© © Aki-Pekka Sinikoski / WWF
Päivitetty

Kysely lukiolaisille

WWF kannustaa suomalaisia vähentämään lihankulutusta, jotta ruoantuotannon ja -kulutuksen ympäristövaikutukset pienenisivät. Osana tätä työtä selvitämme lukiolaisten käsityksiä ruoan ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Kyselyn toteuttaa Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen laitoksen opiskelija Fanny Aapio Pro Gradu -työnään.

Tervetuloa osallistumaan kyselyyn oppilaittesi kanssa

  • Tutkimus toteutetaan internetpohjaisena kyselynä. Aineisto kerätään WWF:n käyttämällä Typeform-kyselytyökalulla.
  • Vastaukset ovat täysin luottamuksellisia eikä vastaajien henkilöllisyys tule julki missään vaiheessa.

 

Osallistuminen kyselyyn:

  • Teetä kysely oppitunnilla oppilaillesi – oppiaineella ei ole väliä.
  • Kyselyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia.
  • Varmista ennen kyselyä, että kaikilla oppilailla on joko puhelin, tabletti tai tietokone käytettävissä.
  • Anna kyselylinkki: https://tinyurl.com/wwfruokakysely oppilaille esimerkiksi jakamalla se sähköisesti verkkoalustalle tai kirjoittamalla taululle.
  • Aihetta ei tule alustaa ennen kyselyyn vastaamista, jotta vastaukset olisivat puhtaasti oppilaiden omia.
  • Pyydä oppilaita vastaamaan kyselyyn yksin oman tietämyksen mukaan ilman tiedonhakua.
  • Voit tarvittaessa selventää, mitä kysymyksessä pyydetään tekemään, mutta älä anna vastauksia.
  • Viimeinen mahdollinen vastauspäivä on perjantai 1.3.2019.

 

Osallistu arvontaan

Jos haluat osallistua pandahupparin arvontaan, niin lähetä yhteystietosi ja koulusi ja osallistuvan luokkasi luokka-aste osoitteeseen fanny.aapio@helsinki.fi.

 

Voitte perehtyä lyhyesti aiheeseen kyselyyn vastaamisen jälkeen 

Linkin takaa löytyy lyhyt Powerpoint -esitys, joka esittelee ruoan ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Powerpointin saa ladattua tästä 

 

Lisätietoja

Fanny Aapio, Helsingin yliopisto, fanny.aapio@helsinki.fi

Sanna Koskinen, ympäristökasvatuksen asiantuntija, sanna.koskinen@wwf.fi