© Nina Julkunen / WWF
Päivitetty

Yhteistyöyhdistykset ja -järjestöt

Yhdistykset ja järjestöt toteuttavat WWF:n kanssa muun muassa erilaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura (SYKSE) on Suomen ainoa ympäristökasvatuksen edistämiseen ja kehittämiseen erikoistunut järjestö. SYKSE:n tavoitteena on antaa yhä laajenevalle joukolle kasvattajia edellytykset välittää lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaiset tiedot, taidot ja asenteet.

WWF on jäsenenä SYKSE:n koordinoimassa ympäristökasvatustyötä tekevien järjestöjen yhteistyöfoorumissa, Pyöreässä pöydässä. Pyöreä pöytä järjestää yhdessä tapahtumia ja koulutusta. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi messuilla, lehden toimittamisessa ja Ympäristökasvatuspäivien järjestämisessä.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura internetissä

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on maamme suurin nuorisojärjestö. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Partioliikkeen yhteiskunnallisen toiminnan ydin on lippukunnissa tapahtuva partiokasvatus, jota toteutetaan partio-ohjelman kautta.

Partiotoiminta antaa lapsille ja nuorille välineitä aktiiviseen kansalaisuuteen sekä partio-ohjelman että erilaisten johtajapestien avulla. Suomessa on 70000 partiolaista, jotka toimivat 800 lippukunnassa. Partiolaiset järjestivät yhdessä WWF:n ja Suomen Luonnonvalokuvaajien kanssa nuorille tarkoitetun Baltic Sea – Young Wildlife Photographer -valokuvakilpailun ja olivat mukana Tarinoita muuttuvalta planeetalta -kehityskasvatushankkeessa. Kansainvälisellä Roverway -leirillä osallistujat pohtivat WWF:n johdolla mertensuojelua roolipelin avulla.

Suomen Partiolaiset internetissä

Nuorten Keskus ry

Nuorten Keskus ry on kristillisen nuorisotyön valtakunnallinen keskus- ja palvelujärjestö. Se palvelee ja kehittää paikallisseurakunnissa toteutuvaa nuorisotyötä. Järjestö toimii Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta.

WWF on mukana Nuorten Keskuksen Ekonisti – luontoriippuvainen -ympäristökasvatushankkeessa sekä Nuorten Keskuksen ja Kirkkohallituksen kanssa Vihreät Riparit -hankkeessa. 

Nuorten Keskus internetissä

Kotitalousopettajin liitto ry - Hushållslärarnas förbund

Liitto tukee jäsenyhdistystensä toimintaa sekä parantaa jäsenistön ammatillista, koulutuksellista, taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa. Kotitalousopettajien liiton jäsenet ovat aktiivisia alan ammattilaisia. 

Kotitalousopettajien liitto on mukana WWF:n Voiko maailmaa muuttaa syömällä? -ympäristökasvatushankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisten nuorten, kasvattajien ja ruokahuollossa työskentelevien henkilöiden tietoisuutta vastuullisista ruokavalinnoista, ruuantuotannon globaaleista ympäristövaikutuksista sekä niiden vaikutuksesta kehitysmaiden asukkaiden elämään. 

Kotitalousopettajien liitto internetissä

Ympäristökoulu Polku

Ympäristökoulu Polku tukee pääkaupunkiseudun päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristökasvatustyötä ja kehittää ympäristökasvatusmenetelmiä ja materiaaleja. Ympäristökoulun toiminta käsittää mm. oppitunteja, nukketeatteria, opastuksia Ämmässuon kaatopaikalla ja kursseja kasvattajille. Neuvonnan aiheina ovat kestävä kulutus ja jätteiden vähentäminen. Ympäristökoulu Polku on osa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskusta.

WWF toteuttaa yhdessä ympäristökoulun kanssa vuosittain koulutuksia opettajille kestävän elämäntavan eri aihepiireistä.

Ympäristökoulu Polku internetissä 

Suomen Metsäyhdistys

Suomen Metsäyhdistys on metsäalan ja metsäalasta kiinnostuneiden tahojen yhteistyöjärjestö. Sen toiminta-ajatus on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisuissa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Kouluyhteistyön tavoitteena on säilyttää metsätietous osana kaikkien suomalaisten kansalaistaitoja.

WWF on mukana Metsän oppimispolun ohjausryhmässä sekä järjestämässä Kasvatus metsässä –foorumia yhdessä Metsäyhdistyksen ja muiden metsätoimijoiden kanssa.

Suomen Metsäyhdistys internetissä