Näytä voimasi ympäristökasvatus © Aki-Pekka Sinikoski / WWF
Päivitetty

Näytä voimasi - WWF:n globaali kampanja uusiutuvan energian lisäämiseksi

WWF käynnistää maailmanlaajuisen Näytä Voimasi -energiakampanjan maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta 2013. Kampanjassa voimansa näyttävät nuoret, jotka joutuvat elämään ilmastonmuutoksen muuttamassa maailmassa.

Miksi tätä tehdään?

Ilmastokriisi on yksi tämän hetken suurimpia maailmanlaajuisia uhkia. Sen tärkein ratkaisu on energiantuotannon kääntäminen kestäväksi. Kaupungit tuottavat globaalisti yli 70 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Muun Euroopan vähentäessä päästöjään, on Suomi jumittunut yhdeksänkymmentäluvulle. Olemme pahasti jäljessä aurinko- ja tuulivoiman käytössä. Yhden kolmasosan Suomen pinta-alasta peittäminen aurinkopaneeleilla riittäisi kattamaan koko maailman sähköntarpeen. Suomi on Itämeren paras maa merituulivoiman tuotannolle. Lisäksi yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa lisää tuuli- ja aurinkoenergiaa. Nykytilanne on siis paitsi outo, vanhanaikainen ja kestämätön, myös jotain mitä me emme halua. Nyt on aika näyttää se!

Kampanjan tavoitteet

Kampanjan konkreettisena tavoitteena on aurinkoenergian edistäminen Suomessa. Haastamalla kaupungit ja yritykset investoimaan uusiin aurinkopaneeleihin saadaan aurinkoenergiamarkkinat liikkeelle. Samaan aikaan pyritään saamaan aikaan tukijärjestelmä aurinkoenergialle. Tukijärjestelmän ja markkinoiden heräämisen avulla aurinkoenergiasta saadaan kilpailukykyinen ja se tulee kaikkien ihmisten ulottuville.

Miten kampanjaa tehdään?

Aurinkoenergiaa edistetään yhdessä nuorten kanssa. Kampanja pyrkii voimauttamaan nuoret toimimaan oman ympäristönsä ja oman tulevaisuutensa puolesta. Tärkeimpänä keinona on laajan nuorten vetoomuksen kerääminen. Nimiä kerätään erilaisissa tapahtumissa ja WWF:n verkkosivuilla. Vetoomuksen voivat allekirjoittaa kaikki 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat, jotka ovat huolissaan nuorten tulevaisuudesta. Vetoomus luovutetaan pääministerille yhdessä nuorten kanssa Earth Hourin aikaan maaliskuussa 2014.

Tätä kampanjaa on kanssamme ideoimassa, suunnittelemassa ja tekemässä WWF:n luova kampanjatiimi, joka muodostuu 20 vapaaehtoisesta, pääkaupunkiseudulla asuvasta nuoresta. Kampanjoinnin keinoina ovat kaupunkitaiteen moninaiset muodot: ekograffitit, katuliitutaideteokset, musiikki, videot, valokuvat, postikortit ja flashmobit. Kaikkea tätä hauskaa tekemistä dokumentoidaan ja jaetaan verkkosivulla ja sosiaalisessa mediassa. Kesällä Näytä voimasi jalkautuuu erilaisiin tapahtumiin pop up -aurinkolatauspisteen kera. Syksyllä isoja tapahtumia ovat mm. Helsingin lukiolaisten tapahtuma lokakuun alussa ja Heurekan nuorten ilmastokokous 7.11.

Miten tämä liittyy ympäristökasvatukseen?

Näytä voimasi -kampanja on tärkeä osa WWF:n ympäristökasvatuksen Aktiivisen ympäristötoiminnan teemavuotta. Kampanja tarjoaa uudenlaista hauskaa ja samalla aidosti vaikuttavaa sisältöä koulujen, nuorisotalojen ja nuorten harrastusryhmien toimintaan. Tulevan lukuvuoden aikana aktivoimme, innostamme ja haastamme nuoria toimimaan oman ympäristönsä puolesta. Tuemme ja palkitsemme myös aloittelevia koulujen ympäristöryhmiä. Lukuvuoden alussa voitte ilmoittautua mukaan kampanjaan verkkosivulla wwf.fi/naytavoimasi Hyvä keino saada tietoa kampanjasta on tykätä WWF Suomesta Facebookissa.