiin yhdessä Suomen luontokeskus Haltian kanssa.

Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät 

Koulutuksen teemana oli metsien monimuotoisuus ja se kytkeytyi WWF:n koulukiertueeseen. Tilaisuudessa opittiin Suomen metsien nykytilanteesta ja metsäluonnon monimuotoisuudesta ja tutustuttiin lahopuun kiinnostaviin asukkaisiin. Koulutuksessa sai tiedon lisäksi paljon käytännön vinkkejä ja valmista materiaalia metsäteeman käsittelyyn oppilaitten kanssa.

Rakastu metsään! Toiminnallisia menetelmiä ympäristökasvatukseen

Koulutuksessa kokeiltiin yhdessä erilaisia toiminnallisia ympäristökasvatusmenetelmiä metsässä, kuten aistiharjoituksia ja draamallisia menetelmiä. Tavoitteena oli antaa iloa ja ideoita lapsen tai nuoren luontosuhdetta vahvistavaan retkeilyyn.

Ympäristöryhmä pystyyn!

Koulutus antoi alkusysäyksen koulun ympäristötyön tehostamiseen oppilaslähtöisesti. Jaoimme koulujen hyviä käytänteitä, pohdimme johdon ja muun kouluyhteisön roolia sekä kokeilimme monia harjoitteita oppilaiden osallistamiseksi. Koulutuspäivä toteutettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kanssa.

Kestävä kehitys katsomusoppiaineissa

Koulutuksessa käytiin läpi katsomusoppiaineiden opetussuunnitelmiin kuuluvia kestävän kehityksen oppisisältöjä ja kokeiltiin toiminnallisia kestävän kehityksen kasvatuksen menetelmiä. Koulutusiltapäivä toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Mistä aiheesta sinä toivoisit koulutusta?

Kerää alueesi opettajista porukka ja pyydä WWF pitämään koulutusta seudullenne. Kerro toiveistasi ympäristökasvatuksen asiantuntijalle osoitteella sanna.koskinen(@)wwf.fi. 

Osallistuitko WWF:n koulutustilaisuuteen?

Toivomme, että viihdyit ja opit uutta. Jotta ensi kerralla saat vielä enemmän, anna palautetta lyhyessä nettikyselyssä