© Aki-Pekka Sinikoski
Päivitetty

Koulutukset kasvattajille

WWF järjestää monipuolisia, maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia, joissa tutustutaan ajankohtaisiin teemoihin ja innostaviin opetusmenetelmiin. Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvattajat. Järjestämme koulutuksia eri puolilla maata yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Lukuvuoden 18-19 koulutukset

 

Onko sinivuokolla oikeuksia? Arvot, ympäristö ja vastuuseen kasvattaminen

Keskiviikkona 13.2. klo 15-18 Suomen luontokeskus Haltia, Espoo

Tarvitseeko luontoa suojella? Kenen vastuulla ympäristöongelmien ratkaiseminen on? Ympäristövastuuseen kasvattamiseen liittyy paljon arvokysymyksiä. Arvolatautuneet sisällöt saattavat herättää ristiriitoja oppilasryhmän sisällä tai opettajan ja oppilaan välillä. Tällä kurssilla tarkastelemme ympäristökasvatusta arvokasvatuksen näkökulmasta. Millaisia haasteita liittyy ympäristövastuuseen kasvattamiseen ja miten niitä voidaan ratkaista? Miten etiikan näkökulman saisi tuotua osaksi ympäristökasvatusta? Kurssilla saat työkaluja käytännön kasvatustyöhön ja pääset pohtimaan kasvattajan etiikkaa arvolatautuneen sisällön opettamisessa. 

Kurssi sopii monen eri oppiaineen opettajille, esimerkiksi yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, maantieto ja katsomusaineet. Kouluttajina toimivat Haltian luontokasvattaja sekä ympäristökasvatuksen asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF Suomi.

Ilmoittautumiset Haltian lomakkeella.

Oppilaat ympäristötoimijoina - osallistavan ympäristötyön käynnistäminen koulussa

Torstaina 14.3. klo 9-16 WWF, Lintulahdenkatu 10, Helsinki

Tervetuloa pohtimaan oppilaita osallistavan ympäristötyön aloittamista tai kehittämistä omassa koulussasi! Koulutuspäivän aikana saat eväitä innostavan ja osallistavan ympäristötyön toteuttamiseen peruskoulussa ja lukiossa. Toiminnallisen koulutuspäivän aikana pohdimme mm. näitä kysymyksiä:

  • Miksi ympäristöryhmää tarvitaan? Miten se perustetaan? Miten tehdä toiminnasta innostavaa, osallistavaa ja vaikuttavaa?
  • Mitkä ovat kestävän elämäntavan keskeisimmät ulottuvuudet koulussa? Miten rakentaa innostava ja vaikuttava monialainen oppimiskokonaisuus teeman ympärille?

Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvatuksen asiantuntijat Sanna Koskinen ja Essi Aarnio-Linnanvuori.

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa sähköpostitse, essi.aarnio-linnanvuori (a) wwf.fi.

Elämää pinnalla ja pinnan alla

Kiikarointia WWF / Paula Kallio
© WWF / Paula Kallio

Tule tutustumaan vesistöaiheisiin mobiilioppimateriaaleihin!

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä koulutusiltapäivässä pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen. Kouluttajana toimii ympäristökasvatuksen asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF.

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta sähköpostitse essi.aarnio-linnanvuori ( a ) wwf.fi.

Koulutus järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:

ti 7.5. klo 14-17 Helsinki

Voit ehdottaa uusia koulutuspaikkakuntia kouluttajalle!

Oppilaat ympäristötoimijoina – tukea osallistavaan, monialaiseen oppimiseen

Vuonna 2018 toteutamme Opetushallituksen rahoittaman koulutuskokonaisuuden, joka tarjoaa konkreettista tukea uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Koulutuksessa yhdistyvät oppilaiden osallisuus, kestävä toimintakulttuuri, oppilaslähtöinen ympäristötyö ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Tervetuloa mukaan oppimaan, kokeilemaan ja innostumaan!

Koulutuksen sisältö
Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta iltapäivän mittaisesta lähipäivästä ja niiden välillä omassa koulussa toteutettavista etätehtävistä. Lähipäivissä paneudutaan oppilaiden ympäristöryhmätoimintaan ja kestävän kehityksen teemoihin sekä suunnitellaan ja toteutetaan monialainen oppimiskokonaisuus yhdessä oppilaiden kanssa. Viimeisellä tapaamiskerralla jaetaan kokemuksia, arvioidaan toimintaa ja suunnitellaan tulevaa.

Mitä sinä saat tästä?
– apua uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen omassa koulussasi
– käytännön keinoja oman opetuksesi ja kouluyhteisösi kehittämiseen oppilaita osallistavaan ja kestävää elämäntapa edistävään suuntaan
– konkreettista tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen
– kontakteja samanhenkisiin kollegoihin.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Kaikille peruskoulun opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään oppilaslähtöistä ympäristötyötä omassa koulussaan. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia opettajia.

Kouluttajat
WWF:n ympäristökasvatuksen asiantuntijat Sanna Koskinen (LTO, ympäristötieteilijä, FT) ja Essi Aarnio-Linnanvuori (ympäristötieteilijä, FT). Koskisen erityisosaamista ovat oppilaiden osallisuus ja ympäristöryhmätyö, Aarnio-Linnanvuoren taas Vihreä lippu -ohjelma ja monialainen ympäristökasvatus.

