© Aki-Pekka Sinikoski
Päivitetty

Koulutukset kasvattajille

WWF järjestää monipuolisia, maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia, joissa tutustutaan ajankohtaisiin teemoihin ja innostaviin opetusmenetelmiin. Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvattajat. Järjestämme koulutuksia eri puolilla maata yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Lukuvuoden 18-19 koulutukset

 

Elämää pinnalla ja pinnan alla

Kiikarointia WWF / Paula Kallio
© WWF / Paula Kallio

Tule tutustumaan vesistöaiheisiin mobiilioppimateriaaleihin!

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä koulutusiltapäivässä pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen. Kouluttajana toimii ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF.

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja antaa Essi Aarnio-Linnanvuori, puh. 0505114397 tai sähköposti essi.aarnio-linnanvuori ( a ) wwf.fi.

Koulutus järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:

to 9.5. klo 14-17 Helsinki

Voit ehdottaa uusia koulutuspaikkakuntia kouluttajalle!

Koulutuksen sisältö ja siellä esiteltävät materiaalit on tuotettu osana Freshabit LIFE IP -hanketta.

Freshabit LIFE

Menneitä koulutuksia

Oppilaat ympäristötoimijoina – tukea osallistavaan, monialaiseen oppimiseen

Vuosina 2017-2018 toteutimme Opetushallituksen rahoittaman koulutuskokonaisuuden, joka tarjosi konkreettista tukea uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Koulutuksessa yhdistyivät oppilaiden osallisuus, kestävä toimintakulttuuri, oppilaslähtöinen ympäristötyö ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Koulutuskokonaisuus koostui kolmesta iltapäivän mittaisesta lähipäivästä ja niiden välillä omassa koulussa toteutettavista etätehtävistä. Lähipäivissä paneuduttiin oppilaiden ympäristöryhmätoimintaan ja kestävän kehityksen teemoihin sekä suunniteltiin ja toteutettiin monialainen oppimiskokonaisuus yhdessä oppilaiden kanssa. 

Onko sinivuokolla oikeuksia? Arvot, ympäristö ja vastuuseen kasvattaminen

Tarvitseeko luontoa suojella? Kenen vastuulla ympäristöongelmien ratkaiseminen on? Ympäristövastuuseen kasvattamiseen liittyy paljon arvokysymyksiä. Arvolatautuneet sisällöt saattavat herättää ristiriitoja oppilasryhmän sisällä tai opettajan ja oppilaan välillä. Kurssilla tarkasteltiin ympäristökasvatusta toiminnallisesti arvokasvatuksen näkökulmasta. Kurssi järjestettiin yhdessä Suomen luontokeskus Haltian kanssa.

Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät 

Koulutuksen teemana oli metsien monimuotoisuus ja se kytkeytyi WWF:n koulukiertueeseen. Tilaisuudessa opittiin Suomen metsien nykytilanteesta ja metsäluonnon monimuotoisuudesta ja tutustuttiin lahopuun kiinnostaviin asukkaisiin. Koulutuksessa sai tiedon lisäksi paljon käytännön vinkkejä ja valmista materiaalia metsäteeman käsittelyyn oppilaitten kanssa.

Rakastu metsään! Toiminnallisia menetelmiä ympäristökasvatukseen

Koulutuksessa kokeiltiin yhdessä erilaisia toiminnallisia ympäristökasvatusmenetelmiä metsässä, kuten aistiharjoituksia ja draamallisia menetelmiä. Tavoitteena oli antaa iloa ja ideoita lapsen tai nuoren luontosuhdetta vahvistavaan retkeilyyn.

Ympäristöryhmä pystyyn!

Koulutus antoi alkusysäyksen koulun ympäristötyön tehostamiseen oppilaslähtöisesti. Jaoimme koulujen hyviä käytänteitä, pohdimme johdon ja muun kouluyhteisön roolia sekä kokeilimme monia harjoitteita oppilaiden osallistamiseksi. Koulutuspäivä toteutettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kanssa.

Kestävä kehitys katsomusoppiaineissa

Koulutuksessa käytiin läpi katsomusoppiaineiden opetussuunnitelmiin kuuluvia kestävän kehityksen oppisisältöjä ja kokeiltiin toiminnallisia kestävän kehityksen kasvatuksen menetelmiä. Koulutusiltapäivä toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Mistä aiheesta sinä toivoisit koulutusta?

Kerää alueesi opettajista porukka ja pyydä WWF pitämään koulutusta seudullenne. Kerro toiveistasi ympäristökasvatuksen asiantuntijalle osoitteella sanna.koskinen(@)wwf.fi. 

Osallistuitko WWF:n koulutustilaisuuteen?

Toivomme, että viihdyit ja opit uutta. Jotta ensi kerralla saat vielä enemmän, anna palautetta lyhyessä nettikyselyssä