Koulutuskokonaisuuden ohjelma

Koulutuksen järjestää WWF, ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. 

1. lähipäivä: Ympäristöryhmän arvoitus

  • Miksi ympäristöryhmää tarvitaan? Miten se perustetaan? Miten tehdä toiminnasta innostavaa, osallistavaa ja vaikuttavaa?
  • Etätehtävä: Kootaan oppilaiden ympäristöryhmä. Testataan opittuja toimintatapoja ja syntyneitä ideoita omassa koulussa.  Huom! Myös luokka, valinnaisryhmä, kerho tms. oppilasryhmä voi toimia ympäristöryhmänä. Jaetaan ajatuksia, ideoita ja kokemuksia Facebookin WWF Opehuone -ryhmässä. Oppimispäiväkirja.

2. lähipäivä: Kestävän elämäntavan jäljillä

  • Mitkä ovat kestävän elämäntavan keskeisimmät ulottuvuudet koulussa? Miten rakentaa innostava ja vaikuttava monialainen oppimiskokonaisuus teeman ympärille?
  • Etätehtävä: Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä oppilaiden kanssa monialainen oppimiskokonaisuus kestävän elämäntavan teemasta. Jakamista WWF Opehuoneessa. Oppimispäiväkirja.

3. lähipäivä: Sadonkorjuun aika

  • Mitkä oli innostavimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat? Missä oli parantamisen varaa? Miten kokeiltua voi vielä kehittää? Miten jatkamme tästä eteenpäin?

Käynnissä olevat koulutukset

Oulu (yhteistyökumppanina Oulun kaupunki)

Paikka: Timosenkosken luontokoulu, Timosenkoskentie 44.

  • 3. koulutuspäivä maanantaina 5.11. klo 13-16.30

Porvoo (yhteistyökumppanina Porvoon kaupunki)

Paikka: Pääskytien koulu, Porvoo.

  • 3. koulutuspäivä tiistaina 27.11. klo 15.15-18.45

Kurssi on alkanut mutta sille otetaan vielä uusia osallistujia. Ilmoittautuminen tästä linkistä

Ympäryskuntien opettajat voivat ilmoittautua osoitteeseen sanna.koskinen@wwf.fi. 

Päättyneet koulutukset

Tampere (yhteistyökumppanina Tampereen seudun Osake -verkosto)

Pori (yhteistyökumppanina Osaava Satakunta -hanke)

Lappeenranta (yhteistyökumppanina Lappeenrannan kaupunki) 

Itä-Suomi: Varkaus (yhteistyökumppanina Itä-Suomen aluehallintovirasto). Koulutuspaikkana Navitas-talo, Wredenkatu 2.

Lisätietoja koulutuksista: Sanna Koskinen, 050-5165 404 tai sanna.koskinen@wwf.fi 

 

Menneitä koulutuksia

Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät 

Koulutuksen teemana oli metsien monimuotoisuus ja se kytkeytyi WWF:n koulukiertueeseen. Tilaisuudessa opittiin Suomen metsien nykytilanteesta ja metsäluonnon monimuotoisuudesta ja tutustuttiin lahopuun kiinnostaviin asukkaisiin. Koulutuksessa sai tiedon lisäksi paljon käytännön vinkkejä ja valmista materiaalia metsäteeman käsittelyyn oppilaitten kanssa.

Rakastu metsään! Toiminnallisia menetelmiä ympäristökasvatukseen

Koulutuksessa kokeiltiin yhdessä erilaisia toiminnallisia ympäristökasvatusmenetelmiä metsässä, kuten aistiharjoituksia ja draamallisia menetelmiä. Tavoitteena oli antaa iloa ja ideoita lapsen tai nuoren luontosuhdetta vahvistavaan retkeilyyn.

Ympäristöryhmä pystyyn!

Koulutus antoi alkusysäyksen koulun ympäristötyön tehostamiseen oppilaslähtöisesti. Jaoimme koulujen hyviä käytänteitä, pohdimme johdon ja muun kouluyhteisön roolia sekä kokeilimme monia harjoitteita oppilaiden osallistamiseksi. Koulutuspäivä toteutettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kanssa.

Kestävä kehitys katsomusoppiaineissa

Koulutuksessa käytiin läpi katsomusoppiaineiden opetussuunnitelmiin kuuluvia kestävän kehityksen oppisisältöjä ja kokeiltiin toiminnallisia kestävän kehityksen kasvatuksen menetelmiä. Koulutusiltapäivä toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Mistä aiheesta sinä toivoisit koulutusta?

Kerää alueesi opettajista porukka ja pyydä WWF pitämään koulutusta seudullenne. Kerro toiveistasi ympäristökasvatuksen asiantuntijalle osoitteella sanna.koskinen(@)wwf.fi. 

Osallistuitko WWF:n koulutustilaisuuteen?

Toivomme, että viihdyit ja opit uutta. Jotta ensi kerralla saat vielä enemmän, anna palautetta lyhyessä nettikyselyssä